Aktualności

Czytaj więcej...Już blisko 6 kilometrów osiedlowych ulic utwardziliśmy ażurowymi płytami, które doskonale zdają egzamin na drogach o niskim obciążeniu ruchem. Zawsze część nowych jezdni wykładana jest kostką betonową, po której wygodniej poruszać się pieszym.
W tym roku uruchomimy kolejny duży pakiet zadań związanych z utwardzaniem ulic gruntowych.


Zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nie narażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych.
Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie tą technologią dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

W tym roku utwardzone nawierzchnie pojawią się między innymi na osiedlach : Miedzyń, Czyżkówko, Osowa Góra i Fordon.
Łącznie wytypowanych do budowy zostało 9 odcinków ulic.
Na ten cel zabezpieczyliśmy ponad 2 mln zł.

Lista ulic do realizacji:
ul. Widok – sięgacz ( tzn. ulica bez przejazdu)
ul. Wierzbowa od ul. Maciaszka do nr 49
ul. Zawodzie od ul. Świętopełka do ul. Karsińskiej
ul. Sztormowa - sięgacz ( tzn. ulica bez przejazdu)
ul. Szamarzewskiego do ul. Błotnej
ul. Baranowskiego od Smukalskiej do nr 71
ul. Średzka od ul. Czerwonego Krzyża do ul. J. Ostroroga
ul. 2 Października – Lądowa – Kameralna (ul. Lądowa w zakresie od ul. 2 Października do ul. Kameralnej)
ul. Widok od ul. Leszczyna do ul. Kłosowej (prace uzależnione od postępu robót gazowych)

Nie tylko ażury
W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł.
Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.
Najważniejszy z nich to wieloletni program utwardzanie ulic gruntowych. Lokalne ulice powstają również wraz z przebudową najważniejszych arterii oraz dzięki współpracy z inwestorami zewnętrznymi.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...Dnia 15 czerwca w godzinach popołudniowych udostępnione zostaną do ruchu wszystkie pasy ruchu wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej.
Przywrócenie ruchu zdecydowanie usprawni komunikację pomiędzy centrum miasta a Fordonem.Zmiana organizacji ruchu
Udostępnienie kierowcom wszystkich pasów ruchu, będą związane ze zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu na wiaduktach.
Prędkość na obiektach zostanie ograniczona do 30 km/h, a pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika).
Pas lewy na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t. i szerokości 2,2 m.
W celu zapewnienia przestrzegania powyższych ograniczeń, obiekt będzie monitorowany.

Czytaj więcej...Wzmocnienie konstrukcji
Pod wiaduktami ustawionych zostało 8 podpór, z których każda składa się z 4 żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze pod obiektem, przy jednoczesnym utrzymaniu na nim ruchu.
Przedmiotowe prace udało się zakończyć ponad 2 tygodnie przed terminem.

Przyszłość wiaduktów Warszawskich
Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.
ZDMiKP przygotował już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich:
I. Prace przygotowawcze, koncepcje, dokumentacja techniczna:
• wykonanie szeregu napraw umożliwiających przedłużenie funkcjonalności obiektu do roku 2030. Obecne prace realizowane w okresie 2020-2021,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji projektowej dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2022, wykonanie koncepcji w latach 2022-2023,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi) dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2023, realizacja w latach 2023-2025.
II. Realizacji inwestycji:
• uzyskanie pozwolenia na budowę – rok 2025.
• przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – rok 2026.
• rozbiórka i budowa nowych obiektów inżynierskich: lata 2026 – 2029.

Zgodnie z planami, zakładamy, że w okresie 2026 -2029 roku rozpoczną się rzeczywiste prace związane realizacją w tym obszarze Miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy, odpowiedniej do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.
Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych rowzwiązań. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.
Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji.

Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.
Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.
W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na przebudowę ponad 20 chodników. Prace ruszą jeszcze w tym tygodniu. Ich ważną częścią jest odtwarzanie historycznych wzorów chodników na terenie Śródmieścia. Takie remonty będą prowadzone m.in. na ul. Śniadeckich, która ma również stać się reprezentacyjnym traktem.

Nowa infrastruktura dla pieszych powstanie też w ramach inwestycji drogowych realizowanych na terenie miasta oraz Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na terenie Śródmieścia kontynuować będziemy rewitalizację ulic w oparciu o nowe standardy z wykorzystaniem płyt chodnikowych i kamiennych opasek. W wielu miejscach pojawią się też nowe latarnie. To kolejny element porządkowania Salonu Miasta. W takim standardzie remontowane będą m.in. odcinki chodników wzdłuż ul. Śniadeckich, Warmińskiego i Pomorskiej. 

Warto podkreślić, że wszystkie prace zaplanowaliśmy z uwzględnieniem inwestycji gestorów podziemnego uzbrojenia.
Wykonawca, w trakcie prac, będzie zobowiązany zabezpieczyć ciągłość ruchu pieszego i kołowego na remontowanych odcinkach.
Prace zakończą się jesienią.
Wartość  zadania to ponad 1,6 mln zł.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności prace będą wykonywane na ulicach:
- ul. Śniadeckich (Gdańska – Pomorska)
- ul. Jesionowa (na wys. Kościoła)
- ul. gen. W. Andersa – ciąg pieszo rowerowy - kontynuacja
- ul. J. Kossaka – od posesji nr 61 w kierunku ul. Żwirki i Wigury


Lista kolejnych miejsc planowanych do przebudowy w 2021 roku:
1. Ul. Warmińskiego – od ul. Podolskiej do ul. Zdun (strona nieparzysta)
2. ul. Pod Blankami - remont schodów
3. ul. Pomorska – od ul. Cieszkowskiego do ul. Mazowieckiej
4. ul. Królowej Jadwigi – od ul. Dworcowej w kierunku mostu
5. ul. Skośna – od przejazdu kolejowego w kierunku ul. Sowiej
6. ul. Czerkaska posesje nr 19-25
7. ul. Korczaka – kontynuacja robót
8. ul. Świerkowa 14
9. ul. Bartłomieja z Bydgoszczy / J. Teski
10. ul. Jodłowa – w okolicy Domu Seniora
11. ul. Powstańców Wielkopolskich od ul.Wybickiego w kierunku posesji nr 23
12. ul. Fordońska / Brzechwy – chodnik prowadzący do przejścia
13. ul. ks. Ignacego Skorupki od ul. Stromej w kierunku ul. Jordanowskiej
14. ul. Stanisława Leszczyńskiego odcinkowy remont od ul. Ugoru
15. ul. Toruńska przystanek tramwajowy – pętla autobusowa
16. ul. Gen. E. Fieldorfa "Nila"
17. zatoka autobusowa przy ul. Bernardyńskiej

Dodatkowe zadanie dzięki BBO

Część zleconych zadań zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Przygotowujemy się też do realizacji kolejnych zadań zgłoszonych przez bydgoszczan w ramach ostatniej edycji tego programu, m.in. remonty chodników wzdłuż ul. Kanałowej i Nowogrodzkiej na Okolu, przy ul. Świetlicowej 8 w Łęgnowie i rewitalizacji trasy pieszo-rowerowej przy ul. Jar Czynu Społecznego.

Nowe chodniki w budowie

Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstaje przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z nowej infrastruktury w obrębie rozbudowanej ul. Kujawskiej, kontynuowane są prace na ul. Kolbego na Osowej Górze.
W ciąg pieszo-rowerowy wyposażona będzie też rozbudowana ul. Smukalska pomiędzy Piaskami i Smukałą.
Rozpoczęliśmy też rewitalizacje uliczek w Starym Fordonie, które zostaną dostosowane do potrzeb pieszych.
Wkrótce rozpocznie się też rewitalizacja Rynku w tej części miasta.

Czytaj więcej...Wzdłuż rozbudowanej ul. Kujawskiej trwają przygotowania do malowania oznakowania poziomego.
Dobiegają końca prace związane z budową parkingów.

Ostatnie prace przy przejazdach będą wiązać się z weekendową przerwą w kursowaniu tramwajów.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności na jezdniach wykonywane jest trasowanie. Cienkie linie wyznaczają osie i krawędzie pasów, które będą wykonywane w technologii grubowarstwowej.
Nowością na Kujawskiej będzie m.in. buspas w kierunku ronda Bernardyńskiego.
Dzięki niemu również autobusy jadące do centrum ominą korki (Linie nr 56, 57, 61, 64, 80, 99).


Czytaj więcej...Kontynuowane są jeszcze prace przy nasadzeniu zieleni. Niestety niektóre drzewa przy rondzie Kujawskim "nie przyjęły się".
Zleciliśmy więc Wykonawcy ponowne nasadzenia oraz przypomnieliśmy o bezwzględnym obowiązku podlewania oraz dbania o młode drzewa i zieleń, sadzone w obrębie całej inwestycji.
Ponowne nasadzenia Wykonawca będzie musiał przepowadzić już na swój koszt.


Czytaj więcej...Zanikają też punktowe prace brukarskie na parkingach i chodnikach. Wykonawca przygotowuje się do odtworzenia nawierzchni na wlocie w ul. Wiatrakową.

Po zamontowaniu ostatnich barier udostępnione zostaną schody do parku Wolności.Czytaj więcej...W weekend przy mniejszym ruchu wykonane zostaną też ostanie prace w obrębie przejazdów tramwajowych. Częśc prac będzie realizowana w godzianch wieczorncyh i nocnych.
Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Zakończenie wszystkich prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej zaplanowane jest jeszcze w czerwcu.

Strona 16 z 313