Aktualności

Czytaj więcej...Ciągi pieszych w ścisłym centrum odtwarzane są w historycznych wzorach. Takie remonty są prowadzone m.in. na ul. Śniadeckich, która z każdym dniem staje się reprezentacyjnym traktem.

Nowa infrastruktura dla pieszych powstaje też w ramach kolejnych inwestycji drogowych realizowanych na terenie miasta oraz Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na terenie Śródmieścia kontynuujemy rewitalizację ulic w oparciu o nowe standardy z wykorzystaniem płyt chodnikowych i kamiennych opasek. W wielu miejscach pojawiają się też nowe latarnie.
To kolejny element porządkowania Salonu Miasta. W takim standardzie remontowane są m.in. odcinki chodników wzdłuż ul. Śniadeckich, Warmińskiego i Pomorskiej.

Czytaj więcej...Prace w toku:
- ul. Śniadeckich – historyczny wzór i betonowe płyty ułożone zostały już od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej (etap I). Na nawierzchni zastosowane zostały płyty betonowe układane w kształcie karo. Zastosowane zostały też kamienne opaski. Przy ulicy wymienione zostało też oświetlenie. Obecnie na tym odcinku trwają prace wykończeniowe.
Po zakończeniu prac wodociągowych oraz dostarczeniu kamiennych materiałów na budowę, remont chodnika będzie realizowany również po stronie południowej (II etap - planowany październik 2021).

Czytaj więcej...- ul. Pomorska – od ul. Cieszkowskiego do ul. Mazowieckiej
- ul. Jesionowa (na wys. Kościoła) – prace wykończeniowe
- ul. gen. W. Andersa – ciąg pieszo-rowerowy – prace w toku – kontynuacja ubiegłorocznych robót
- ul. Leśna

Lista kolejnych miejsc planowanych do przebudowy w 2021 roku:
1. Ul. Warmińskiego – od ul. Podolskiej do ul. Zdun (strona nieparzysta)
2. ul. Pod Blankami - remont schodów
4. ul. Królowej Jadwigi – od ul. Dworcowej w kierunku mostu
5. ul. Skośna – od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Sowiej
6. ul. Czerkaska posesje nr 19-25
7. ul. Korczaka – kontynuacja robót
8. ul. Świerkowa 14
9. ul. Bartłomieja z Bydgoszczy / J. Teski
10. ul. Jodłowa – w okolicy Domu Seniora
11. ul. Powstańców Wielkopolskich od ul.Wybickiego w kierunku posesji nr 23
12. ul. Fordońska / Brzechwy – chodnik prowadzący do przejścia
13. ul. ks. Ignacego Skorupki od ul. Stromej w kierunku ul. Jordanowskiej
14. ul. Stanisława Leszczyńskiego odcinkowy remont od ul. Ugoru
15. ul. Toruńska przystanek tramwajowy – pętla autobusowa
16. ul. Gen. E. Fieldorfa "Nila"
17. zatoka autobusowa przy ul. Bernardyńskiej
18. ul. J. Kossaka – od posesji nr 61 w kierunku ul. Żwirki i Wigury

Prace na wszystkich powyższych odcinkach zakończą się jesienią.
Wartość zadania to ponad 1,6 mln zł.

Czytaj więcej...Dodatkowe zadanie dzięki BBO
Część zleconych zadań zrealizowanych zostanie w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Przygotowujemy się też do realizacji kolejnych zadań zgłoszonych przez bydgoszczan w ramach ostatniej edycji tego programu, m.in. remonty chodników wzdłuż ul. Kanałowej i Nowogrodzkiej na Okolu, przy ul. Świetlicowej 8 w Łęgnowie i rewitalizacji trasy pieszo-rowerowej przy ul. Jar Czynu Społecznego.

Czytaj więcej...Nowe chodniki w budowie
Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstaje też przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z nowej infrastruktury w obrębie rozbudowanej ul. Kujawskiej, kontynuowane są prace na ul. Kolbego na Osowej Górze.
W ciąg pieszo-rowerowy wyposażona będzie też rozbudowana ul. Smukalska pomiędzy Piaskami i Smukałą. Trwa też rewitalizacja rynku i uliczek w Starym Fordonie.

Czytaj więcej...Postępują prace na Rynku w Starym Fordonie. Archeolodzy odkrywają pozostałości starego cmentarza. Nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu.
Rewitalizowane są również uliczki i tereny zielone pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.
Diecezja nie wyraziła natomiast zgody na wymianę części chodnika tuż przy kościele.

Czytaj więcej...Prace przy rewitalizacji Rynku w Fordonie nabierają tempa.
Rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia. Obecnie na tym terenie pracują intensywnie archeolodzy, którzy odkrywają pozostałości późnośredniowiecznego cmentarza. Do tej pory odkryto 6 szczątków chociaż archeolodzy nie wykluczają, że może być ich znacznie więcej.
Na tym obszarze bowiem mogła znajdować się (przed XVI w.) drewniana kaplica, przy której również mógł być zlokalizowany cmentarz.
Odnalezione pochówki należały do osób raczej ubogich. Chowano je bez trumien i bez wyposażenia.

Czytaj więcej...Na płycie rynku odkrywane są też drobne pozostałości po użytkowaniu tego obszaru w okresie od XVI do XVIII w. Odnaleziono srebrną monetę pruską, fragmenty naczyń i szczątki zwierząt domowych.

Przypomnijmy, że Fordon przez lata funkcjonował jako osobne miasteczko, dopiero w 1973 roku został włączony do Bydgoszczy. Do tego czasu ścisłe centrum Fordonu był zlokalizowane bliżej budynku obecnej synagogi. Dzisiejszy kościół na rynku z odkrywanym właśnie cmentarzem, znajdował się już na samych obrzeżach Fordonu.

Czytaj więcej...Nie tylko archeolodzy
Na płycie rynku trwają też dalsze prace przy budowie fundamentów pomnika, który zostanie przesunięty o kilka metrów bliżej kościoła. Jeszcze w sierpniu pomnik zostanie przeniesiony w nowe miejsce. W najbliższych dniach eksperci podejmą jednak decyzję czy zostanie on przeniesiony w całości czy rozebrany i zmontowany ponownie. Konstrukcja wykonana z piaskowca, nie jest niestety najtrwalsza.

Na placu budowy realizowane są też dalsze prace przy montażu zasilania przyszłej fontanny zlokalizowanej w centralnej części rynku. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą połączone. Rozwiązanie to umożliwi, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Zmiany w organizacji ruchu
Przypominamy, że zamknięta dla ruchu jego wschodnią jezdnia rynku (wjazd w kierunku ulicy Cechowej).
Powstaje też parking tymczasowy przy ul. Ordynackiej, który niebawem zostanie udostępniony kierowcom.
W związku z prowadzonymi robotami na płycie rynku, zlikwidowana została stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego nr 36 - Stary Fordon.

Czytaj więcej...Nowy chodnik przy kościele
Warto wspomnieć, że na wniosek Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja analizowano możliwość wbudowania płytek kamiennych, okalających dotychczasową płytę rynku, w nowy chodnik przy kościele (zaznaczone na żółty).
Należy jednak pamiętać. że tego typu prace mogą być prowadzone przez ZDMiKP jedynie na terenie ogólnodostępnym i zarządzanym przez miasto.


W związku z powyższym Prezydent Miasta wystosował pismo do Biskupa Toruńskiego z prośbą o ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej – prawa przejścia nowymi chodnikami przy kościele. Ustanowienie takie służebności i udostępnienie tego terenu wszystkim mieszkańcom, umożliwia partycypowanie w kosztach, przekazanie materiałów budowalnych i wykonanie chodnika w obrębie murów kościoła [TREŚĆ PISMA].
Z uzyskane odpowiedzi wynika, że decyzję w tej sprawie (ustanowienia służebności) ma podjąć dopiero nowo wybrany biskup diecezji bydgoskiej.

Przypominamy, że na płycie rynku po wykonanej rewitalizacji, pojawią się jeszcze stylowe chodniki, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.

Czytaj więcej...Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzone są też przy nabrzeżu Wisły.
Umocnione zostało ono szczelnymi ściankami. Przygotowana została też konstrukcja slipu, który umożliwi docelowo wodowanie małych jednostek pływających.
Czytaj więcej...Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Będzie ona wyposażona w chodniki. Część z nich została już ułożona. Na jezdni ułożona zostanie kamienna kostka. Prace trwają również na sąsiednich ulicach Zakładowej, Rybaki i Promenada. Przy nabrzeżu wiślanym zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

fot. lotnicze: Robert Skiba

Czytaj więcej...W dniu 30 lipca podpisaliśmy umowę na naprawę Mostu Uniwersyteckiego. Pracę kosztować będą 6,3 mln zł. Bydgoska firma „Kormost" będzie miała 180 dni na wykonanie tego zadania.

Jej oferta przez miesiąc była szczegółowo badana m.in. przez Krajową Izbę Odwoławczą po wniesieniu odwołania. Niezależny organ potwierdził prawidłowy przebieg przetargu i wybór wykonawcy.


W styczniu bieżącego roku ujawniona została wada konstrukcyjna obiektu wynikająca prawdopodobnie z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010.
Od tego czasu trasa jest nieprzejezdna. Wyłączenie go z użytkowania do czasu naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany.

ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobna przyczynę awarii – błąd projektowy. Ostateczne ustalenia śledczych będą podstawą do przyszłych roszczeń odszkodowawczych.

Bezpośrednio po zamknięciu obiektu, zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę.

Czytaj więcej...Priorytetowe zadanie
Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia br. Z końcem maja otwarte zostały oferty firm zainteresowanych wykonaniem prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost", która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Odwołanie konkurencyjnej firmy, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymało na miesiąc zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Niezależny organ bo wnikliwej ocenie postępowania w swoim wyroku w całości odrzucił odwołanie co otworzyło drogę do podpisania umowy na naprawę przeprawy mostowej.

- Wiemy jak bardzo bydgoszczanie czekają na przywrócenie do ruchu tego obiektupodkreśla p.o. Dyrektora ZDMiKP Wojciech Nalazekdla nas to również absolutny priorytet. Dlatego jeszcze przed przetargiem prowadziliśmy wiele analiz w gronie eksperckim w celu jak najlepszego przygotowania się do naprawy oraz skrócenia czasu jej realizacji. Równocześnie przygotowywaliśmy materiały przetargowe, aby pozyskać wykonawcę prac. Mimo naszych starań, w tym jak najszybszego wyboru wykonawcy ostateczne zawarcie umowy z firmą „Kormost" opóźniło się z przyczyn od nas niezależnych poprzez odwołanie do KIO jednego z Wykonawców. Jak się okazało było ono nieuzasadnione i zostało w całości oddalone przez niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety trzeba mieć świadomość tego, że jako bydgoszczanie straciliśmy przez to miesiąc czasu w którym mogła być już realizowana naprawa. Po podpisaniu umowy będziemy mobilizować Wykonawcę do bardzo dynamicznego działania na etapie projektowo-realizacyjnym, by most Uniwersytecki nadal pełnił funkcje dla których powstał, a mieszkańcy mieli pewność że będą korzystali z obiektu gwarantującego pełne bezpieczeństwo.

Projekt, naprawa, próby pod okiem ekspertów
Prace naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów:
• Prace projektowe
• Prace naprawcze realizowane w terenie
• Próbne obciążenia po naprawie, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń

Czytaj więcej...Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku.
Prace projektowe według zapewnień Wykonawcy rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W tym zakresie Wykonawca, będzie musiał w pierwszej kolejności opracować odpowiednią dokumentację techniczną naprawy, uzgodnić ją z ZDMiKP oraz naszym ekspertem, po dopełnieniu tych formalności nastąpią działania terenowe związane z rzeczywistą naprawą.

W dalszej kolejności prowadzone będą prace badawcze mające sprawdzić skuteczności przeprowadzonej naprawy i pozwalające na ponowne otwarcie mostu. Prace naprawcze będą prowadzone sprawniej dzięki zrealizowanym już wcześniej podparciom konstrukcji (w ramach zabezpieczenia obiektu).

Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want (ich poluzowanie) wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu)

Ważne liczby:
• koszt naprawy: 6 267 772, 50 zł
• termin prac: 180 dni od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej...Przypominamy, że najświeższe informacje z inwestycji drogowych realizowanych na terenie Bydgoszczy oraz zmiany w komunikacji miejskiej, możecie Państwo śledzić również na oficjalnych kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Instagram, Twitter) oraz YouTube.

Serdecznie polecamy

Strona 24 z 327