Aktualności

Czytaj więcej...Zakończone zostały wszystkie prace podziemne. Układana jest już nawierzchnia oraz montowana fontanna w centralnej części rynku.

Nadal też trwają prace przy rewitalizacji pobliskich uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.


Czytaj więcej...W tym tygodniu betonowana była płyta przyszłej fontanny.
Docelowo będzie ona miała formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki o średnicy ok. 22 metrów.
W późniejszym etapie zamontowane zostaną jeszcze dysze i elektronika.

Na płycie rynku prowadzone są też prace przy układaniu nawierzchni i odwodnieniu.

Czytaj więcej...Pomnik Poległych który został przesunięty bliżej kościoła, został już oczyszczony a jego brakujące i zniszczone elementy uzupełnione.
Zostanie on jeszcze dodatkowo zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.
Konstrukcja wykonana z piaskowca, nie jest bowiem najtrwalsza.


Czytaj więcej...Na terenie inwestycji zakończyły się już prace archeologiczne.
Obecnie trwa przygotowanie wariantowej koncepcji wyeksponowania tzw. „grobu popielnicowego"(sprzed 2500 lat). Został on odnaleziony w tym miejscu w trakcie prac archeologicznych.
Rozważane są różne lokalizacje zarówno w obszarze płyty, jak i poza nią.

Czytaj więcej...
Po wykonaniu wszystkich robót przy nawierzchni pojawią się jeszcze dodatkowo lampy uliczne, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.

Przypominamy, że zamknięta dla ruchu nadal jest wschodnia jezdnia rynku (wjazd w kierunku ulicy Cechowej).
Funkcjonuje też tymczasowy parking przy ul. Ordynackiej.

Rewitalizacja Rynku w Starym Fordonie to koszt ponad 7 mln zł.

Czytaj więcej...Przypominamy, że nadal też trwa rewitalizacja nabrzeża Wisły.
Wykonana została już większość robót na ul. A. Frycza Modrzewskiego, Sikorskie, Zakładowej i ul. Rybaki
Prace kontynuowane są na ul. Kapeluszników, Filomatów i Promenada.

Pojawiła się już nowa nawierzchnia pieszo - jezdni oraz dodatkowe miejsca postojowe.
Docelowo przy nabrzeżu wiślanym zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

Czytaj więcej...27 października podpisana została umowa z wykonawcą, który wykona szereg napraw umożliwiających funkcjonowanie obiektów na ul. Fordońskiej przez kilka kolejnych lat.

W pierwszej połowie bieżącego roku pod wiaduktami ustawionych zostało 8 podpór.
Pozwoliły one wzmocnić wiadukty i udostępnić ruch na wszystkich pasach jezdni.
Usprawniło to zdecydowanie komunikację pomiędzy centrum miasta a Fordonem.

Prędkość na obiektach została jednak ograniczona do 30 km/h, a pojazdy ciężarowe mogą poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika).
Pas lewy na każdym z obiektów jest przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t. i szerokości 2,2 m.
W celu zapewnienia przestrzegania powyższych ograniczeń, obiekt jest monitorowany.

Wszystkie działania przeprowadzone na obiektach w tym roku pozwoliły nie tylko udostępnić na nich ruch, ale umożliwiły też przeprowadzić dalsze prace naprawcze pod obiektem.

27 października podpisana została umowa z firmą Kormost.
Prace naprawcze i konserwacyjne, będą realizowane tylko pod obiektem i nie będą miały one wpływu na ruch na obiekcie.

Roboty potrwają : co najmniej 3 miesiące.
Koszt zadania w podstawowym zakresie to niespełna 930 000 zł.

Należy podkreślić, że zamówienie jest realizowane w trybie projektuj i buduj, a nad przebiegiem i zakresem prac projektowych i robót budowlanych czuwa, oprócz nadzoru ZDMiKP, również nadzór ekspercki, podobnie jak to ma miejsce na Moście Uniwersyteckim.

Czytaj więcej...Przyszłość wiaduktów Warszawskich
Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.

Przygotowaliśmy już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich:
I. Prace przygotowawcze, koncepcje, dokumentacja techniczna:
• wykonanie szeregu napraw umożliwiających przedłużenie funkcjonalności obiektu do roku 2030 - realizowane
• ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji projektowej dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2022, wykonanie koncepcji w latach 2022-2023,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi) dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2023, realizacja w latach 2023-2025.

II. Realizacji inwestycji:
• uzyskanie pozwolenia na budowę – rok 2025.
• przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – rok 2026.
• rozbiórka i budowa nowych obiektów inżynierskich: lata 2026 – 2029.

Zgodnie z planami, zakładamy, że w okresie 2026 -2029 roku rozpoczną się rzeczywiste prace związane realizacją w tym obszarze Miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy, odpowiedniej do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.
Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych rozwiązań. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.
W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.


Czytaj więcej...31 października kończy się umowa na obsługę roweru aglomeracyjnego w Bydgoszczy. Mimo trudnej sytuacji w tej branży, rower miejski nadal funkcjonuje, choć niestety ze  znacznie mniejszym zainteresowaniem niż jeszcze kilka lat temu.

W tegorocznym sezonie z uwagi na doświadczenia roku poprzedniego związane z pandemią, obowiązywał w naszym mieście system pomostowy. Umowy została podpisana na jeden sezon a  usługę oparto wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach.

To rozwiązania wprowadzono mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w roku 2020-2021, spadającą liczbę wypożyczeń, trudną sytuację tej branży w innych miastach Polski oraz problemy z produkcją komponentów do takich systemów rowerowych.

W roku 2021 uruchomiliśmy system bez ponoszenia dodatkowych kosztów licząc na szybkie odrodzenie się tego alternatywnego segmentu komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Rower BRA - podsumowanie sezonu
W roku bieżącym Bydgoszczanie mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które można było wypożyczyć w 56 stacjach finansowanych przez Miasto.

Najwięcej wypożyczeń operator systemu odnotował w maju i czerwcu.
W ciągu tych dwóch miesięcy rower wypożyczono ponad 20 tysięcy razy. Liczba wypożyczeń była i tak o 25% mniejsza niż w tym samym okresie 2020 roku.

Przez kolejne wakacyjne miesiące (lipiec, sierpień) rower wypożyczono ponad 16 tysięcy razy i również ten wynik w zakresie liczby wypożyczeń był mniejszy o 50% niż w roku ubiegłym.
We wrześniu liczba wypożyczeń wynosiła ponad 5 tysięcy i była mniejsza o blisko 70% niż we wrześniu 2020 roku.

W całym sezonie 2021 roku rower BRA wypożyczono ponad 50 tysięcy razy.
Średni czas wypożyczenia roweru to 24 minuty.

Trudne czasy roku 2020 i 2021 spowodowały tez znaczne zmniejszenie liczby aktywnych osób zarejestrowanych w systemie.
Niestety okres trwającej pandemii Covid zmienił trwale nastawienie osób dotychczas korzystających z rowerów publicznych.
Pomimo większej liczby dróg rowerowych w mieście, system BRA tak jak inne tego typu systemy w kraju, co roku traci użytkowników.

Czytaj więcej...Tendencja spadkowa utrzymała się również w roku 2021.
Wpływ na spadającą liczbę wypożyczeń miała niewątpliwie nie tylko pandemia, okresowe zawieszenie systemu w ramach obostrzeń, pojawienie się w mieście elektrycznych hulajnóg, skuterów elektrycznych ale również zakup indywidualnych rowerów przez dotychczasowych użytkowników systemu BRA.

Ponadto pandemia ograniczyła też dostępność do części zamiennych do rowerów.
Spadek popularności rowerów publicznych ma obecnie tendencję ogólnokrajową.

Czytaj więcej...Rower BRA - plany
Analizę funkcjonowania systemu BRA przedstawiliśmy na posiedzeniu Zespołu do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację zmierzamy wspólnie do kontynuacji obecnego „systemu pomostowego" również w sezonie 2022.

Obecnie planujemy zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w planie budżetu Miasta pod tego typu rozwiązanie.
Po zatwierdzeniu i przyznaniu przedmiotowych środków, będzie można przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę dotyczącą zarządzania i eksploatacji obecnych stacji i rowerów.

Przypominamy, że obsługa BRA w 2021 roku, kosztowała blisko 1,3 mln zł.
Usługę świadczyła firma Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy, która jako jedyna zgłosiła się w ubiegłorocznym przetargu.

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace przy rozbudowie oświetlenia kolejnych bydgoskich ulic. Nowe ledowe latarnie zostały już ustawiane m.in. na osiedlach Jary, Miedzyń, Osowa Góra, Łęgnowo Wieś oraz w Fordonie. Obecnie rozpoczęły się prace przy doświetleniu przejść dla pieszych.
Część zadań wybrali mieszkańcy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Oświetlenie montowane jest przede wszystkim na ulicach, gdzie zlokalizowanych jest coraz więcej zabudowań i które stały się ważnymi traktami dla pieszych.
Zależy nam również na poprawie bezpieczeństwa wzdłuż ulic, przy których jeszcze nie funkcjonują chodniki.

Wartość inwestycji podzielonych na kilka pakietów to prawie 1,2 mln zł.
Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: montaż szaf oświetlenia i latarni ulicznych wraz z podłączeniem; ułożenie kabla, montaż opraw typu LED, sterowników wraz z uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia.

Większość prac w terenie została już wykonana, a nowe oświetlenie mamy na:
- ul. K. Przerwy-Tetmajera na odcinku od ulicy gen. A. Madalińskiego do schodów przy ulicy Tęczowej (Jary) – inwestycja zrealizowana
- ul. Szczytowa na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej; (Miedzyń)- zakończona
- Runowska i Żołędowska – odcinek dł. 250mb, (Osowa Góra)- zakończona
- ul. Odrzańska (Brdyujście) – inwestycja na końcowym etapie ( trwają ostatnie prace przy podłączeniu zasilania)
- ul. Pielęgniarska – teren nad Wisłą – odcinek dł. 700mb (Stary Fordon)- zakończona
- ul. Toruńska – odcinek od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700mb (Łęgnowo Wieś)- zakończona
- J. Grussa od posesji nr 20 - odcinek dł. 300mb (Nowy Fordon) – zakończona
- ul. Sowia – w kierunku Ibisowej 9 – droga dojazdowa (Osowa Góra) - zakończona

Przypominamy, że wiele nowych lamp ustawianych jest też przy okazji przebudowy lub remontu bydgoskich ulic.
Nowe latarnie stoją już między na ul. Śniadeckich, Kujawskiej, Grunwaldzkiej czy ul. Kolbego.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się natomiast prace przy doświetleniu kolejnych przejść dla pieszych.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Strona 27 z 341