Aktualności

Czytaj więcej...Mimo trudnych warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace przy budowie nowych mostów nad Brdą, które usprawnią poruszanie się po Bydgoszczy.
W ramach tego zadania realizowana jest też przebudowa torowiska na ul. Perłowej.
To obecnie jedne z największych inwestycji realizowanych na terenie Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Intensywne prace przy ul. Fordońskiej
Trwają prace budowlane związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Fordońskiej i Łęczyckiej. Realizowane są tez roboty związane z branżą elektroenergetyczna i teletechniczną na jezdni północnej ul. Fordońskiej. Po zakończeniu robót związanych z uzbrojeniem terenu i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane są roboty drogowe na jezdni oraz ciągach pieszo-rowerowych.
Zakończenie tych robót pozwoli w II połowie roku przełożyć ruch i rozpocząć prace na jezdni południowej, po której obecnie poruszają się pojazdy.

Czytaj więcej...Przed świętami zakończono budowę części fundamentów pod słupy trakcyjne (w ul. Fordońskiej) co umożliwi ustawienie nowych konstrukcji. Na dniach rozpocznie się też przebudowa zasilania sieci trakcyjnej w ulicy Fordońskiej a wykonawca będzie mógł przystąpić do robót torowych.
Wcześniej przebudowano sieć ciepłowniczą i gazową, która kolidowała z rozbudową dróg i torowiska.
Ponadto na całym zakresie zadania realizowane są roboty związane z uzbrojeniem podziemnym.

Czytaj więcej...Intensywne prace związane z obiektami mostowymi ul. Kazimierza Wielkiego
Przy nowych przeprawach zakończone zostało palowania pod podpory nowych mostów (tramwajowego i drogowego) oraz pogrążane są ścianki szczelne, dzięki którym powstają komory umożliwiające prowadzenie betonowania oraz zbrojenia podpór.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych (temperaturach powyżej 0 st. C), po sprawdzeniu nośności zabudowanych pali, planowane są prace związane z wykonywaniem podpór pod mosty.
Obecnie trwa również przygotowywanie nasypu do obiektów od strony południowej.

Równolegle do prowadzonych robót, na zapleczu budowy trwa montaż elementów przyszłej konstrukcji. Zostaną one następnie przywiezione i zamontowane na terenie budowy.   

Czytaj więcej...Intensywne prace przy torowisku ul. Perłowej
Budowa nowych mostów nad Brdą powiązana jest też z przebudową torowiska na ul. Perłowej.
W tym miejscu powstanie nowe torowisko i zmodernizowane zostaną perony przystankowe. Docelowo nową nawierzchnię otrzyma też odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

Dzięki temu w ramach jednego zadania powstaje nowoczesna infrastruktura na całym ciągu komunikacyjnym od Fordońskiej aż do węzła Szarych Szeregów.
8 stycznia rozpoczęły się pierwsze prace w tej części osiedla.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności rozebrana została trakcja tramwajowa na całym realizowanym odcinku. W ostatnim czasie prowadzone były też prace przy demontażu słupów, wygrodzenia torowisk i wiat przystankowych.

Obecnie z placu budowy Wykonawca wywozi wszystkie elementy dotychczasowej trasy tramwajowej a następnie rozpocznie wymianę podbudowy i montaż nowego torowiska wraz ze słupami trakcyjnymi.

W międzyczasie dowiezione zostaną nowe materiały – szyny i podkłady, które będą wbudowywane sukcesywnie po przygotowaniu wszystkich warstw podbudów.
Wykonawca planuje wykonać torowisko wzdłuż ulicy Perłowej do końca wakacji 2022 r.

Czytaj więcej...Przypominamy, że włączenie wykonanego odcinka Perłowej do torowiska w ulicy Toruńskiej, możliwe będzie jednak dopiero po zakończeniu prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z Perłową oraz na obiekcie tramwajowym w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Po wybudowaniu mostu tramwajowego i oddaniu go do użytku, zostanie nim poprowadzony ruch tramwajowy i będzie można rozpocząć prace przy przebudowie węzła ul. Perłowej wraz z układem drogowym na ul. Toruńskiej. Udostępnienie torowiska i nowego układu drogowego przy ul. Perłowej możliwe będzie więc w I kwartale 2023 roku.

Czytaj więcej...Nawet niewielkie skrzyżowania z ruchem okrężnym znacznie poprawiają bezpieczeństwo na osiedlowych ulicach. Kolejne takie rozwiązanie wprowadziliśmy na połączeniu ulic Leszczyńskiego i Czackiego. Pierwsze minironada powstały w Bydgoszczy już kilkanaście lat temu na osiedlach Piaski oraz Osowa Góra.

Nowe mini rondo oznacza, że ul. Leszczyńskiego nie będzie posiadać już pierwszeństwa. Niewielka wyspa centralna z prefabrykowanych elementów wymusi na kierowcach redukcję prędkości. W ocenie ekspertów z Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy to dobre rozwiązanie na uspokojenie ruchu w tej części Bydgoszczy.

Mini ronda od kilkudziesięciu lat stosowane są w różnych krajach Europy jako skuteczny środek poprawy i uspokojenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Polsce mini ronda są również coraz częściej można spotkać na drogach publicznych.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy pierwsze skrzyżowania z mini rondami powstały kilkanaście lat temu i dobrze zdają egzamin. Pomogły uspokoić ruch między innym na ulicy Tuńczykowej na Osowej Górze oraz ulicach Zbrachlińskiej i Błądzimskiej na Piaskach. Zbudowano je od razu wraz z nowymi jezdniami. Na tych osiedlach mają formę lekko wyniesionych zabruków.
Na skrzyżowaniu ulic S. Leszczyńskiego i T. Czackiego wysepka wykonana jest z prefabrykowanych i atestowanych elementów.

Mini ronda zmniejszają liczbę punktów kolizji, powodują zmniejszenie prędkości pojazdów, nie są utrudnieniem dla pojazdów ciężarowych i pojazdów komunikacji publicznej oraz wpływają na poprawę przepustowości, zmniejszając czas oczekiwania na wlocie podporządkowanym.

Na ważnych skrzyżowaniach budowane są natomiast większe wyspy centralne o średnicy od kilku do nawet kilkunastu metrów.
W ostatnich latach w Bydgoszczy powstało 8 skrzyżowań z ruchem okrężnym m.in. na połączeniu ulic:
• Stawowej i Broniewskiego
• Gdańskiej i Rekreacyjnej
• Modrzewiowej i Sułkowskiego
• Glinki Magnuszewskiej
• Ujejskiego i Karpackiej
• Chemicznej i Wojska Polskiego
• Nakielskiej i Łochowskiej
• Inowrocłwskiej i Bielickiej

Czytaj więcej...Naprawa uszkodzonych elementów mocowań mostu została już zakończona. Wykonane zostały również roboty przy ponownym napięciu want.
21 stycznia przeprowadzone zostały próbne obciążenia obiektu. Kontynuowane są też badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.

Po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, udostępnimy obiekt do ruchu.

Czytaj więcej...Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących - wykonano.
Zainstalowane zostały czujniki nowego monitoringu.
Ponowny naciąg want - wykonano.

Harmonogram prac na moście w styczniu 2022 roku:
- ponowny naciąg want – do 17 stycznia 2022
- montaż i uruchomienie monitoringu na obiekcie – do 20 stycznia
- wykonanie próbnych obciążeń obiektu – 21 stycznia

Pozytywne wyniki obciążeń próbnych pozwolą udostępnić most jeszcze w styczniu.

Czytaj więcej...Niezależnie od prac na moście, kontynuowane będą jeszcze laboratoryjne badania zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie wpłynęła na trwałość całego obiektu.
Badania zmęczeniowe są realizowane na Politechnice Bydgoskiej.

 

Czytaj więcej...Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.


Czytaj więcej...Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy też kilka innych prac remontowych.

Po oddaniu mostu do ruchu, Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Czytaj więcej...Bydgoszczanie wybrali nowe projekty w 9 edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
16 mln zł pozwoli zrealizować co najmniej 54 zadania osiedlowe, 21 projektów społecznych i 2 inwestycje ponadosiedlowe, które zyskały najwięcej głosów.
Są wśród nich m.in. dalsza rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem, budowa kolejnych dróg rowerowych i nowych miejsc rekreacji.

Około 20 zadań dotyczy też inwestycji drogowych, które realizować będzie ZDMiKP.  
Na wszystkie projekty łącznie oddano prawie 50 tysięcy głosów.

W tym roku na realizację zwycięskich projektów zabezpieczonych zostało 16,1 mln zł, podobnie jak w poprzedniej edycji. Pomysły tradycyjnie zgłaszali mieszkańcy – łącznie oddano na nie prawie 50 tysięcy głosów, w tym ponad 17368 na projekty osiedlowe, 15517 na ponadosiedlowe i 16155 na małe projekty społeczne. Z powodu pandemii głosowanie było możliwe tylko elektronicznie. 

Czytaj więcej...Dzięki głosom Mieszkańców zorganizowanych zostanie wiele ciekawych wydarzeń: koncertów, potańcówek, zajęć sportowych, warsztatów i pokazów. Bardzo dużo głosów zdobyły też zadania związane z tworzeniem nowych miejsc do rekreacji oraz nowej zieleni (np. parków, skwerów, placów zabaw, miejsc do ćwiczeń) oraz wyposażeniem ulic w dodatkową infrastrukturę (np., nowe chodnik, oświetlenie, nawierzchnie).

Dzięki oddanym głosom utwardzonych lub wyremontowanych zostanie wiele odcinków ulic. Powstaną nowe drogi rowerowe. Rozbudowane zostanie oświetlenie i  dostawione nowe wiaty przystankowe.

W ramach małych projetków społecznych zorganizowany zostanie zlot zabytkowych autobusów oraz bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami po Bydgoszczy.

Warto wiedzieć
Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywało się w dniach 1-30 grudnia 2021 roku w formie elektronicznej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować na projekty zatwierdzone przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą specjalnej aplikacji lub za pośrednictwem dedykowanej infolinii. Głos można było oddać także podczas dyżurów w centrach handlowych. W bieżącej edycji oddano łącznie 49040 głosów ważnych za pomocą elektronicznej karty do głosowania. Głosów nieważnych było 726.

Szczegóły przeprowadzonego głosowania oraz lista wszystkich zadań, na które oddano głosy - znajduje się TUTAJ

Strona 24 z 350