Aktualności

Informujemy, że na ul. Toruńskiej (odcinek od ul. Filmowej do ul. Smętnej) w terminie od 17.06.2015r. do 20.06.2015r. będzie wykonywany remont cząstkowy nawierzchni. Jezdnia w miejscu prowadzenia prac będzie zwężona do jednego pasa - ruch drogowy będzie sterowany ręcznie przez uprawnionych sygnalistów.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Sztuka Teatru Pantomimy MIMO" pla-nowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Długiej.
Na potrzeby wydarzenia od dnia 4 lipca br. od godz. 18.00 do dnia 5 lipca br. do godz. 01.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania i przejazdu ul. Długą (na odcinku od ul. Batorego do ul. Jana Kazimierza).
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Festyn Rodzinny" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Ceramicznej w Bydgoszczy.
Na potrzeby wydarzenia w dniach od 19 czerwca br. od godz. 18.00 do dnia 20 czerwca br. do godz. 16.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania na ul. Ceramicznej przy Zespole Szkół nr 31.
W dniu 20 czerwca br. od godz. 5.00 do godz. 16.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Ceramiczna przy Zespole Szkół nr 31.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w obrębie ulicy objętej czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „Długi Pokaz Mody" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Długiej.
Na potrzeby wydarzenia w dniu 26 czerwca br. od godz. 11.00 do godz. 20.00 zostanie zniesiona możliwość parkowania i przejazdu ul. Długą (na odcinku od ul. Batorego do ul. Jana Kazimierza).
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu.
Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.