Aktualności

Czytaj więcej...Wzdłuż rozbudowanej ul. Kujawskiej trwają przygotowania do malowania oznakowania poziomego.
Dobiegają końca prace związane z budową parkingów.

Ostatnie prace przy przejazdach będą wiązać się z weekendową przerwą w kursowaniu tramwajów.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności na jezdniach wykonywane jest trasowanie. Cienkie linie wyznaczają osie i krawędzie pasów, które będą wykonywane w technologii grubowarstwowej.
Nowością na Kujawskiej będzie m.in. buspas w kierunku ronda Bernardyńskiego.
Dzięki niemu również autobusy jadące do centrum ominą korki (Linie nr 56, 57, 61, 64, 80, 99).


Czytaj więcej...Kontynuowane są jeszcze prace przy nasadzeniu zieleni. Niestety niektóre drzewa przy rondzie Kujawskim "nie przyjęły się".
Zleciliśmy więc Wykonawcy ponowne nasadzenia oraz przypomnieliśmy o bezwzględnym obowiązku podlewania oraz dbania o młode drzewa i zieleń, sadzone w obrębie całej inwestycji.
Ponowne nasadzenia Wykonawca będzie musiał przepowadzić już na swój koszt.


Czytaj więcej...Zanikają też punktowe prace brukarskie na parkingach i chodnikach. Wykonawca przygotowuje się do odtworzenia nawierzchni na wlocie w ul. Wiatrakową.

Po zamontowaniu ostatnich barier udostępnione zostaną schody do parku Wolności.Czytaj więcej...W weekend przy mniejszym ruchu wykonane zostaną też ostanie prace w obrębie przejazdów tramwajowych. Częśc prac będzie realizowana w godzianch wieczorncyh i nocnych.
Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Zakończenie wszystkich prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej zaplanowane jest jeszcze w czerwcu.

Czytaj więcej...Rozpoczynamy prace, które pozwolą udostępnić już niebawem wszystkie pasy ruchu wiaduktów warszawskich.
09 czerwca od godziny 21.00 do 05.00 rano przez trzy najbliższe noce, będziemy prowadzić prace remontowe przy nawierzchni wiaduktów (dylatacje), wymalowane zostanie oznakowanie poziome oraz ustawione zostaną nowe znaki pionowe.

Prace mają na celu przygotowanie obiektów do udostępniania w przyszłym tygodniu.

ZMIANY W ORGANIZACJIA RUCHU   (obowiązujące tylko w nocy od 21.00 do 5 rano):

09.06 -  po godzinie 21.00 ruch w stronę centrum będzie poprowadzony ulicą Konduktorską a ruch w stronę Fordonu bez zmian (po wiadukcie).

10.06 oraz 11.06 (jeżeli wszystkie zaplanowane prace zostaną wykonane 9 czerwca) ruch w stronę centrum nadal będzie poprowadzony ul. Konduktorską a ruch w stronę Fordonu "pod prąd" wiaduktem północnym.

Apelujemy do Kierowców o uważne spoglądanie na znaki i stosowanie się do oznakowania.
W celu zminimalizowania utrudnień prace będą prowadzone tylko w nocy. 
Planowany czas wykonania robót: 3 noce.

W połowie czerwca przywrócimy ruch pojazdów na wszystkich pasach ruchu i rozpoczniemy dalsze prace naprawcze pod obiektem.
O terminie udostępnienia wiaduktów poinformujemy w osobnym komunikacie.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych. Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy. 
W niebezpiecznych miejscach przed przejściami instalowane są też często dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle lub sygnalizacje.

Wszystkie te działania mają wpływać na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. 


Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Zakończone już zadania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy je w ponad 50 lokalizacjach.
Teraz doświetlonych zostanie kolejnych kilkanaście przejść dla pieszych. Niektóre z nich zgłoszone zostały przez miszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

Znajdą się wśród nich m.in. następujące lokalizacje:

• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)

realizowany w ramach BBO

• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Po podpisaniu umowy prace projektowe i budowlane zajmą około pół roku.

Czytaj więcej...Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.
Po dokładnej analizie opracowaliśmy listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji.

W ostatnim czasie doświetlone zostały przejścia na al. Powstańców Wielkopolskich przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz na ul. Żeglarskiej przy ul. Ludwikowo.
Do tej pory doświetlonych zostało już ponad 50 z nich. Teraz dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych kilkunastu przejściach.

Warto pamiętać
Przypominamy też, że od 1 czerwca zmieniły się przepisy o ruchu drogowym. Piesi zbliżający się do przejścia mają teraz bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeźdżającymi pojazdami (z wyjątkiem tramwajów)i.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...Kolejne 16 mln w rękach bydgoszczan!
Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty osiedlowe, społeczne i duże zadania ponadosiedlowe – pomysłów może być wiele. Na propozycje mieszkańców czekamy do 15 lipca, można je zgłaszać przez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo.
Co roku realizujemy wiele zadań drogowych zgłoszonych w ramach BBO.


Bydgoski Budżet Obywatelski to szansa, aby realnie wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie, charakter bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności. Do wydania jest prawie 16 milionów!

Kto może zgłosić projekt?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

Jakie projekty można zgłaszać?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Każdy mieszkaniec może zgłosić: 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe, 3 małe projekty społeczne. 

• Duże zadania ponadosiedlowe
Wyróżniają się wartością zadania - nawet 1,5 mln zł! Do każdego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację tych projektów przeznaczamy ponad 3 mln zł.

• Projekty na wybranych osiedlach
12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

• Małe projekty społeczne
Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. W ramach małych projektów społecznych można zgłaszać pomysły przeznaczone np. dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Z założenia powinny to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane: termin realizacji, liczbę wydarzeń i uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej (w przypadku organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową), a także załączają uproszczony kosztorys.

Na pomysły mieszkańców czekamy do 15 lipca.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.

 

Strona 12 z 309