doku-wie-5Dobiegają końca prace projektowe dla budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.
Cztery wyniesione perony mają poprawić bezpieczeństwo i ułatwią podróże osobom z niepełnosprawnościami.

W wakacje ruszą pierwsze prace budowlane.


doku-wie-1Zadanie polega na przebudowie 2 par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy Placu Praw Kobiet oraz Placu Wolności.
Przy pierwszym zadaniu, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych.
Przy placu Wolności podniesiona zostanie dodatkowo jezdnia. W ramach inwestycji ustawione zostaną też nowe wiaty przystankowe.

doku-wie-4Prace projektowe dla przystanku Praw Kobiet dobiegają końca.
Trwają ostatnie uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych pozwoleń. Zakończenie tego etapu pozwoli przystąpić do robót budowlanych, co nastąpi na przełomie lipca i sierpnia.
Przygotowanie dokumentacji dla przystanków na placu Wolności jest bardziej złożone, dlatego tam wykonawca planuje zakończyć prace nad dokumentacją i rozpocząć roboty pod koniec wakacji.

Wykonawca: firma Affabre
Koszt przystanku Praw Kobiet to ponad 961 tysięcy złotych a perony przy placu Wolności na prawie 1,3 mln zł.
Wszystkie prace zakończą się jesienią bieżącego roku.

wie-1Będzie bezpieczniej
Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi wsiadanie do pojazdów i poprawiają bezpieczeństwo.
Wyniesiony peron wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.

Takie rozwiązania mamy już wprowadzone na ul. Gdańskiej przy Chodkiewicza oraz na ul. Focha.

Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w przystanki wiedeńskie niemal na całej swojej długości. Jeden taki przystanek planujemy też na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. 19 marca.