Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I, II oraz V w granicach miasta Bydgoszczy.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami). 
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1376 z późniejszymi zmianami). 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 212).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315).

  

Wydawanie zezwolenia kategorii I

 Wydaje się dla pojazdów: 

 •  o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 •  o szerokości nie przekraczającej 3,5 m. 

 

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 12 miesięcy. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Zezwolenie to pozwala na poruszanie się po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad.

 

UWAGA!

 

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na terenie powiatu bydgoskiego lub miejscem rozpoczęcia przejazdu jest teren powiatu bydgoskiego (wpis taki powinien być uwidoczniony na wniosku), to wniosek wraz z odpowiednią opłatą należy złożyć
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 58 35 437,
52 58 35 429.

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii I wynosi 100 zł.

 

Wydawanie zezwolenia kategorii II

 Wydaje się dla pojazdów:

 

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • długości nieprzekraczającej:o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,

 

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu po drogach publicznych. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

Zezwolenie wydaje się bez wskazania pojazdów, którymi wykonywany będzie przejazd. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 1, 6, 12 lub 24 miesięcy.

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi:

 

 • na okres 1 miesiąca – 200 zł,
 • na okres 6 miesięcy – 400 zł,
 • na okres 12 miesięcy – 1200 zł,
 • na okres 24 miesięcy – 2000 zł.

 

UWAGA!

 

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na terenie powiatu bydgoskiego lub miejscem rozpoczęcia przejazdu jest teren powiatu bydgoskiego (wpis taki powinien być uwidoczniony na wniosku), to wniosek wraz z odpowiednią opłatą należy złożyć
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 58 35 437,
52 58 35 429.

 

Zezwolenie kategorii V

 Wydaje się dla pojazdów:

 

 • wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV,
 • naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;

 

Zezwolenie kategorii V wydaje się na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wymienionej w zezwoleniu (tylko w granicach miasta). Zezwolenie jest wydawane na:

 

 • 14 dni – jednokrotny przejazd
 • 30 dni – wielokrotny przejazd

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii V wynosi:

 

 • 500 zł – na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi oraz masa nie są większe od dopuszczalnych,
 • 1600 zł – na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia kategorii V w przypadku wielokrotnego przejazdu ustala wzór :

 

On = pj + (n-1) x 0,7 x pj 

 

Oznaczenia:

 

- On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,

 

- n – liczba przejazdów pojazdu nienormatywnego,

- pj – stawka opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 18, tel.kom. +48 723 106 760

 

Informacje dodatkowe:

 Nr konta, na który należy uiścić opłatę za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego:

36 1240 6452 1111 0010 4816 9315

Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.

Załączniki:
Pobierz plik (TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf)TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (wniosek I.doc)wniosek I.doc[ ]34 kB
Pobierz plik (Wniosek II-IV.doc)Wniosek II-IV.doc[ ]35 kB
Pobierz plik (Wniosek V.doc)Wniosek V.doc[ ]45 kB