Aktualności

Czytaj więcej...Projektanci opracowali wstępną dokumentację nowych dróg rowerowych, które pozwolą lepiej skomunikować istniejące trasy na osiedlach osiedlach Tatrzańskim, Trenów Nadwiślańskich, Leśnym, Bielawach, Bocianowie oraz Zimnych Wodach.
Zapraszamy bydgoszczan na konsultacje społeczne.
To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.

Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy rowerową infrastrukturę. Obecnie trwają prace nad projektami między innymi trzech inwestycji. Ich wspólnym celem jest zwiększenie spójności naszej sieci ścieżek.

W konsultacjach rozmawiamy o budowie następujących dróg rowerowych:
- na odcinku ul. Sudeckiej - Wyzwolenia - Pelplińskiej (os. Tatrzańskie, os. Terenów Nadwiślańskich)
- wzdłuż ulicy Kieleckiej (os. Zimne Wody Czersko Polskie)
- wzdłuż ulicy Sułkowskiego (os. Leśne, os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, os. Bielawy)

Łączymy Bydgoszcz
W Fordonie zaprojektowana została trasa od pętli Tatrzańskie wzdłuż ulicy Pelplińskiej, Wyzwolenia i Sudeckiej do granicy miasta, gdzie połączy się z istniejącą drogą rowerową na terenie gminy Osielsko. Dokumentacja zakłada budowę infrastruktury po północnej stronie ul. Sudeckiej, wschodniej stronie ul. Wyzwolenia przy komisariacie oraz po obu stronach ul. Pelplińskiej. Pomiędzy komisariatem policji oraz ul. Geodetów projektowany jest wspólny ciąg pieszo-rowerowy.

Na Leśnym powstaną drogi rowerowe po obu stronach ul. J. Sułkowskiego od Kamiennej do ronda Żołnierzy Górników. Na odcinku od ul. K. Chodkiewicza w stronę Cichej zaprojektowano natomiast jednokierunkowy pas rowerowy. W ten sposób powstanie brakujące połączenie pomiędzy ul. Ogińskiego, K. Chodkiewicza, Kamienną i dworcem Leśne, gdzie w ostatnich latach wybudowane zostały drogi rowerowe.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa rowerowa została zaprojektowana też wzdłuż ul. Kieleckiej (po stronie zachodniej). Umożliwi ona rowerzystom bezpieczne podróże pomiędzy ul. Sporną i F. Dachtery, gdzie funkcjonują już drogi rowerowe. Spójność całej trasy gwarantować ma także dobudowanie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie u. Toruńskiej pomiędzy Kielecką i Sporną.

Czytaj więcej...Czas na konsultacje
Konsultacje odbędą się w terminie od 26 czerwca do 17 lipca br. Będą skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami.

Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo, w czwartek, 6 lipca o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na facebooku.
Pliki do pobrania z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi znajdują się TUTAJ 

Warto wiedzieć
W tym roku długość rowerowych tras w Bydgoszczy wzrośnie o 13 kilometrów.
Wiele nowych rowerowych inwestycji jest już na finiszu. Pomogą nie tylko nowe inwestycje, ale także zmiany w organizacji ruchu wprowadzane aktualnie na terenie Śródmieścia. Już teraz mamy 124 kilometry rowerowych dróg. 

Czytaj więcej...Kontynuujemy prace przy malowaniu oznakowania poziomego w centrum miasta.

Znika część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzamy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcamy w drogi jednokierunkowe.


Lista ulic na których będą prowadzone prace - od poniedziałku do piątku (26.06-30.06):
- ul. M. Piotrowskiego
- ul. R. Markwarta
- ul. M. Karłowicza
- ul. Lelewela od Chodkiwicza do Powstańców Wielkopolskich

Na ulicach na których pojawił się ruch jednokierunkowy a kierowcy jeździli „na pamięć", dostawiliśmy dodatkowe znaki informujące o zmianach w organizacji ruchu.
Na wniosek mieszkańców wprowadzamy też drobne uzupełnienia i poprawki na niektórych ulicach.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania. Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na kartkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy ważnego bydgoskiego skrzyżowania ulic Fordońskiej, Kamiennej i Spornej.
Chcemy też przygotować dokumentację dla budowy nowych Wiaduktów Warszawskich.
Powstaną ronda, nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe.

Ważne skrzyżowanie po nowemu
Zlecona w przetargu dokumentacja ma wskazać dwa warianty budowy wiaduktów warszawskich i dostosowany do tego wariant przebudowy węzła Wschodniego.

Węzeł Wschodni
Zależy nam, aby docelowo upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej, Spornej i Kamiennej.
W ramach opracowania miałoby powstać 5 rond, przejazd (wiadukt) pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, chodniki i drogi rowerowe.

Projekt pozwoli na:
- bezkolizyjne połącznie ulic Spornej i Przemysłowej z Fordońską.
- bezkolizyjne połączenie ul. Kaplicznej z Fordońską. Zlikwidowanie skrzyżowania w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo i ułatwią dojazd do pobliskiego cmentarza i szkoły.
- budowa wiaduktu pod jedną jezdnią ul. Kamiennej, usprawni przejazd wzdłuż ulic Fordońskiej i Kamiennej oraz poprawi połączenia z ulicami bocznymi, a także wyeliminuje część punktów kolizyjnych na przecięciu tych dwóch ulic

Czytaj więcej...Przyszłość Wiaduktów Warszawskich
W ramach ogłoszonego przetargu chcemy również przygotować dokumentację projektową zupełnie nowych Wiaduktów Warszawskich, które zostaną wreszcie dostosowane do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.

Zaproponowane przez projektantów warianty mają zawierać po 3 pasy ruchu w obu kierunkach (w tym buspas), a także nowe chodniki, pełnowymiarowe drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz odwodnienie i oświetlenie.
Prace projektowe będą musiały uwzględniać też zlokalizowaną w tym miejscu infrastrukturę kolejową i dalsze inwestycje kolejowe na tym odcinku.

Przypominamy, że dwa obiekty o długości ponad 430 metrów wykonano 50 lat temu.
Zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i technologii.
Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi, ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji.
Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

Czytaj więcej...Dlatego też, w ubiegłym roku wykonaliśmy dalsze prace naprawcze, a na wiaduktach wprowadziliśmy zmiany w organizacji ruchu.
Wykonane prace miały charakter zachowania funkcji przeprawy i - zgodnie z otrzymaną ekspertyzą - pozwolą użytkować obiekt jeszcze przez około 10 lat.
Zgodnie z planami zakładamy, że w najbliższych latach rozpoczną się rzeczywiste prace związane z realizacją w tym obszarze Miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy.

Czytaj więcej...Na moście drogowym trwa zbrojenie całego obiektu i przygotowanie go pod betonowanie.
Obiekt jest zaprojektowano jako konstrukcję zespoloną stalowo-żelbetową.
Na stalowych dźwigarach wykonywana jest żelbetowa płyta pomostu o szerokości ponad 14 metrów.
Wykonywany jest też najazd na mosty od strony południowej.

Czytaj więcej...Wcześniej wykonawca wybudował konstrukcję most tramwajowego.
Zostały na nim ułożone i połączone szyny. Teraz trwa ich zabezpieczanie.
Następnie zostaną wmontowane w docelowe miejsce (wyżłobienia w betonowych płytach).
Płyty betonowe układane są obecnie na dojeździe na obiekt od strony ul. Fordońskiej.

Czytaj więcej...Wzdłuż ul. Toruńskiej na wysokości Perłowej trwa układanie ostatniego odcinka szyn tramwajowych, które są od razu łączone . Ustawione zostały słupy trakcyjne i zabetonowano rozjazdy. Obecnie na słupach montowana jest sieć trakcyjna.
Po odebraniu tych robót, ruch tramwajowy zostanie przełożony a roboty będą kontynuowane na torowisku północnym (w stronę centrum).

Czytaj więcej...Wykonywane są nadal chodniki i podbudowa pobliskich uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) a także przyszła zatoka autobusowa na ul. Toruńskiej.


Wykonawca przygotowuje się do ułożenia nawierzchni na jezdni i dojazdach do posesji.


Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

Strona 11 z 400