Aktualności

Czytaj więcej...Gotowa jest koncepcja zagospodarowania placu Wolności. Stanie się on reprezentacyjną przestrzenią pełną eleganckich detali nawiązujących do historii.
Plac zyska też więcej zieleni. Zachowany zostanie handel kwiatami w estetycznych pawilonach.

Prace nad koncepcją rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku.
Wcześniej Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający na przywrócenie wielu historycznych rozwiązań i umożliwiający dalszy handel kwiatami. Odtworzone zostaną też historyczne ciągi piesze wzdłuż Gdańskiej oraz osie widokowe.

Czytaj więcej...Kamienne nawierzchnie
Na placu wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej. Płyty będą układane w karo.

Na jezdni wzdłuż północnej pierzei zachowana zostanie kamienna kostka rzędowa, którą zostanie oczyszczona i ułożona na nowej podbudowie.
W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych.

Mała architektura w najlepszym stylu
Na placu stanie 27 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Z myślą o rowerzystach ustawione będą 3 komplety stojaków na rowery. Od strony ul. Piotr Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej. Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie. Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. Przy pomniku stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny zegar słoneczny. Również oświetlenie ma nawiązywać do historii. Od strony ulic dostawione zostaną 3 duże tak zwane bydgoskie pastorały. Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 26 stylowych latarni. Zaprojektowano dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu.

Iluminacji podlegać będą:
frontowa elewacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
pomnik Wolności
frontowa elewacja I Liceum Ogólnokształcącego
wybrane drzewa

Czytaj więcej...Stylowe pawilony i szalet ukryty w zieleni
Zaplanowano również modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo projektuje się wykonanie trejaży metalowych, montowanych nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.

Wcześniej Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała też projekt nowych kwiaciarni autorstwa Sylwii Zaremby.
Nowe, estetyczne pawilony kwiatowe mają zastąpić obecne kioski.
Wyróżniać ma je elegancka architektura dostosowana do charakteru placu.

Czytaj więcej...Dużo efektownej zieleni
Projektuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, traw i bylin, pnączy oraz cebul. Projektowane gatunki będą odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Dosadzone zostaną między innymi lipy. Kompozycje roślin mają składać się między innymi z formowanych żywopłotów, trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych. Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.

Warto wiedzieć
Po koniec 2020 roku Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Placu Wolności. Został on sporządzony między innymi ze względu na kolizję inwestycji związanej z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej z istniejącymi tu od lat kwiaciarniami. Jeden z projektowanych przez MWiK zbiorników na deszczówkę, który chronić ma bydgoskie ulice przed zalewaniem, znajdzie się pod powierzchnią placu, co wymusi likwidację istniejących kwiaciarni.

Projekt budowy zbiorników podziemnych jest przygotowywany do realizacji dzięki pozyskaniu unijnych funduszy. Aby umożliwić budowę nowych pawilonów kwiatowych, konieczne było sporządzenie planu miejscowego. W trakcie prac nad planem zbierano uwagi i wnioski mieszkańców. Gotowa dokumentacja pozwoli po zakończeniu budowy podziemnego zbiornika retencyjnego zlecić kompleksową rewitalizację placu.

 

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Jeszcze w tym tygodniu wykonana zostanie cała płyta pomostu. Pozwoli to rozpocząć prace przy odwodnieniu obiektu i układaniu nawierzchni.
Docelowo tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem.

W tym tygodniu do Bydgoszczy z Radomska zostaną przywiezione i zamontowane ostatnie elementy konstrukcji stalowej. Są one znacznie cięższe niż wcześniej układane płyty, dlatego do ich montażu będzie wykorzystany ośmioosiowy dźwig samochodowy o udźwigu aż 500 ton.

Prowadzone będą również prace na przyczółkach obiektu i przy montażu urządzeń dylatacyjnych.
Po wykonaniu powyższych robót Wykonawca rozpocznie prace przy montażu krawężników, odwodnienia obiektu i wylewaniu ciągu pieszo-rowerowego na obiekcie.
Po wykonaniu dalszych prac zabezpieczających, zostanie też wyłożona nawierzchnia na jezdni.

Nowe rozwiązania podniosą walory użytkowe obiektu.
Pierwszą z nich jest tzw. cicha dylatacja. Urządzenia beznakładkowe produkcji niemieckiej będą pierwszymi tego rodzaju w Bydgoszczy. Charakteryzują się tym, że kształt falisty jest nadawany głównemu profilowi stalowemu, a nie nakładkom, które często obluzowują się. Efektem jest obniżenie poziomu hałasu o ok. 40%.

Drugą nowością jest zastosowanie na ciągu pieszo-rowerowym fibrobetonu, czyli betonu zbrojonego włóknem rozproszonym, w tym przypadku bazaltowym. To rozwiązanie, z kolei, ma na celu zmniejszenie zarysowań kap, powodujących odrywanie się i niszczenie nawierzchni chodników i dróg rowerowych na mostach. Zarysowania te, które są naturalne dla każdego betonu, powinny zmniejszyć się do rozmiaru niepowodującego utraty ciągłości żywicy tworzącej nawierzchnię.

Jest to rozwiązanie pilotażowe, więc nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Innowacyjności i Technologii Politechniki Białostockiej, z którym będziemy konsultować sposób wykonania takiego betonu. Podobne rozwiązania planujemy zastosować na kolejnych obiektach (mosty Kazimierza Wielkiego, zachodni wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej). Technologia ta powinna zmniejszyć koszty utrzymania chodników i dróg rowerowych, w tym ich napraw i remontów.

Pod wiaduktami i w ich sąsiedztwie, zaplanowane jest nowoczesne oświetlenie w technologii LED. Oprawy oświetlające ciągi pieszo-rowerowe pojawią się na filarach i będą oświetlać je z bocznej strony. Dotychczasowe umieszczanie oświetlenia pod przęsłami szybko kończyło się notorycznym doszczętnym niszczeniem i ich rozkradaniem powodując, że teren pod mostem stawał się nieprzyjazny dla mieszkańców.

Czytaj więcej...Mamy nadzieję, że wdrażane rozwiązania to kolejny krok do przodu, wprowadzający nasze mosty na wyższy poziom, bardziej przyjazny dla mieszkańców. To również krok ku zwiększeniu niezawodności, co w perspektywie czasu powinno przynieść wymierne oszczędności dla Miasta.
Bacznie obserwujemy rynek i wprowadzamy nowe rozwiązania również na obiektach mostowych w Bydgoszczy.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.
Przypominamy też, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Czytaj więcej...Trwają zaawansowane prace przy rewitalizacji Rynku w Starym Fordonie. Po ich zakończeniu plac ma zachęcać do spacerów i odpoczynku wśród zieleni oraz przy fontannie.

Obecnie trwa między innymi układanie kostki wokół fontanny i w jej niecce. Kamienny materiał wbudowywany jest również na przedpolu kościoła i przy odwodnieniu liniowym wokół fontanny. Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

W ostatnich dniach wykonano fundamenty pod ławki w alei lipowej. Wokół niej na nawierzchni pojawi się jeszcze ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. Powstały też donice w części wschodniej i zachodniej płyty. Poza tym zamontowano maszty flagowe.

Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną jeszcze tablice żeliwne z jego historią.

Oświetlenie rynku formą i wymiarami nawiązywać będzie do historycznych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu.
Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag.
Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię.

 

fot. Robert Skiba

 

Czytaj więcej...Uruchomiliśmy  nową sygnalizację świetlną u zbiegu ulic Koronowskiej i Opławiec.
Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców osiedli Smukała, Opławiec i Janowo.
Planujemy już kolejne inwestycje związane z ustawieniem świateł w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków.Czytaj więcej...Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Opławiec znacznie usprawnia nie tylko wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo ale ułatwia też manewry kierowcom miejskich autobusów.
Wraz z sygnalizacją przesunięty został przystanek autobusowy, skorygowano promienie skrętu, przebudowano chodniki i peron autobusowy.

W tym miejscu poprawi się teraz nie tylko bezpieczeństwo kierowców ale też pieszych. Prace pochłonęły 290 tysięcy złotych.

Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo oraz kierowcy autobusów miejskich.

Strona 12 z 341