wakacje-1Rozstrzygnięty został plebiscyt, w którym pytaliśmy mieszkanki i mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów.

Wzbudził on ogromne zainteresowanie.
Pojawiło się kilkaset propozycji.
Wybrane zostały 33 nazwiska.


Patroni, którzy tworzyli Bydgoszcz
Część patronów nowych tramwajów wyłonionych zostało jeszcze we wcześniejszej edycji plebiscytu w 2017 roku. To Felicja Gwincińska, Zygmunt Malewski, Kazimierz Hoffman i Melchior Wierzbicki. Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pojazdów otrzyma także imię monarchy Władysława Jagiełły, który dokładnie 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi.

tram-pracaPlebiscyt ogłoszony przez Miasto Bydgoszczy na nowych patronów tramwajów przebiegał dwuetapowo.
Najpierw prosiliśmy wszystkich zainteresowanych o składanie propozyzcji wraz z uzasadniemiem. W sumie wpływnęło kilkaset propozycji.
Z tego grona komisja złożona z m.in. rektorów bydgoskich uczelni, społeczników, przewodniczącej Rady Miasta wybrała 33 osóby, które zostaną patronami nowych bydgoskich tramwajów.

Oto oni:
- Leonard Pietraszak (urodzony w Bydgoszczy wybitny aktor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Irena Szewińska (polska lekkoatletka, a po zakończeniu kariery działaczka sportowa, Honorowa Obywatelka Miasta);

- dr Zbigniew Pawłowicz (lekarz i parlamentarzysta, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy);

- prof. Jan Domaniewski (lekarz, wieloletni rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy);

- Krzysztof Penderecki (wybitny kompozytor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Jerzy Puciata (polski malarz, wyróżniony tytułem "Bydgoszczanin Stulecia);

- prof. Józef Szala (profesor nauk technicznych, rektor Akademii Techniczno-Rolniczej);

- Aleksander Doba (podróżnik, gość bydgoskich imprez kajakowych);

- Walentyna Teskowa (działaczka społeczna, dziennikarka);

- Felicja Krysiewicz (bydgoska działaczka kulturalna, nauczycielka muzyki);

- Stefania Tuchołkowa (pisarka);

- Wacław Wawrzyniak (burmistrz Fordonu w latach 1921-1939. Zginął we wrześniu 1939 r.);

- prof. Józef Kałużny (wybitny okulista);

- Sebastian Malinowski (miłośnik Bydgoszczy, nauczyciel, regionalista);

- Feliks Stamm (trener bokserski);

- Grażyna Kufel (działaczka społeczna);

- Marek Jerzy (profesor nauk rolniczych i ogrodniczych);

- prof. Zbigniew Raszewski (pisarz, humanista, historyk teatru);

- Zbigniew Bigoński (nestor bydgoskich cukierników);

- Alojzy Bukolt (miłośnik sztuki filmowej, ikona Szwederowa);

- Ryszard Markwart (ksiądz, działacz narodowy);

- Andrzej Szajna (polski gimnastyk, olimpijczyk);

- Bernard Śliwiński (przedwojenny prezydent Bydgoszczy);

- Wanda Górska (działaczka społeczna, nauczycielka);

- Jan Paweł II (Polak papież, święty kościoła katolickiego);

- prof. Jan Lach (dyrygent, nauczyciel akademicki);

- Zbigniew Urbanyi (dziennikarz, żeglarz, społecznik);

- Aniela hrabina Potulicka (działaczka społeczna);

- Bronisław Malinowski (polski lekkoatleta, mistrz olimpijski);

- Franciszek Żwirko (pilot);

- Marek Rona (bydgoski plastyk i rzeźbiarz);

- Wanda Rolbieska (nauczycielka, działaczka społeczna);

- Karol Szymanowski (wybitny kompozytor).

tramwaj-1Niskopodłogowe, klimatyzowane i bezpieczne
W ostatnich latach przyspieszyliśmy wymianę taboru tramwajowego. W 2022 roku podpisaliśmy umowę z Pesą na zakup 10 pojazdów, z opcją domówienia kolejnych 36 sztuk. Sukcesywnie zwiększamy zakres zamówienia. Łącznie zakontraktowaliśmy 40 pojazdów. 10 z nich jeździ już po torowiskach. Kolejne są w produkcji. Całe zamówienie zostanie sfinalizowane na początku przyszłego roku.

Zamówione pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wraz z tramwajami zamówiliśmy też specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.

torowisko-2Nowe linie i torowiska
W ciągu ostatniej dekady oprócz wymiany taboru zbudowaliśmy też nowe linie tramwajowe do dworca kolejowego, Fordonu, wzdłuż ul. Kujawskiej i na nowym moście Kazimierza Wielkiego. Kontynuujemy budowę przystanków wiedeńskich. Podpisaliśmy umowy na przebudowę torowiska na ul. Toruńskiej, przy której modernizujemy też zajezdnię tramwajowa MZK.
Projektujemy też nową linię tramwajową na Szwederowie i pętlę w Lesie Gdańskim.
Od wiosny na najważniejszych kierunkach tramwaje kursują w równych odstępach.