Aktualności

Czytaj więcej...Ruszyły pierwsze prace na płycie Rynku w Starym Fordonie.

Nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu.
Nowe elewacje zyskują miejskie budynki.
Rewitalizowane są również uliczki i tereny zielone pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły. 


Czytaj więcej...Rozpoczęły się pierwsze prace przy rewitalizacji Rynku. Wygrodzono część płyty. Ograniczono ruch na wschodniej jezdni (wjazd w kierunku ulicy Cechowej).
Rozbierane są już betonowe nawierzchnie.

W ramach tego zadania pojawią się m.in. stylowe chodniki, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę.

Czytaj więcej...Ważnym elementem zrewitalizowanego placu będzie fontanna zlokalizowana we wschodniej części placu. Będzie miała formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki.

Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach.Czytaj więcej...Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzone są przy nabrzeżu. Umocnione zostało ono szczelnymi ściankami.
Przygotowana została też konstrukcja slipu, który umożliwi docelowo wodowanie małych jednostek.

Obecnie trwają roboty przy pogłębianiu dna pod narzuty kamienne i gabiony.
Zaawansowanie prac przekracza już 30 procent.

Czytaj więcej...Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Będzie ona wyposażona w chodniki. Część z nich została już ułożona. Na jezdni ułożona zostanie kamienna kostka. Prace trwają również na sąsiednich ulicach Zakładowej i Promenada.

Również ul. Rybaki zyskuje już brukowaną nawierzchnię i chodniki z betonowych płyt. 


Czytaj więcej...Warto podkreślić, że przy nabrzeżu wiślanym na cele rekreacyjne zagospodarowane zostaną tereny zielone. Zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw, ścianek do wspinaczki.

Jeszcze w tym roku zakończy się rewitalizacja 7 miejskich kamienic. Część z nich cieszy już oko odnowionymi elewacjami.


Czytaj więcej...Likwidujemy kolejny czarny punkt na drogowej mapie miasta. Wyjazd z ul. Opławiec na ul. Koronowską ułatwi sygnalizacja świetlna.
Skorygowana zostanie również geometria tego ważnego skrzyżowania. Umowa z Wykonawcą została podpisana.

Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez samochody poruszające się ul. Koronowska znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac projektowych i budowlanych, zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją.
Zakres prac obejmuje też: dostosowaniu promieni skrętu do normatywnych, przesunięciu przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej.

Czytaj więcej...Prace po podpisaniu umowy potrwają około pół roku.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacyjne z Bydgoszczy

Wartość zadania to ponad 290 tys. zł

Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo.
Wraz z otwarciem obwodnicy Bydgoszczy i węzła Bydgoszcz Opławiec ciąg ul. Koronowska-Nad Torem stał się również jedną z ważniejszych arterii dojazdowych do trasy ekspresowej S5.

Jeszcze w tym roku planujemy też zaprojektować i wybudować sygnalizację świetlną na ul. Fordońskiej przy Zakładach Zbożowych.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych. Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy. Teraz dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych 19 przejściach. Takie działania mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Wykonawcą robót, realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj, została firma Elperia Sp. zo.o.
Koszt całego zadania: 720 tys. zł
Prace projektowe i budowlane zajmą około pół roku.

Czytaj więcej...Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Takie dodatkowe oświetlenie na przejściach, pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.

Zakończone już zadania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy je w ponad 50 lokalizacjach.Teraz doświetlonych zostanie kolejnych kilkanaście przejść dla pieszych. Niektóre z nich zgłoszone zostały przez miszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

Znajdą się wśród nich m.in. następujące lokalizacje:
• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

Przypominamy też, że od 1 czerwca zmieniły się przepisy o ruchu drogowym.
Piesi zbliżający się do przejścia mają teraz bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami (z wyjątkiem tramwajów).
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...W poniedziałek (5 lipca) podpisana została umowa z firmą Trakcja S.A na budowę nowych mostów nad Brdą łączących ulicę Fordońską z ul. Toruńską.
Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi.

Powstaną też nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. To kolejna inwestycja wzmacniająca transport publiczny.


Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości ponad 250 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodowa.
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.
Na moście tramwajowym wykonane zostaną niewielkie kapy chodnikowe, na których instalowane będą bariery.

Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów (też 5 przęseł i konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa).
Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu.
Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod chodnik dla pieszych i drogę rowerową.
Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.
Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie też droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.

Mosty w liczbach:
Długość
o Tramwajowy – 255m
o Samochodowy z ciągiem pieszo-rowerowym – 253 m
• Szerokość jezdni – 7m
• Szerokość chodnika i drogi rowerowej – 4,5 m

Dużo zmian też wokół ul. Perłowej
Wraz z budowa nowych mostów pomiędzy ulicami Fordońska i Toruńską (w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego) wiele zmian czeka też węzeł tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Perłowej. To również element tej dużej inwestycji.
Na odcinku ok. 600 metrów linii dwutorowej wzdłuż ul. Perłowej zmodernizowane zostanie torowisko biegnące w kierunku węzła Szarych Szeregów.
Wymieniona zostanie jego podbudowa, tory i słupy trakcyjne. Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Wokół niego powstaną między innymi nowe drogi rowerowe.
Odnowione zostaną nawierzchnie chodników.

Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych.
Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki.

Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem tak jak obecnie kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

 

5 lipca podpisana została umowa z Wykonawcą robót (Trakcja S.A)
Koszt zadania to prawie 154 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu unijnym.

 


Czytaj więcej...                       

                            

Projekt pn.: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”

Projekt realizowany ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

NUMER PROJEKTU: POIS.06.01.00-00-0010/16

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

 

Strona 26 z 327