Aktualności komunikacyjne

W związku z licznymi pytaniami Pasażerów odnośnie ograniczonego dostępu do komunikacji miejskiej (strajk kierowców MZK) oraz zwrotu kosztów z tytułu skorzystania z innego rodzaju transportu informujemy, że zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego odpowiada Przewoźnik, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej przewoźnika.

Wobec powyższego, w obecnej sytuacji wnioski i zgłoszenia w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do Przewoźnika tj. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

DODATKOWO 

Informujemy, że bilety okresowe na 1 linię, honorowane są teraz na całej komunikacji zastępczej.

Czytaj więcej...W związku ze strajkiem pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych  (MZK) od soboty 25 czerwca 2022 roku wszystkie standardowo kursujące linie autobusowe i tramwajowe zostają zawieszone. 

Od 25 czerwca wprowadzony zostaje awaryjny układ komunikacji dla całego miasta oparty o dostępne zasoby taborowe.

Na czas awaryjnej organizacji nie przewiduje się obsługi komunikacyjnej następujących rejonów:

- Myślęcinka i Podkowy,

- Portu Lotniczego;

- os. Zawisza,

- wszystkich linii międzygminnych;

- ul. Cmentarnej,

- ul. Kamiennej;

- osiedla Eskulapa.

Uruchomione zostaną tymczasowe linie autobusowej komunikacji zastępczej:

Þ linia Z-1: Rekinowa – Kolbego – Grunwaldzka – Rondo Grunwaldzkie – Focha – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska – Rondo Fordońskie – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Andersa – Łoskoń,

Þ linia Z-2: Błonie – Szubińska – Piękna – Solskiego – Rondo Kujawskie – Wojska Polskiego – Rondo Toruńskie – Rondo Fordońskie – Fordońska – Rejewskiego - Akademicka – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Tatrzańskie,

TRASA PRZEBIEGU Z-1 i Z-2

Þ linia Z-3: Las Gdański – Gdańska – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska – Rondo Fordońskie – Rondo Toruńskie – Bełzy (powrót Bełzy, Spokojną, Toruńską) – Szpitalna – Glinki BFM,

TRASA PRZEBIEGU Z-3

Þ linia Z-4: Kapuściska – Wojska Polskiego – Rondo Kujawskie – Kujawska – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska - Focha – Rondo Grunwaldzkie,

TRASA PRZEBIEGU Z-4

Þ linia Z-5: Błonie – Szubińska – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Focha - Królowej Jadwigi – Mazowiecka – Pomorska – Śniadeckich – Gdańska – (powrót jak ul.: Świętojańska – Hetmańska – Warszawska – Dw. Główny – Dworcowa) – Mickiewicza – Pl. Weyssenhoffa – Powstańców Wielkopolskich – Gajowa – Głowackiego – Bałtycka – Fordońska – Bydgoska – Nad Wisłą

TRASA PRZEBIEGU Z-5

Þ linia Z-6: Bielawy (pętla) – Chodkiewicza – Gdańska – Rondo Jagiellonów – Bernardyńska – Rondo Bernardyńskie – Toruńska – Rondo Toruńskie – Toruńska – Stomil – Hutnicza – Łęgnowo,

TRASA PRZEBIEGU Z-6

Þ linia Z-7: Piaski – Smukalska – Saperów – Żeglarska - Dworzec PKP (powrót Z. Augusta-Pileckiego)– Śniadeckich (powrót: Pl. Weyssenhoffa – Mickiewicza – Świętojańska – Hetmańska) – 3 Maja – Rondo Jagiellonów,

TRASA PRZEBIEGU Z-7

Þ linia Z-8: Dworzec Główny – Królowej Jadwigi – Rondo Grunwaldzkie – Grunwaldzka – Flisacka – Mińska – Kruszyńska – Podmiejska – Srebrna – Niklowa,

TRASA PRZEBIEGU Z-8

Þ linia Z-9: Rondo Jagiellonów – Rondo Bernardyńskie – Wały Jagiellońskie – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Nakielska – Belma,

TRASA PRZEBIEGU Z-9

Þ linia Z-10: Wyścigowa - Fordońska – Sporna – Toruńska - Stomil – Toruńska – Plątnowska – Nowotoruńska – Spółdzielcza (powrót Świetlicowa) – Łęgnowo – Hutnicza – Nowotoruńska - Szczerby – Kapuściska,

Þ linia Z-11: Rondo Toruńskie – Toruńska – Nowotoruńska – Kielecka – Smoleńska – Objazdowa – Nowotoruńska – Hutnicza – Łęgnowo – teren byłego Zachemu (po trasie 59) - Kapuściska,

TRASA PRZEBIEGU Z-10 i Z-11

Þ linia Z-52 (po trasie linii nr 52): Błonie – Szubińska – Pl. Poznański – Wały Jagiellońskie – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – 3 Maja – Markwarta – Al. Ossolińskich (powrót ul. Paderewskiego – Staszica) – Pl. Weyssenhoffa – Rondo Wielkopolskie – Ogińskiego – Sułkowskiego – Leśne,

TRASA PRZEBIEGU Z-52

Þ linia Z-58 (po trasie linii nr 58): Plac Kościeleckich – Rondo Bernardyńskie – Wały Jagiellońskie – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Grunwaldzka – Nad Torem – Siedlecka - Koronowska – Opławiec – Smukała,

TRASA PRZEBIEGU Z-58

Þ linia Z-64 (po trasie linii nr 64): Barwna – Władysława IV – Szubińska – Żwirki i Wigury – Inowrocławska – Brzozowa – Kujawska – Rondo Kujawskie – Kujawska – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – 3 Maja – Markwarta (powrót Al. Ossolińskich – Pl. Weyssenhoffa – Paderewskiego – Staszica) – Rondo Ossolińskich – pl. Weysenhoffa – Powstańców Wlkp. - Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Bałtycka - Fordońska - Przemysłowa,

TRASA PRZEBIEGU Z-64

Þ linia Z-68 (po trasie linii nr 68) w relacji: Leśne – Sułkowskiego – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego – Rondo Fordońskie – Rondo Toruńskie – Ujejskiego (zjazd Zdobywców Wału Pomorskiego) – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Exploseum.

TRASA PRZEBIEGU Z-68

Þ linia Z-74: Wyścigowa – Fordońska – IKEA - Łowicka – Witebska – Wyszogrodzka – Fordońska – Brzechwy – Skarżyńskiego – Pelplińska – Tatrzańskie.

TRASA PRZEBIEGU Z-74

TYMCZASOWY SCHEMAT OBSŁUGI MIASTA -  TUTAJ

ROZKŁADY JAZDY LINII TYMCZASOWYCH na stronie głównej w zakładce ROZKŁADY JAZDY - TUTAJ

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty o dalszych zmianach.

Czytaj więcej...W piątek 24 czerwca 2022 roku autobusy i tramwaje obsługiwane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) nie wyjechała na bydgoskie ulice. 

Po mieście kursują tylko linie autobusowe obsługiwane przez drugiego operatora.

Bydgoszczanie zostali zakładnikami w nielegalnym strajku

Linie nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,52,54,57,59,60,61,64,65,68,71,74,77,79,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,ZaT i ZaT8 w dniu dzisiejszym (piątek 24.06) NIE WYJECHAŁY NA SWOJE TRASY !

BEZ ZMIAN funkcjonują tylko linie autobusowe obsługowane przez operatora Irex Trans tj. 51,53,55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

1. Pomiędzy kim jest spór.

Spór toczy się między załogą MZK a Zarządem Spółki i dotyczy wynagrodzeń. Miasto Bydgoszcz nie jest stroną tego sporu.

2. Czy płatności między MZK a ZDMiKP są regulowane na bieżąco.
Tak, Miasto Bydgoszcz reguluje płatności na rzecz MZK zgodnie z zawartymi umowami, w których są określone stawki jednostkowe za tzw. wozokilometr.

3. Czy zostało zawarte porozumienie między Zarządem Spółki, Miastem i Związkami Zawodowymi.
Tak, w ubiegłym roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki, Związkami Zawodowymi a Miastem, w którym określono zasady ustalenia stawek jednostkowych od roku 2023. Warunki te są realizowane czego wyrazem jest prowadzona korespondencja między Miastem a Zarządem MZK.

4. Czy wymagania wobec MZK są wygórowane w stosunku do wymagań wobec Operatora wyłonionego w trybie przetargowym.
Nie, warunki umowne są analogiczne zarówno dla MZK jak i dla operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.

5. Jakie jest wynagrodzenie MZK a jakie Operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.
Obecnie stawka za 1 wozokilometr dla MZK wynosi 8,52 zł netto za autobus przegubowy i 7,65 zł netto za autobus krótki.
Firma Irex Trans otrzymuje 7,53 zł netto za autobus przegubowy i średnio 6,63 zł za autobus krótki.
Firma Mobilis złożyła ofertę na stawki 7,33 zł netto za autobus przegubowy i 6,25 zł netto za autobus krótki.

6. Dlaczego strajk jest nielegalny ?
• Zgodnie z ustawami krajowymi powinny być m.in. mediacje lub strajk ostrzegawczy. Nie można blokować firmy działającej na rzecz mieszkańców, bez dochowania procedur wynikających z prawa krajowego.
• Złamano porozumienie zawarte w 2021r. między związkami zawodowymi, spółką i miastem przy udziale zewnetrznego mediatora.
• ZDMiKP płaci wszystkie opłaty wobec MZK za świadczone usługi na czas. A sprawy wynagrodzeń nie są ustalane przez Miasto, a są wewnętrzną sprawą spółki MZK
• MZK realizuje usługę za stawki większe od podmiotu prywatnego, obsługującego wybrane linie autobusowe.
• Strajk jest niezgodny z przepisami prawa i jest uderzeniem przede wszystkim w mieszkańców.

Zgodnie z Ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych ":
Art 7.1 Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
Art 8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy
Art 10. Jeżeli strona, która wszczęła spór podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem.
Art 15. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.

Art 20.3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem

Czytaj więcej...Pragniemy poinformować, że jako Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nie zostaliśmy oficjalnie poinformowani o jakichkolwiek planach protestu ze strony pracowników MZK oraz problemami w zakresie realizacji umów przewozowych na terenie m. Bydgoszczy.

Wystąpiliśmy do Kierownictwa MZK o podjęcie niezbędnych działań w zakresie zapewnienie ciągłości utrzymania transportu publicznego na terenie Miasta w przypadku protestu ich pracowników.

Sprawy pracownicze wewnątrz Spółki MZK, są sprawami wewnętrznymi pomiędzy pracownikami, związkami zawodowymi a kadrą zarządzającą Spółką.

ZDMiKP nie jest stroną w jakimkolwiek sporze.

To wyłącznie sprawa wewnętrzna Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o.

Wszelkie płatności za usługi przewozowe na terenie Miasta na rzecz MZK jako naszego usługobiorcy są regulowane na bieżąco.
Zgodnie z obowiązującym prawem w tego rodzaju sytuacjach obowiązuje ustawa o sporach zbiorowych, w której stronami sporu są wyłącznie pracownicy i kierownictwo MZK.

Bydgoszczanie stali się dziś zakładnikami w nielegalnym strajku zorganizowanego przez cześć pracowników MZK.

O sytuacji komunikacyjnej w mieście, będziemy informować na bieżąco.  

Czytaj więcej...Podczas tegorocznej przerwy wakacyjne jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania nie tylko w Bydgoszczy ale i okolicy.
Podróż można zaplanować nie tylko samochodem.

Warto skorzystać z ekologicznej komunikacji miejskiej, Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego lub tramwajów wodnych.
Na odwiedzających nasze miasto czekają atrakcyjne zniżki zakodowane na Bydgoskiej Karcie Turysty.

W Bydgoszczy mamy wiele ciekawych miejsc, które co roku w wakacje cieszą się niesłabnącą popularnością.
Możemy je odwiedzić korzystając z miejskiej komunikacji lub rowerów miejskich.

Czytaj więcej...W Myślęcinku przy pięknej pogodzie nie brakuje biegaczy i rowerzystów.
Do parku dojechać można tramwajem nr 1, 2 oraz 10 a także autobusami linii nr 52, 93 i 94. 
Dodatkowo od 2 lipca w weekendy linia nr 82 w wybranych godzinach została skierowana do pętli Las Gdański.

Czytaj więcej...Jeżeli nie widzieliście jeszcze pokazów multimedialnych nowej fontanny w Starym Fordonie, to warto nadrobić zaległości, dojeżdżając do tej części miasta autobusami nr 65, 40, 81, i 82.

Działanie fontanny w Starym Fordonie można podziwiać przez 7 dni w tygodniu.
W poniedziałki, wtorki, środy i piątki fontanna czynna jest od godziny 10 rano do godziny 21.00. Dodatkowo po godzinie 21.00 niecka fontanny wypełnia się wodą tworząc lustro wody (do 22.00).
W czwartki, soboty i niedzielę fontanna czynna jest od godziny 10.00 do 21.30. Następnie przez pół godziny odbywają się pokazy świetlno-muzyczne (do 22.00).

Do popularnego kąpieliska w podbydgoskich Chmielnikach można dojechać międzygminną linią autobusową nr 99. Jej kursy rozpoczynają się na Placu Kościeleckich, które obsługiwane są przez autobusy przegubowe.

Warto pamiętać, że od kwietnia funkcjonuje też międzygminna linia sezonowa nr 40 do Ostromecka.
Autobusy kursują z pętli Przylesie ulicami Korfantego, Twardzickiego, Pelplińską, Orląt Lwowskich, Ostromecką, Andersa, Wyzwolenia i Bydgoską, a następnie przez most Fordoński kieruje się do pobliskiego pałacu. Linia 40 kursuje w soboty, niedzielę i święta.

Warto pamiętać:
Obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy (w dni powszednie) na liniach autobusowych nr: 52, 54, 69, 73/76, 83, 89, 92, 31N, 32N oraz 33N.

Czytaj więcej...Tramwaj wodny
Na Brdzie już od dłuższego czasu odbywają się regularne rejsy turystyczne statkami Słonecznik i Słonecznik II.
Do dyspozycji pasażerów są dwie trasy: Staromiejska i Słoneczna. Rejsy rozpoczynają się przy Rybim Rynku i trwają około 60-70 minut.
Bilety dostępne są w sprzedaży online.


Bydgoski Tramwaj Wodny to jedna z ulubionych i najpopularniejszych wakacyjnych atrakcji turystycznych Bydgoszczy.
Bilety można zakupić on-line (https://visitbydgoszcz.pl/pl/rejsy) oraz stacjonarnie w Bydgoskim Centrum Informacji przy ul. Batorego 2.

Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej do dyspozycji mieszkańców i turystów funkcjonuje też wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)

Czytaj więcej...Bydgoski Rower Aglomeracyjny oraz Cargo
Bydgoszczanie i turyści mają do dyspozycji 400 rowerów, które można wypożyczyć w 54 stacjach.
Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. Za kurs od 20 – 60 minut zapłacimy tylko 1 zł.
Niezbędna jest rejestracja użytkowników systemu.
Aplikacja na telefon dostępna na systemy Android i IOS. Szczegóły na stronie www.bra.org.pl

Czytaj więcej...Mieszkańcy i turyści mogą też odkryć zalety rowerów towarowych dzięki wypożyczalni, która powstała w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Holenderskie rowery cargo można wypożyczyć poprzez specjalny formularz na stronie TUTAJ
Przed jego wysłaniem należy sprawdzić dostępność roweru w kalendarzu na stronie internetowej.

Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia rezerwacji, można odebrać rower w Bydgoskim Centrum Informacji (ul. Batorego 2) w godz. otwarcia placówki.

Czytaj więcej...Bydgoska Karta Turysty
Bydgoska Karta Turysty to projekt, który ma być ułatwieniem dla odwiedzających nasze miasto - kupując jeden bilet, ma się bezpłatny wstęp do wielu miejsc turystycznych (muzea, galeria, zoo, park rozrywki). Pakiet daje również możliwość podróżowania komunikacją miejską.
Szczegóły dotyczące Karty Turysty znajdziesz TUTAJ

Strona 5 z 197