Matki Teresy w budowie
Do świąt wykonawca prowadził roboty teletechniczne, elektryczne i drogowe.

W zakresie obejmującym prace teletechniczne zostały usunięte kolizje w obrębie ronda nr 4, czyli Pod Skarpą-Matki Teresy z Kalkuty – Grussa. Poza tym, wykonawca robót przełożył kolidującą z budową drogi, podziemną infrastrukturą elektryczną. Ułożył okablowanie oświetlenia ulicznego na ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz wykonał część fundamentów pod latarnie. Jednocześnie prowadził roboty wodno-kanalizacyjne. W ramach prac wybudował kanalizację deszczową na ul. Matki Teresy z Kalkuty. Wykonał kanalizację deszczową na ul. Trybowskiego. W trakcie budowy przeprowadził również regulacje na kanalizacji sanitarnej w ulicy Matki Teresy z Kalkuty.
Systematycznie przybywa również efektów prac drogowych. Firma TRAKCJA, przeprowadziła rozbiórki starych krawężników oraz rozbiórki jezdni z kostki brukowej. Jednoczenie wykonała obramowanie z krawężników ciągu głównego na ulicy Matki Teresy z Kalkuty łącznie z rondami i wyspami centralnymi. Wykonała także obramowanie ścieżki rowerowej i chodnika do ronda nr 4, a pozostałe są w trakcie wykonywania. Wykonawca na bieżąco profiluje pas drogowy wokół wykonanych elementów ulicy.
TRAKCJA przeprowadziła także rozbiórki na ul. Jasinieckiej i Trybowskiego (od zachodniej strony) oraz krawężniki na odcinku ulicy Jasinieckiej. Pozostałe elementy zostaną wykonane po robotach branżowych.
Plany na nadchodzące dni - to przede wszystkim, kontynuowanie prac przy budowie kanalizacji deszczowej w 3 punktach: rondo nr 4, czyli ul. Trybowskiego w stronę rosnącego kilometrażu, ul. Trybowskiego/Jasiniecka oraz usunięcie kolizji sieci CO. Poza tym, wbudowanie pozostałych fundamentów pod latarnie wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Usunięcie kolizji i wykonanie okablowania oświetlenia ulicznego na rondzie nr 4. Kontynuowane będą również roboty drogowe polegające na wykonaniu podbudowy, prace przy zatokach autobusowych wyspach, ścieżce rowerowej i chodnikach wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty.