Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę wszystkich pięciu parkingów P+R w Bydgoszczy.
Zainstalowane zostały już szlabany, kamery i parkometry.

Pobierając bilet parkingowy w systemie Park and Ride przejazd komunikacją miejska będzie darmowy.
Inwestycja ograniczy ruch samochodowy w centrum i wzmocni transport publiczny.
System uruchomiony zostanie jesienią.

Budowa systemu P+R to jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta. Pozwoli to na ograniczenie i uporządkowanie parkowania w rewitalizowanym centrum Bydgoszczy. Wzorujemy się na innych europejskich miastach, które są chętnie odwiedzane przez turystów i tworzą przestrzenie przyjazne mieszkańcom.

Czytaj więcej...W ramach projektu powstało 5 nowych parkingów przy:
Węzeł Zachodni - liczba miejsc parkingowych: 75 (zadanie zakończone)
Pętla Przylesie - 160 miejsc (trwają prace odbiorowe).
Pętla Las Gdański - liczba miejsc na 125 pojazdów (prace zakończone)
Wielopoziomowy parking na Grudziądzkiej - połowa dla strefy płatnego parkowania już została urucomiona (zadanie zakończone).
Rondo Kujawskie - parking na 140 miejsc.

Czytaj więcej...Jak to będzie funkcjonować?
Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z Parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu parkingowego za darmo.

Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowić będzie parking na ulicy Grudziądzkiej gdzie obowiązywać będą wyższe stawki. ( od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów).

Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking.
Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry.

Czytaj więcej...Park & Ride to nie tylko miejsca postojowe
Budowa wszystkich parkingów została zakończona. Zostały one już wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery). Teraz muszą zostać włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.

Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane muszą zostać specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Czytaj więcej...Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który został już przygotowany w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej.
System wraz z parkingami zostaną uruchomione jesienią tego roku.

Czytaj więcej...Dużo przygotowań
W 2018 roku powstał koncepcja programowo-przestrzenna dla bydgoskiego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź). Zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzono analizę wielokryterialna, której celem było wskazanie lokalizacji, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy.

Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały między innymi takie kryteria jak:
• badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
• odległość parkingu od granicy miasta.
• warunki ruchu na danej trasie
• dostępność środków transportu publicznego
• łączny czas przejazdu od granicy miasta
• odległość parkingu od najbliższego przystanku
• ochrony środowiska przyrodniczego
• koszt budowy i utrzymania inwestycji

Czytaj więcej...Realizację inwestycji ułatwiło pozyskanie środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia to 45 mln zł. Europejskie wsparcie to prawie 37 mln zł.
Dzięki budowie wielopoziomowego obiektu przy ul. Grudziądzkiej możliwa było jednoczesne uporządkowanie ważnej części Śródmieścia i ograniczenie parkowania na wielu ulicach Starego Miasta i Wyspy Młyńskiej.

W związku z awaryjnym zajęciem pasa drogowego ulicy Kąpielowej (prace w sieci gazowej), od dnia 08.08.2022r. do dnia 14.08.2022r. kursy linii autobusowej numer 54 w kierunku Błonia (wariant przez Pileckiego) będą ralizowane objazdem ulicą Kmicica. Podczas objazdu z obsługi pasażerskiej zostanie wyłączony przystanek Żeglarska/Ludwikowo.

Czytaj więcej...W najbliższy weekend (20-21 sierpnia) zabytkowe autobusy kursować będą na specjalnej, bezpłatnej linii w relacji Park Przemysłowy/Exploseum - Dworzec Leśne.
Przejazdy realizowane będą pomiędzy rozkładowymi kursami linii 68 i będą oznaczone jako 68 BBO.
To nie lada gratka dla miłośników komunkacji.
Warto skorzystać.

Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na liniach miejskich organizuje Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszcz.
Projekt realizowany jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do obsługi linii przewidziane są autobusy Ikarus i Mercedes.

UWAGA: W związku z organizacją Triathlonu w Myślęcinku, nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 68 BBO.
W sobotę będzie ona przez cały dzień kursowała na trasie Park Przemysłowy/Exploseum - pętla Dworzec Leśne.
W niedzielę trasa będzie skrócona do Dworzec Leśne tylko do godziny 13. Potem kursy zostaną przywrócone do pętli Myślęcinek. 

Rozkład na sobotę - 20 sierpnia:
Odjazdy z Parku Przemysłowego/Exploseum kierunek Dworzec LEśne:
8:58A 
9:18A ; 9:58A
10:32 ; 10:52
11:32
12:10 ; 12:40
13:05 ; 13:46
14:26
15:05 ; 15:46
16:26 ; 16:46
17:26
18:05 ; 18:43

Odjazdy z pętli Dworzec Leśne
9:50
10:10 ; 10:50
11:29 ; 11:49
12:30
13:10 ; 13:42
14:23
15:03 ; 15:43 ;
16:11 ; 16:50
17:30 ; 17:50
18:12z ; 
19:03z ; 19:33z

Rozkład na niedzielę - 21 sierpnia:
Odjazdy z Parku Przemysłowego/Exploseum kierunek Dworzec Leśne:
8:23A ; 8: 53A
9:23A ; 9:50
10:24 ; 10:49
11:17 ;
Odjazdy z Parku Przemysłowego/Exploseum kierunek pętla Myślęcinek:
11:52
12:25
13:17 ; 13:52
14:25 ; 14:55
15:55
16:55
17:25 17:55
18:48

Odjazdy z pętli Dworzec Leśne
9:03 ; 9:33 
10:06 ; 10:36
11:10 ; 11:39
12:32
Odjazd z pętli Myślęcinek do Exploseum
13:00 ; 13:30
14:00
15:03
16:00 ; 16:30
17:00 17:56
18:25z ; 18:57z
19:27z

A - włącznie od przystanku Glinki w kierunku Dworzec Leśne
z - kurs skrócony do przystanku Glinki/Szpitalna

Od poniedziałku (08.08,) zostaną wprowadzone zmiany optymalizacyjne na liniach autobusowych nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 76.
Tym samy zmienione zostaną niektóre godziny odjazdów na powyższych liniach.

Prosimy przed podróżą o sprawdzanie rozkładów jazdy na naszej stronie interntowej (zakładka "Rozkłady jazdy"). Sukcesywnie będą one też zamieszczane w formie papierowej na przystankach.

Strona 9 z 205