Aktualności

Pragniemy poinformować, że 7 stycznia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Kasy Biletowe przy ul. Toruńskie 174a będą nieczynne

Pozostałe KASY BILETOWE:
Kasa na Dworcu PKP (wcześniej Zygmunta Augusta) – kasa nr 9
6 stycznia - nieczynna
7 stycznia - godz. 7.00 – 17.00

Kasa przy ul. Modrzewiowej 19
6 stycznia – nieczynna
7 stycznia – godz. 8:30 - 15.30

Czytaj więcej...Naprawa uszkodzonych elementów mocowań mostu została już zakończona. Obecnie trwają roboty przy ponownym napięciu want oraz badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.
Po zakończeniu naciągu want, będziemy mogli przystąpić do próbnych obciążeń konstrukcji.
Po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, udostępnimy obiekt do ruchu.

Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących wykonano.
Zainstalowane zostały też pierwsze z czujników nowego monitoringu.
Ekipy wykonawcy rozpoczęły ponowny naciąg want.

Harmonogram prac na moście w styczniu 2022 roku (zaplanowano z uwzględnieniem warunków atmosferycznych):
- ponowny naciąg want – do 17 stycznia 2022
- montaż i uruchomienie monitoringu na obiekcie – do 20 stycznia
- wykonanie próbnych obciążeń obiektu – 21 stycznia

Pozytywne wyniki obciążeń próbnych pozwolą udostępnić most jeszcze w styczniu.
Wykonawca intensyfikuje wszelkie niezbędne działania i zamierza dotrzymać umownego terminu zakończenia prac tj. 26.01.2022 roku.

Czytaj więcej...Niezależnie od prac na moście w styczniu kontynuowane będą jeszcze laboratoryjne badania zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie wpłynęła na trwałość całego obiektu.
Badania zmęczeniowe są obecnie realizowane na Politechnice Bydgoskiej.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy szereg innych prac.
W styczniu zostaną jeszcze doprojektowane i zainstalowane włazy kratowe, które uniemożliwią gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwujemy i dodatkowo zabezpieczymy strefę kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.
Oględziny przeprowadzone przez ekspertów przy okazji prac naprawczych potwierdziły taką konieczność.

Czytaj więcej...Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Nad całością zadania od samego początku czuwa grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

TCzytaj więcej...rwają prace przy przebudowie ul. P. E. Strzeleckiego oraz budowie ul. Studenckiej w Nowym Fordonie.

Nowe ulice ułatwią dojazd do kilkunastu bloków.
Powstaną również miejsca postojowe oraz chodnik wzdłuż ul. Akademickiej zapewniający dojście do przystanków.

Na terenach pomiędzy ulicami Kaliskiego i Studencką powstało już kilkanaście budynków wielorodzinnych. Obecnie budowane są kolejne bloki. Wraz z nimi inwestor zdecydował się w porozumieniu z Miastem zbudować nowy układ komunikacyjny zapewniający dojazd do nowych budynków oraz poprawiając obsługę istniejących już obiektów.

Czytaj więcej...W ramach prowadzonych aktualnie prac przebudowywana jest ul. P. E. Strzeleckiego na odcinku od S. Kaliskiego do Studenckiej. Nawierzchnia z ażurowych płyt zostanie zastąpiona kostką betonową. Wzdłuż ulicy budowana jest kanalizacja deszczowa. Powstaną również chodniki i zatoki postojowe.

Od podstaw powstaje natomiast 200 metrowy odcinek ul. Studenckiej w kierunku ul. Akademickiej.
Obie ulice będą wyposażone w 6-metrowe jezdnie i 2-metrowe chodniki.
Łącznie na obu ulicach powstanie prawie 60 miejsc do parkowania.

Warto podkreślić że od ul. Studenckiej wzdłuż ul. Akademickiej zostanie również dobudowany chodnik. Zdecydowanie ułatwi to osobom z rozbudowującego się osiedla dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej w obrębie skrzyżowania Akademicka-Kaliskiego.
Inwestor planuje zakończyć prace w połowie biezacego roku.

Czytaj więcej...Mimo zimy wykonawca kontynuuje prace przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy.

Od 8 stycznia rusza kolejny etap robót, związany z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
Wprowadzone zostaną też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na tym odcinku.

Budowa nowych mostów nad Brdą to jedna z największych miejskich inwestycji.
Prace budowlane realizuje firma Trakcja SA.

Czytaj więcej...Podpory wyrosną nad Brdą
Na budowie mostów nad Brdą trwają prace związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Fordońskiej i Łęczyckiej.
Wykonywane są też palowania pod podpory nowych mostów (tramwajowego i drogowego) oraz pogrążane są ścianki szczelne, dzięki którym powstaną komory umożliwiające prowadzenie betonowania oraz zbrojenia podpór.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (temperaturach powyżej 0 st. C), po sprawdzeniu nośności zabudowanych pali, planowane są prace związane z wykonywaniem podpór pod mosty.

Obecnie trwa również przygotowywanie nasypu do obiektów od strony południowej.
Przed świętami zakończono budowę części fundamentów pod słupy trakcyjne (również w ul. Fordońskiej) co umożliwi ustawienie nowych konstrukcji pod koniec stycznia.

Czytaj więcej...Na dniach rozpocznie się przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w ulicy Fordońskiej, co umożliwi rozbiórkę sieci istniejącej kolidującej z nowobudowanym torowiskiem i przystąpienie do robót torowych. Wcześniej przebudowano sieć ciepłowniczą i gazową, która kolidowała z rozbudową dróg i torowisk.

Po zakończeniu robót związanych z uzbrojeniem terenu, planowane są roboty drogowe na jezdni północnej ul. Fordońskiej oraz ciągach pieszo-rowerowych.

Czytaj więcej...Intensywne prace zaczną się na ul. Perłowej
Budowa nowych mostów nad Brdą powiązana jest też z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
W tym miejscu powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe.
Nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Dzięki temu w ramach jednego zadania powstaje nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów.
8 stycznia rozpoczną się pierwsze prace w tej części osiedla.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności rozebrana zostanie trakcja tramwajowa, słupy, wygrodzenia torowisk i wiaty przystankowe.
W dalszej kolejności planowana jest rozbiórka torowiska.
Wykonawca zakłada, że ten etap powinien zakończyć się do końca stycznia 2022 r.

Po dokonaniu rozbiórek planowane jest wykonanie nowych fundamentów oraz słupów trakcyjnych.
W międzyczasie dowiezione zostaną nowe materiały – szyny i podkłady, które będą wbudowywane sukcesywnie po przygotowaniu wszystkich warstw podbudów.

Wykonawca planuje wykonać torowisko wzdłuż ulicy Perłowej do końca wakacji 2022 r.

Czytaj więcej...Włączenie wykonanego odcinka Perłowej do torowiska w ulicy Toruńskiej, możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Perłową oraz na obiekcie tramwajowym w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. 

Po wybudowaniu mostu tramwajowego i oddaniu go do użytku, zostanie nim poprowadzony ruch tramwajowy i będzie można rozpocząć prace przy przebudowie węzła ul. Perłowej wraz z układem drogowym.
Udostępnienie torowiska i nowego układu drogowego przy ul. Perłowej możliwe będzie więc w I kwartale 2023 roku. 

Wszystkie prace prowadzone na ul. Perłowej, wymuszają wprowadzenie zmian w dotychczasowym fukcjonowaniu komunikacji tramwajowej na tym odcinku.
Zmiany w komunikacji opisujemy szczegółowo : TUTAJ

Strona 26 z 350