Aktualności

Czytaj więcej...Obwodnica Bydgoszczy pozwala wyprowadzić tranzyt TIR-ów z ulic naszego miasta.
Wprowadzamy więc ograniczenia dla ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.
Mniej TIR-ów to zdrowsze powietrze, mniejsze utrudnienia w ruchu, drogi w lepszym stanie i większe bezpieczeństwo.
Prace związane z nowym oznakowaniem zakończymy jeszcze w tym tygodniu.

Pierwszym etapem zmian, wprowadzonych wraz z otwarciem obwodnicy (S5), były korekty w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta. Nowe drogowskazy zalecały pojazdom poruszającym się tranzytem, korzystanie z drogi ekspresowej.

Teraz realizujemy kolejny etap, który jeszcze bardziej ograniczy możliwość przejazdu przez Bydgoszcz.

Czytaj więcej...Wprowadzamy zmiany na lepsze
Znaki zakazujące wjazdu do miasta pojazdów tranzytowych powyżej 18 ton będą ustawiane na drogach wlotowych do miasta.
Istniejące znaki zakazujące wjazdu do miasta pojazdów tranzytowych powyżej 10t zostały natomiast podtrzymane.

Zaplanowane zmiany powinny wpłynąć zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i przepustowość dróg. 
Usprawnią funkcjonowanie miejskiej komunikacji, ograniczą drgania i poziomu hałasu na głównych ulicach Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Nowe oznakowanie na drogach wjazdowych do miasta będzie ustawiane 10 i 11 sierpnia. 
Zmiany będą od razu obowiązywały, dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.


Zmiany będą dotyczyły:
- zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18t z tabliczką „Dotyczy tranzytu przez Bydgoszcz"
- tranzyt tak dużych pojazdów będzie możliwy tylko na kierunku Al. Armii Krajowej - Al. ks. kard S. Wyszyńskiego – ul. Kamienna – ul. Fordońska – Flotylli Wiślanej - Most Fordoński i w kierunku przeciwnym.

Ponadto podtrzymamy istniejące ograniczenie przejazdu tranzytem pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10t przez Miasto Bydgoszcz na Węźle Bydgoszcz Błonie oraz zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton dla ulicy Toruńskiej.

Nowe znaki pojawią się na wszystkich drogach wlotowych do miasta.

Czytaj więcej...Usprawnimy ruch na ul. Kamiennej.
Na podstawie przygotowanej wcześniej koncepcji i kilkuetapowych konsultacji społecznych, zlecamy opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka przebiegającego m.in. przez osiedle Bartodzieje. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

Rozbudowa trasy WZ obok modernizacji ul. Nakielskiej została uznana przez bydgoszczan za jedną z priorytetowych inwestycji drogowych.
W ostatnich latach dla tego zadania opracowana została koncepcja, którą poddawaliśmy kilkuetapowym konsultacjom.
Ostatecznie wybrany wariant zakłada rozbudowę trasy do przekroju dwujezdniowego z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami z ulicą Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Częścią trasy będzie też nowy wiadukt łączący ulicę Kamienną z Lewińskiego.

Czytaj więcej...Jak się zmieni ul. Kamienna?
Teraz zamawiamy dokumentację projektową rozbudowy I odcinka trasy WZ od ul. J. Lelewela do Łęczyckiej. Wykonawca na przygotowanie kompletu materiałów wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie miał około 2 lat.

Koncepcja zakłada rozbudowę newralgicznego odcinka trasy, gdzie występują największe natężenia ruchu do dwóch jezdni. Nad al. S. Wyszyńskiego planowana jest natomiast estakada pozwalająca na bezkolizyjny przejazd na kierunku wschód-zachód. Koncepcja zakłada ponadto m.in. wybudowanie tuneli dla pieszych na wysokości ul. Lelewela oraz Gajowej, przebudowę kładki w rejonie ul. Morskiej umożliwiającej przejście także nad torami kolejowymi i trasą W-Z oraz ronda turbinowego na połączeniu z ul. Łęczycką.

Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego. Rozbudowana zostanie niezbędna infrastruktura towarzysząca w tym m.in.: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa z systemem odwodnienia, elementy związane z transportem publicznym, ruchem rowerowym i pieszym, rozbudową systemu ITS oraz ustawienie ekranów chroniących przed hałasem. Dla przygotowanej koncepcji rozbudowy trasy WZ przed 3 laty Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową.

Trasa WZ w Bydgoszczy to ciąg ulic W. Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulica Fordońską.
Cała trasa docelowo będzie miała długość 8,6 km.
Budowana będzie etapami.

Czytaj więcej...Miasto zabezpieczyło środki finansowe na dokumentację.
Równocześnie z pracami nad projektem będą składane wnioski o zewnętrzne środki na realizację prac budowlanych.

Czytaj więcej...W związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania, kontynuujemy prace przy malowaniu oznakowania poziomego w centrum miasta.
Znika część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzamy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcamy w drogi jednokierunkowe.

Do tej pory wykonanych zostało ponad 80 % wszystkich zaplanowanych robót.

Lista ulic na których będa prowadzone prace (przy sprzyjających warunkach pogodowych) - od poniedziałku do piątku (07-11.08):

ul. Racławicka
ul. Jana Zamoyskiego
ul. Adama Czartoryskiego
ul. Marii Skłodowskie Curie od ul. A. Jurasza do ul. K. Kurpińskiego
ul. Cz. Miłosza
ul. A. Asnyka

W trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania.

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na katkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Czytaj więcej...Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Wykonywane są ostatnie odcinki torowisk. Montowana jest sieć trakcyjna i układana nawierzchnia.
Przed nami ostatni etap robót, po którym będzie można sukcesywne udostępniać do ruchu torowiska i docelowe jezdnie. Pierwsze tramwaje przejadą nowym mostem jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko i zamontowane słupy trakcyjne.
Wykonany został też dojazd na obiekt od strony ul. Fordońskiej.

Obecnie na dojeździe na obiekt od strony południowej, układane są płyty betonowe, w których zamontowane zostaną tory tramwajowe.

Czytaj więcej...Wykonawca betonuje też rozjazdy na ul. Toruńskiej w kierunku mostu oraz montuje sieć trakcyjną na nowym torowisku.

Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwa montaż krawężników i kratek odprowadzających wodę. Prowadzone są też prace na dojazdach do obiektu od strony południowej.

Kontynuowane są roboty na jezdni ul. Fordońskiej od strony rzeki. Wykonawca nie przewiduje tu jednak większych utrudnień w prowadzeniu pracach, w związku z nieliczną zabudową po tej stronie drogi.
Czytaj więcej...Przy budowie torowiska przy ul. Perłowej zakończone zostało betonowanie rozjazdów.
Wykonane zostały też chodniki, nawierzchnia uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) i zatoki autobusowej.

Obecnie kontynuowane są prace przy torowisku i jezdni ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych.

Zgodnie z zapisami umowy firma Trakcja Spółka Akcyjna ma wykonać most tramwajowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 15 grudnia 2023 roku
Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane natomiast do 29 lutego 2024 roku (z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

Strona 15 z 408