Aktualności

Czytaj więcej...Trwają prace przy rewitalizacji placu Wolności.
Powstaje w tym miejscu ogromny zbiornik na deszczówkę.

Cześć robót wodociągowych dobiegła końca.
Dzięki temu od czwartku (17 sierpnia) przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na całym odcinku ul. Gdańskiej.

Prace wodociągowe na pl. Wolności związane są z budową zbiornika na wody deszczowe i roztopowe. Inwestycja obejmuje m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności blisko 1500 m3.

Czytaj więcej...System zbierania wody będzie pilnował, żeby zatrzymać ją jak najdłużej.
Deszczówka po oczyszczeniu będzie wykorzystywana do nawadniania i podlewania zieleni oraz uzupełniania wodą fontanny Potop i dwóch stawów Parku Kazimierza Wielkiego.
Gdyby pojawił się jej nadmiar, woda będzie mogła zostać odprowadzona do rzeki.

Czytaj więcej...Tramwaje wracają na standardowe trasy
Prace wodociągowe realizowane od kilku tygodni w pasie torowiska ul. Gdańskiej, dobiegły końca.

Odbiory wykonanych robót na jezdni i torowisku oraz próbne przejazdy tramwajowe, zakończyły się pozytywnie.
Dzięki temu 
od czwartku 17 sierpnia - będzie mógł zostać przywrócony ruch tramwajowy na całym odcinku ul. Gdańskiej.

- odwieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 1, 2, 4, 6 i 10.
- zawieszone zostanie funkcjonowanie zastępczych linii autobusowych.

Roboty wodociągowe na placu Wolności nadal będą kontynuowane przez miejskie wodociągi.

Czytaj więcej...Dalsze prace na pl. Wolności.
W najbliższym czasie zlecony ma zostać jeszcze drugi etap prac budowlanych związanych z rewitalizacją placu Wolności.
Wprowadzone będą nowe nasadzenia, betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona materiałami naturalnymi, ustawione będą stylowe pawilony kwiaciarni oraz mała architektura dostosowana do śródmiejskiej zabudowy.

Czytaj więcej...Zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.

Trwają prace przy chodniku, drodze rowerowej a także oświetleniu i montażu barier.

Już niebawem trasa zostanie udostępniona kierowcom.


Czytaj więcej...W ubiegłym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna.
Obiekt przeszedł też próbne obciążenie.
Przeprowadzono pomiary statyczne oraz dynamiczne.

Teraz czekamy na wyniki pomiarów.
Jeśli testy wypadły pozytywnie a pogoda pozwoli kontynuować prace bez zakłóceń, to obiekt udostępnimy kierowcom jeszcze w sierpniu.

Czytaj więcej...W tym tygodniu na obiekcie układana jest nawierzchnia drogi rowerowej oraz montowane jest oświetlenie i bariery ochronne.
Trwają też prace przy nowych schodach i nasypach.
Wykonawcę czeka jeszcze m.in. malowanie oznakowania poziomego.

Docelowo powstaje „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej oddanego do użytku przed 3 laty.

Czytaj więcej...Inwestycja kosztuje 29 mln zł.
Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Trwa modernizacja oświetlenia wzdłuż al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ustawione są nowe latarnie z energooszczędnymi oprawami, które zastępują wysłużone oświetlenie instalowane na betonowych słupach.
To jedna z największych modernizacji oświetlenia w Bydgoszczy realizowana w tym roku.

Czytaj więcej...Wzdłuż ulicy Wyszyńskiego od ronda Fordońskiego do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ułożonych zostało już blisko 3 kilometry kabla.
Ustawiona została już większość nowych aluminiowych słupów oświetleniowych z nowymi energooszczędnymi oprawami LED.
Docelowo na tym odcinku będzie ich aż 85.


W ramach zamówienia wymienione są też oprawy na istniejących już słupach metalowych oraz szafy sterowania oświetleniem przy rondzie Skrzetuskim, do której podłączone są latarnie między innymi z ulicy S. Wyszyńskiego.

Czytaj więcej...Większość zaplanowanych robót została już wykonana.
Obecnie wykonawca demontuje stare, betonowe i zniszczone słupy oświetleniowe.
Wszystkie prace zakończą się w przyszłym miesiącu (wrzesień). 

Dzięki tej inwestycji cała oświetleniowa infrastruktura przy ul. Wyszyńskiego będzie zarządzana przez miasto.
Nowoczesne oprawy pozwolą  ograniczyć też zużycie energii o około 60%, a także koszty serwisowania urządzeń (o około 75%).
Aluminiowe słupy zamiast betonowych poprawiają też estetykę miejskiej przestrzeni.

Czytaj więcej...Wykonawca : (ATELBUD Sp. z o.o.)
Kwota: 1mln. 623 tys. zł.
Długość ułożonego kabla - 2843 m
Ograniczenie zużycia energii - ok. 60%

Zakończenie prac - wrzesień 2023

Strona 14 z 408