Aktualności

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do przyszłej przebudowy północnych mostów "Solidarności".

Zamówiliśmy koncepcję, która pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie uwzględniające również oczekiwania pieszych i rowerzystów. Właśnie otwarte zostały oferty w przetargu na jej wykonanie.

Północna przeprawy stanowiące część mostów Solidarności została wybudowane 40 lat temu. Obiekt na bieżąco był monitorowany. Ostatnie prace interwencyjne przy nawierzchni były prowadzone pod koniec ubiegłego roku.
Niestety stalowo-żelbetowa konstrukcja nie spełnia już współczesnych norm i wymagać będzie w perspektywie najbliższych lat kompleksowej przebudowy. Dlatego zamawiamy koncepcję przebudowy tej trasy.
Projektanci będą musieli opracować i zaproponować 3 warianty przyszłej trasy. Różnić mają się liczbą pasów ruchu, lokalizacją przystanków, chodników i tras rowerowych.

Czytaj więcej...Wszystkie warianty będą uwzględniały dowiązanie do istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planowaną przebudowę ul. Focha związaną z budową Nowego Portu. Częścią tej deweloperskiej inwestycji jest budowa nowej ulicy łączącej ulicę Obrońców Bydgoszczy z ul. F. Focha wraz z przebudową skrzyżowań.
Projektanci zaplanują poza tym schody i pomosty serwisowe w niezbędnym zakresie, a także powiążą chodniki i ścieżki rowerowe z bulwarami nad Brdą od strony śluzy.

Funkcjonować ma też bezpieczny prawoskręt w ul. Grottgera.
Dodatkowo przy skrzyżowaniach wprowadzone mają zostać podpórki rowerowe lub barierki postojowe z podstopnicami dla rowerzystów. To kolejne rozwiązanie uzgodnione z przedstawicielami środowisk rowerowych.

W pierwszej kolejności ogłoszony został przetarg na prace projektowe. Cztery firmy zainteresowane realizacją prac projektowych wyceniły ich wartość na kwoty od 146 do 585 tysięcy złotych. Po weryfikacji i ocenie ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza, co umożliwi podpisanie umowy.
Prace nad koncepcją zajmą około roku.

Czytaj więcej...Warto wiedzie
Mosty „Solidarności" w ciągu ul. marsz. F. Focha to zespół 6 obiektów (4 drogowych i 2 tramwajowych) nad Brdą i Młynówką.Pierwsza drogowa przeprawa w tym miejscu funkcjonowała prawdopodobnie od 1840 roku. W latach 1885-1890 mosty wzniesiono na nowo w linii prostej. Pierwszy od strony wschodniej był most Wilhelmsbrücke (po 1920 r. zwany Jagiellońskim), a za nim Hafenbrücke (Portowy) spinający brzegi Młynówki.

Zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej. Konstrukcja południowych mostów pochodzi z 1955 roku. Wówczas w osi jezdni znajdowało się także torowisko tramwajowe. Mosty tramwajowe i w ciągu jezdni północnej powstały natomiast w latach 1977-82.

Dzisiaj mało kto pamięta, ze w tym miejscu rozważano przebudowę południowych mostów na konstrukcję podwieszoną z pylonem, pod który wykonano już część fundamentów. Pomysł jednak upadł głównie z przyczyn technicznych.

Czytaj więcej...26 stycznia Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała, że wiadukty na ul. Wojska Polskiego będą nosiły nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Obecnie trwa intensywna budowa północnej przeprawy.
Już niebawem w tym miejscu wprowadzone będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.


Na budowie montowane są kolejne elementy nowej przeprawy.
W tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem strefy wokół wiaduktu i pod nimi.
Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Na terenie budowy trwają prace przy filary i przyczółkach nowej przeprawy.
Z Radomska sukcesywnie przywożone są i montowane kolejne fragmenty przęsła budowanego wiaduktu.
W tym czasie w fabryce na zapleczu budowy, malowane są dalsze elementy konstrukcji stalowej.

Na początku lutego Wykonawca planuje przełożyć ruch na al. Jana Pawła II, co pozwoli montować kolejne segmenty od strony Wzgórza Wolności.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną 2022 roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.
Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.
Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na rozbiórkę i budowę nowego obiektu północnego. Prace trwają.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Czytaj więcej...Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, 26 stycznia po godzinie 17.00 trasa została udostępniona do ruchu.

W ciągu ostatnich miesięcy naprawiane były węzły mocujące wanty (liny) do płyty pomostu. Korzystając jednak z pełnej dostępności konstrukcji, wykonaliśmy również kilka dodatkowych prac remontowych.
Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności. 

Czytaj więcej...Dodatkowo zmodernizowany i zoptymalizowany został stały system monitoringu mostu.
Modernizacja ta polegała na wymianie osprzętu na nowocześniejszy, zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most został wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostały też kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Czytaj więcej...26 stycznia most Uniwersytecki został udostępniony do ruchu.

Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.


W związku z udostępnieniem do ruchu Mostu Uniwersyteckiego, od godzin porannych 28 stycznia linia autobusowa nr 57 powróci na swoją standardową trasę (mostem).
Od piątku autobusy przedmiotowej linii nie będą kursowały już przez rondo Bernardyńskie i rondo Jagiellonów.

Czytaj więcej...Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Most pod względem technicznym i funkcjonalnym jest w pełni gotowy do otwarcia.
Czekamy już tylko na ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie węzły obiektu zostały już naprawione. Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących - wykonano. Zainstalowane zostały czujniki nowego monitoringu. Wykonano ponowny naciąg wszystkich want. Próbne obciążenia statyczne i dynamiczne obiektu zostały zakończone pozytywnie. Odbiory wszystkich elementów obiektu oraz prace porządkowe na moście zostały również wykonane.
Pozytywne wyniki wszystkich badań i testów pozwolą udostępnić most Uniwersytecki do ruchu.

Należy pamiętać, że po zakończeniu głównych prac naprawczych, muszą zostać dopełnione wszelkie procedury formalne, które pozwolą ponownie udostępnić obiekt do ruchu.
Przekazaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Czekamy na stanowisko WINB-u w tej sprawie.

Czytaj więcej...Prace dodatkowe na obiekcie
Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonanych zostało też kilka prac remontowych. Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.

Nad całością zadania od samego początku czuwało grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, była jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Strona 23 z 350