CUPT Warszawa
28 grudnia podpisaliśmy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie umowy na uruchomienie dofinansowania ze środków unijnych remontu ulicy Karola Chodkiewicza. Przypomnijmy koszt inwestycji to: 23.000.000, a uzyskane dla miasta dofinansowanie to ponad 13.000.000. Szczegóły znajdują się już pod adresem: http://www.cupt.gov.pl/?id=2329

Jednocześnie złożyliśmy kolejny, czwarty wniosek na uzyskanie dofinansowania w ramach projektów szynowych pod nazwą: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej. Projekt złożyliśmy w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt całkowity projektu to: 43.987.033, zaś kwota dofinansowania to: 26.800.000.
Tym samym złożony wniosek dołączył do m.in. takich jak, złożony również w tym miesiącu: Budowa trasy tramwajowej łączącej ulicę Fordońską z ul. Toruńska z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy. Koszt całkowity projektu to: 80.500.000, zaś kwota dofinansowania to: 49.100.000.
Kolejny złożony w tym roku wniosek o dofinansowanie to: Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy". Przypomnijmy, projekt został złożony w listopadzie b.r. Koszt całkowity to: 276.000.000. Dofinansowanie to: 168.300.000.