Postanowienie
W dzisiejszej poczcie tj. 10 stycznia odebraliśmy korespondencję z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W piśmie m.in. do nas zaadresowanym czytamy: "postanawiam odmówić wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego... Postanowienie niniejsze jest ostateczne."
Przypomnijmy, że przytoczone postanowienie odnosi się do zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowę II etapu ulicy Ogińskiego, stanowiącej część Trasy Uniwersyteckiej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Jana Pawła II oraz budowę węzła drogowego Jana Pawła II - Glinki w Bydgoszczy.