Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Bydgoszcz dołączyła do grona miast biletowych w aplikacji Jakdojade.
Oznacza to, że w „apce" nie tylko można sprawdzić aktualny rozkład jazdy tramwajów i autobusów, odnaleźć najlepsze połączenia w naszym mieście ale również opłacić w niej przejazd.

To już kolejna aplikacja w naszym mieście, która ułatwia płacenie za bilet komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Przejazd autobusem czy tramwajem w aplikacji "Jakdojadę" można opłacić za pomocą e-portfela albo Blikiem.
Zakup biletu krótkookresowego nie wymaga podawania danych oprócz numeru telefonu i – podobnie, jak jednorazowy – bilet ten kasowany jest w momencie zakupu. Trzeba jednak pamiętać, że przy zakupie biletów jednorazowych należy podać numer linii oraz numer boczny pojazdu. Po opłaceniu bilet zapisuje się w aplikacji.
W czasie kontroli wystarczy pokazać kontrolerowi generowany w aplikacji kod QR oraz dokument tożsamości uprawniający do zniżek.

Jakdojade to polska aplikacja przeznaczona do planowania podróży.
Użytkownicy mogą korzystać z wyszukiwania połączeń transportu publicznego w różnych miastach oraz pozwala również na zakup biletów komunikacji miejskiej.

Jakdojade nie jest jednak jedyną „apką" oferującą możliwość opłacenia przejazdu komunikacją miejską w naszym mieście.
Taką funkcjonalność posiadają również serwisy: zbiletem.pl, SkyCash i pierwsza na naszym rynku aplikacja mobilna Mint Mobile powiązana z Bydgoską Karta Miejską.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w Bydgoszczy funkcjonuje już kilka systemów usprawniających opłatę za przejazd:
Open Payment System (OPS)
Płacenie bezpośrednio w pojeździe za przejazd (od 2018 roku). Wystarczy przyłożyć kartę płatniczą (lub smartfon) do urządzenia zainstalowanego w pojeździe.
Urządzenia są dostępne we wszystkich bydgoskich autobusach i tramwajach

Zakup biletu miesięcznego przez internet
Po dokonaniu przelewu w sklepie internetowym (bydgoskakartamiejska.com.pl) bilet zostaje w prosty sposób zakupiony a dowodem na to jest karta płatnicza. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.

Czytaj więcej...W połowie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na zakup i dostawę  do naszego miasta 10 nowych tramwajów. Produkuje je bydgoska firma PESA.

Teraz rozszerzamy zamówienie o kolejnych 11 nowoczesnych pojazdów szynowych.
Stare wozy zastąpimy nowymi „niskopodłogowcami".
Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 200 mln zł.

Zgodnie z zawartą już umową, PESA wyprodukuje (do grudnia 2023 roku) dla Bydgoszczy 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych: w tym 6 szt. długich i 4 szt. krótkich. Pierwszy pojazd ma dotrzeć do zajezdni już po wakacjach.

Wraz z tramwajami zamówiliśmy też specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.
Wartość tego kontraktu to 102 mln zł.

Czytaj więcej...Co jednak ważne, poza podstawowym zakresem zamówienia, w przetargu przewidzieliśmy też możliwość skorzystania "z prawa opcji", w zakresie dostawy kolejnych tramwajów.

Zatwierdzenie zmian w budżecie miasta, pozwoli nam uruchomić "prawo opcji" w umowie i zamówić kolejnych 11 nowoczesnych tramwajów
(10 długich i 1 krótki).  

Tym samym na bydgoskie ulice w najbliższych latach wyjedzie w sumie 21 nowoczesnych pojazdów szynowych.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych, z wkładem własnym Miasta w wysokości ok. 20%.

Dalsze plany
Obecnie pracujemy jeszcze nad tym, by rozszerzyć to zamówienie w prawie opcji o następne 19 „niskopodłogowców".
Te wszystkie zakupy są możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych na kolejne lata.
Zrealizowanie tych zamówień będzie oznaczać, że cała flota tramwajowa liczyć będzie aż 75 nowoczesnych pojazdów.
To więcej niż obecnie porusza się po bydgoskich torowiskach

Czytaj więcej...Kolejne projekty tramwajowe
W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła już 33 nowe tramwaje. Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
Teraz dzięki unijnemu wsparciu, zakupione zostaną kolejne „niskopodłogowce".

Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania tego środka transportu.
Zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy centralnych na rozpoczęcie modernizacji zajezdni tramwajowej.
Unijne środki zamierzamy wykorzystać na budowę nowej linii m.in. na Szwederowo.
Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla tego zadania.

Czytaj więcej...W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi na moście Pomorskim, wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.

Zmiany w organizacji ruchu pozwolą nam bezpiecznie przeprowadzić prace naprawcze i zmniejszyć drgania w trakcie ich realizacji.


Czytaj więcej...Zmiany:
- prędkości dla tramwajów na moście została zmniejszona do 10 km/h (na samym obiekcie)
- prędkość dla samochodów o masie całkowitej do 10 ton ograniczona do 30 km/h.
- pojazdy o masie powyżej 10 ton (z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej) nie mogą wjechać na most i są kierowane na objazdy.

Czytaj więcej...Rozstawiliśmy już w całym mieście tablice informujące o ograniczeniach tonażowych na moście Pomorskim.
W obrębie mostu zamontowaliśmy też wiszące ograniczniki wysokości.

Jeżeli kierowcy TIRów nie będą stosować się do ograniczeń i zmian w ruchu, będziemy zmuszeni skierować sprawę do odpowiednich służb, w celu ich egzekwowania (Policja, ITD)

Więcej o przyczynach wprowadzenia zmian, pisaliśmy TUTAJ

 

Czytaj więcej...5 firm jest zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji projektowej dla nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej. Na tę inwestycję miasto już zabezpiecza środki unijne. Do dokumentacji wprowadzonych zostanie wiele innowacyjnych rozwiązań.

Powstaną zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach.
Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.

Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową.
Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne, budowa torowiska w tej części miasta, została uznana za jeden z priorytetów.

Czytaj więcej...Zamawiamy projekt , zdobywamy europejskie fundusze 
Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta.
Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem.
Przed dwoma laty opracowana została koncepcja trasy.

Ze względu na potężną skalę przedsięwzięcia realizować będziemy je etapami.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej.
Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastrukturą dla komunikacji publicznej. Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy.

Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.
W ramach tego zadania zaprojektowana ma zostać też przebudowa pętli tramwajowej w Myślęcinku przy ul. Rekreacyjnej.

Do przetargu na przygotowanie dokumentacji dla ul. Solskiego i pętli Las Gdański zgłosiło się 5 firm.
Wyceniły one wartość wszystkich prac na kwoty od ponad 3 do ponad 5 mln zł.
Jako zamawiający zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie ponad 1,8 mln zł.
Wszystkie oferty zostaną teraz dokładnie sprawdzone.

Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ma zająć potencjalnemu wykonawcy około dwudziestu miesięcy. 

Czytaj więcej...Wcześniej miasto rozpoczęło pracę nad montażem finansowym.
Oba zadania zyskają dofinansowanie unijne.
Wykorzystamy środki krajowe z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Na budowę torowiska na Szwederowie pozyskaliśmy 63,5 mln zł, a na modernizację pętli Las Gdański ok. 17 mln zł.

Nowoczesne rozwiązania
Do całego przedsięwzięcia planujemy wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań:
- zielone wiaty, na przykład w postaci zielonych dachów, stelaży do rozwoju roślinności podlewanej deszczówką;
- zielone maty rozchodnikowe na torowisku w miejscach technologicznie do tego przystosowanych
- elementy zmniejszające hałas i drgania m.in. maty wibroizolacyjne;
- na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych zamontowane zostaną specjalne gumy wypełniające pustą przestrzeń w szynach tramwajowych. Ułatwi to przejazd przez torowisko pojazdom jednośladowym, wózkom dziecięcym i inwalidzkim oraz poruszanie się pieszym
- zintegrowana pętla tramwajowo–autobusowa przy ul. Bielickiej;
- zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli tramwajowo – autobusowej przy ul. Bielickiej oraz pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej;
- zintegrowanie sygnalizacji świetlnych na głównym ciągu ul. Solskiego do systemu ITS

Czytaj więcej...Postawiliśmy na tramwaje
W ciągu ostatniej dekady bydgoska sieć tramwajowa jest stale unowocześniana i rozbudowywana.
Udało się zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów. Powstały nowe połączenia na dworzec, do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W budowie jest nowy most tramwajowy spinający ulice Toruńską z Fordońską.

W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy. Już zamówiliśmy kolejne 10 sztuk. Przygotowujemy się do kolejnych zakupów również z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2021-27.

Strona 5 z 212