Budowa ulicy Grunwaldzkiej
Złożony przez nas wniosek uzyskał 113 mln. zł. unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji za prawie 150 mln.

Za tę kwotę na ulicy Grunwaldzkiej wybudujemy m.in.:
• dwie dwupasmowe drogi z kierunku Centrum na Osową Górę i z Osowej Góry w kierunku do Centrum,
• chodniki oraz ścieżki rowerowe (ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo jezdne) na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy Miasta,
• zatoki dla autobusów, przystanki, wiaty,
• wydzielimy specjalny pas ruchu dla autobusów tzw.BUSPAS od skrzyżowania z ulicą Skośną do skrzyżowania z ulicą Flisacką,
• drogi dojazdowe oraz drogi lokalne, oddzielające ruch lokalny od ruchu tranzytowego,
• skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną,
• obiekt inżynierski na Strudze Flis - most o konstrukcji stalowej z blach karbowanych, opartej na monolitycznie wykonanych ławach żelbetowych,
• oświetlenie uliczne,
• elementy chroniące środowisko,
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• przebudujemy kolidujące elementy istniejącej infrastruktury technicznej,
• przeprowadzimy rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją,
• dokonamy wycinki drzew kolidujących z projektowanymi elementami,
• punkt do ważenia pojazdów z systemem preselekcji (do wyłapywania ciągników siodłowych z przeciążonymi naczepami),
• rozbudujemy systemu ITS wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej,
• rozbudujemy ulice sąsiadujące z ul. Grunwaldzką,
• przebudujemy i dobudujemy kanalizację deszczową.