Aktualności

Czytaj więcej...

Przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z dniem 30.06.2015 r. upływa termin ważność starych Kart parkingowych, tj. wydanych przed 1 lipca 2014 r., uprawniających wraz z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej do bezpłatnego parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy.
W związku z powyższym od 1 lipca 2015 r. można bezpłatnie parkować w Strefie tylko na podstawie nowej Karty Parkingowej i ważnego identyfikatora osoby niepełnosprawnej wydanego przez ZDMiKP.
Zgodnie z Regulaminem SPP identyfikator może uzyskać osoba posiadająca kartę parkingową wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10N, wydanego przez zespół d.s. orzekania o niepełnosprawności, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będąca użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur uzyskania identyfikatora osoby niepełnosprawnej są dostępne tutaj.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM Rektora UTP" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Trasie Uniwersyteckiej oraz w obrębie skrzyżowań Moniuszki-Sieńki-Ogińskiego, Jagiellońska-Ogińskiego i Wojska Polskiego-Trasa Uniwersytecka.
W dniu 20 czerwca br. od godz. 11.30 zostanie zamknięta dla ruchu kołowe-go Trasa Uniwersytecka. Start Biegu rozpocznie się o godz. 12.00, zakończenie biegu zaplanowano na godz. 13.30. Przywracanie ruchu będzie następowało po przebiegnięciu ostatnich zawodników.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Czytaj więcej...Informujemy, że od poniedziałku 22-06-2015r. w związku z budową drogi dojazdowej w rejonie marketu Lidl, rozpocznie się przebudowa fragmentu ul. Powstańców Warszawy.

W związku z prowadzonymi pracami nastąpi zwężenie jezdni i zamknięcie chodnika na ul. Powstańców Warszawy, na odcinku od ul. Gdańskiej do bocznego wjazdu na teren Stadionu Zawisza (kierunek ul. Zaświat). Chodnik będzie zamknięty po stronie marketu Lidl, a ruch pieszy skierowany na chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze spodziewanymi kolejnymi zmianami w organizacji ruchu w rejonie Ronda Maczka została podjęta decyzja o przesunięciu likwidacji lewoskrętu z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kraszewskiego.
Docelowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zostanie wprowadzona z chwilą oddania do ruchu przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski w rejonie Węzła Zachodniego.