Aktualności

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na obsługę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w 2022 roku.
W tym sezonie podobnie jak w roku ubiegłym, będzie obowiązywał system pomostowy. Oznacza to, że umowa będzie obowiązywała przez jeden rok a usługa oparta będzie wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach. Nowy sezon rozpoczyna się za niespełna miesiąc

W październiku 2021 roku zakończyła się umowa na obsługę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA).
Mimo trudnej sytuacji w tej branży, chcieliśmy aby rower miejski nadal funkcjonował w naszym mieście.

Właśnie podpisaliśmy umowę z firmą Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy.
To wykonawca który obsługiwał rowery BRA w poprzednim sezonie.
Kwota za wykonanie usługi to ponad 1 mln 446 tys. zł.
 
Nowe sezon rozpoczyna się już 1 miarca.

W tym roku podobnie jak w poprzednim obowiązywać będzie w Bydgoszczy system pomostowy.
Oznacza to, że umowy została podpisana na jeden sezon a usługa zostania oparta wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach
To rozwiązania wprowadziliśmy mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, spadającą liczbę wypożyczeń, trudną sytuację tej branży w innych miastach Polski oraz problemy z produkcją komponentów do takich systemów rowerowych.

Czytaj więcej...W ubiegłym roku Bydgoszczanie mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które można było wypożyczyć w ponad 50 stacjach. Średni czas wypożyczenia roweru na dzień to 24 minuty.
Łączna liczba wypożyczeni rowerów w sezonie wyniosła ponad 58 tysięcy.
W systemie zarejestrowanych było prawie 6000 użytkowników.

Czytaj więcej...Trwają ostatnie prace przy budowie wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej. Dzięki uzyskanej zgodzie na odstępstwo od norm, możliwe będzie również parkowanie na dachu obiektu.
Inwestycja powiązana jest z ograniczaniem ruchu samochodowego w ścisłym centrum.
To również kolejne wzmocnienie transportu publicznego.


Przy ul. Grudziądzkiej będzie mogło zaparkować 570 pojazdów.
W ostatnim czasie Miasto uzyskało pozytywną decyzję związaną z wykorzystaniem do parkowania również dachu. W związku z tym zlecono dodatkowe prace związane przede wszystkim z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Obecnie roboty prowadzone są jeszcze przy drogach dojazdowych, przystanku i chodnikach.

Zaawansowanie prac wynosi 95 %. Zakończenie zadania planowane jest wiosną.
Następnie obiekt zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia.

Czytaj więcej...6 kondygnacji do parkowania
Połowa obiektu funkcjonować będzie w systemie P+R. Cena biletu na przejazdy komunikacją miejską będzie zależna od czasu parkowania i liczby pasażerów.
Druga połowa będzie funkcjonować na zasadach ogólnych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania.
W ten sposób zwiększona zostanie rotacja pojazdów.
Klienci Urzędu Miasta będą mogli parkować do 30 minut bez żadnych opłat.

W ramach budowy 6-kondygnacyjnego obiektu powstał także brakujący fragment ul. W. Teskowej. Urządzone zostaną także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Część ścian ma charakter zielonych, na których rosnąć będą pnącza. Dopóki rośliny nie oplotą stelaży zamocowany został tymczasowo sztuczny bluszcz.
Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści.

Inwestycja o wartości niemal 35 mln zł jest dofinansowana ze środków unijnych (ZIT). Na to zadanie Miasto pozyskało 11,2 mln zł wsparcia zewnętrznego.

Czytaj więcej...Wzmacniamy transport publiczny
Wielopoziomowy parking P+R to też kolejny element wzmacniający transport publiczny w mieście.
Nowy obiekt będzie dedykowany osobom kontynuującym podróż komunikacją miejską. Tuż przy nim powstaje nowy przystanek autobusowy.

Wcześniej z myślą o wyznaczeniu korytarza transportowego dla autobusów zrealizowaliśmy inne inwestycje i zmiany w organizacji ruchu. Oddaliśmy do użytku buspas na Wałach Jagiellońskich i na ul. Kujawskiej. Wytyczone zostały pasy ruchu dedykowane autobusom na dojazdach do ronda Jagiellonów od strony ul. Bernardyńskiej i 3 Maja.
Powstały też nowe przystanki autobusowe w obrębie ronda Bernardyńskiego.

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do oświetlenia kolejnych bydgoskich ulic. Na budowę nowych oraz modernizację istniejących już latarni trafi milion złotych.
Szereg nowych lamp montowanych jest w trakcie przebudowy ulic. Część zadań związanych z budową nowych latarni wybrali mieszkańcy w trakcie glosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

W tym roku w pierwszej kolejności planowane jest oświetlenie ul. Oświęcimskiej na Miedzyniu i kolejnego odcinka ul. Szamarzewskiego na Piaskach. Poprawi to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
Planowane są również kolejne inwestycje na obu osiedlach. Wymagają one często dodatkowych uzgodnień, regulacji własności terenu.

Równocześnie planowane jest kontynuacja prac przy zwiększeniu efektywności energetycznej istniejącego już oświetlenia. Dlatego przebudowę chodników łączymy często z ustawieniem stylowych latarni z energooszczędnymi oprawami. Takie prace przeprowadziliśmy już między innymi na odcinku ul. Śniadeckich.

Kilkadziesiąt nowych latarni ustawimy również w Starym Fordonie w ramach przebudowy ulic pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Nowe oświetlenie zyska też fordoński Rynek. Modernizacja oświetlenia jest również częścią inwestycji związanej z budową nowych mostów nad Brdą, które połączą ulice Fordońską z Toruńską a takze budową wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego.
Poza tym wszystkie nowe ulice budowane w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych także zostaną wyposażame w nowe oświetlenie.

Czytaj więcej...Część zadań realizowane będzie w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.
Latarnie rozświetlą ścieżkę nad Kanałem Bydgoskim w rejonie ulicy J. Bronikowskiego na Flisach. W czasie ostatniej edycji BBO bydgoszczanie zdecydowali również o uzupełnieniu oświetlenia ul. Toruńskiej od nr 372 do posesji nr 388A.

Na Zimnych Wodach oświetlenie zyskają dojściu do budynków gospodarczych w rejonie ul. Smoleńskiej 62-100. Z kolei na osiedlu Bydgoszcz Wschód oświetlenie zyska fragment ul. Inwalidów 19. Modernizację oświetlenia przy ul. Mochelskiej wybrali natomiast mieszkańcy osiedla Piaski.

Na utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg w budżecie miasta zabezpieczyliśmy ponad 15 mln złotych.
Duże środki rezerwujemy również na doświetlenie przejść dla pieszych. 
Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Kogucia, Sowia, Strusia, Gradowa i Rajdowa to kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
Ogłosiliśmy przetarg na ich zaprojektowanie i budowę.
Wcześniej powstały koncepcje, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.


Pakiet składający się z kolejnych 5 zadań zlecany jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych.

Środki na jego realizację zapewnia wyłącznie miasto. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. W ten sposób do realizacji trafiły m.in. 3 ulice na Osowej Górze ( Kogucia, Sowia, Strusia) a także w Smukale (ul. Rajdowa) i na Czyżkówku (Gradowa).

Inwestycje realizowane będę w trybie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty. Następnie w ramach prac przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna. Wykonawcy lub wykonawca będą musieli też zrealizować zakres drogowy i wyposażyć ulice w oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo i zagospodarować teren. Na realizację zadań będzie około 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wszystkie prace realizowane będą na podstawie wcześniej przygotowanych koncepcji, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej
Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. Po konsultacjach zaplanowany został między innymi dodatkowy chodnik do posesji 44a oraz przesunięcie wiaty śmietnikowej

Pieszojezdnia na Strusiej, Gradowej i Rajdowej
Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.
W podobnym układzie realizowane mają być też ulice Gradowa i Rajdowa.

Budowa ul. Koguciej
Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m. Uwzględniliśmy uwagi mieszkańców związane z lokalizacją oświetlenia
Obiektywne kryteria

Czytaj więcej...Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta.

W pierwszej kolejności realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
• gęstość zaludnienia
• ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
• wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic.
Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł.
Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.

Strona 13 z 341