Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od 29 kwietnia br. (sobota) do 01 października:
- na linii nr 73 
zostaną wprowadzone tzw. letnie rozkłady jazdy (obsługa Dworca Bielawy we wszystkie dni tygodnia).
- międzygminna linia sezonowa nr 40
do Ostromecka zacznie funkcjonować w soboty, niedziele i święta.
- w weekendy wzmocniona zostanie obsługa Myślęcinka linią nr 52.

Od 29 kwietnia do 3 maja
( z wyłączeniem 2 maja) na trasie Las Gdański - Wilczak zostanie uruchomiona linia linia nr 1. Na trasie kursować będzie zabytkowy tramwaj 5N.
Kursy będą realizowane dwa razy w godzinie - od 10.00 do 19.00 

W dniu 30 kwietnia komunikacja publiczna będzie funkcjonowała według rozkładów jazdy dla niedzieli handlowej.

W dniach 01.05 oraz 03.05 komunikacja zbiorowa będzie funkcjonować według niedzielnych rozkładów jazdy.

Od 1 maja (poniedziałek) linia międzygminna nr 92 jadąc w stronę Bydgoszczy będzie w wybranych kursach jechać północną stroną drogi serwisowej - ekspresowej S5.

 

 

Informujemy, że od dnia 24.04.2023r. zostaną wprowadzone korekty w rozkładzie jazdy linii nr ZaT8 i 7. Szczegóły tutaj.

Czytaj więcej...W związku z realizacją kolejnego etapu robót drogowych na ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego od środy 05.04.2023r. wprowadzone zostaną zmiany rozkładu jazdy w dni powszednie na liniach tramwajowych nr 2, 6 i 8.

W dniach 9 (niedziela) i 10 (poniedziałek) kwietnia
komunikacja miejska funkcjonować będzie według niedzielnych rozkładów jazdy.

W dniu 11.04.2023r.
w związku z układaniem nawierzchni na ulicy Jeździeckiej, wprowadzona zostanie zmiana w dotychczasowej organizacji ruchu.
Utrudnienia polegać będą na zwężeniu jezdni ul. Jeździeckiej od zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej do ulicy Wilgi oraz od ulicy Wilgi w kierunku ronda.
Ruch będzie odbywał się wahadłowo, sterowany ręcznie przez sygnalistów.
Utrudnienia trwać będą przez około 7 dni.


 

Czytaj więcej...Od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym, w których określono zasady poruszania się oraz parkowania hulajnóg elektrycznych.
Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Dzięki temu na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby, mogły skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.
Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło - na lepsze.


Nowe przepisy miały przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście. Strażnicy Miejscy konsekwentnie konfiskowali źle zaparkowane pojazdy i nakładali mandaty dla użytkowników.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy też współpracę z operatorami, którzy wynajmują mieszkańcom hulajnogi elektryczne na terenie naszego miasta.
Przyniosło to oczekiwane rezultaty.
Z każdym miesiącem zgłoszeń o odholowaniu hulajnóg jest mniej a z naszych obserwacji wynika, że kierowcy nie parkują już tych popularnych pojazdów na środku chodnika.

Czytaj więcej...Dalsze zmiany na lepsze
Obecnie trwają rozmowy z operatorami w sprawie wyznaczenia w centrum miasta specjalnych stref, w których będzie można oddać / zaparkować hulajnogę.
Strefy zostaną wyznaczone w aplikacji i tylko w tych strefach użytkownik będzie mógł pozostawić pojazd (nie planujemy malować dodatkowego oznakowania poziomego)
Obecnie analizujemy miejsca wskazane przez operatorów.

Czytaj więcej...Pamiętaj o przepisach
Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.
Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Strona 4 z 218