Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od 1 lutego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta) w Bydgoszczy obowiązują nowe stawki za parkowanie w centrum miasta.
Dodatkowo wprowadzone zostały również zmiany przy zakupie abonamentu mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania

Oprócz dotychczas wymaganych dokumentów (adres zameldowania, własność pojazdu) przy zakupie abonementu należy również udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego w Mieście Bydgoszczy.
Takie zasady obowązują też w wielu innych miastach w Polsce np. w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie i Krakowie.


Zgodnie z uchwałą dokumentem potwierdzającym rozliczenie za rok poprzedni podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście Bydgoszczy są:


- pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (do wglądu) lub

- wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania PIT za rok poprzedni przez Internet, wraz z wydrukiem pierwszej strony tegoż zeznania zawierającej wygenerowany numer referencyjny zgodny z identyfikatorem UPO, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zaznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub

- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim,

- w terminie do dnia 30 kwietnia przedkładający dokumenty może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,

Szczegółwe informacje dotyczące zmian w Strefie Płatnego Parkowania znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej...Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału akcji, będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy ogólnokrajowy zasięg i charakter akcji, uzasadniają udzielenie wsparcia wolontariuszom, polegającym na zwolnieniu ich z opłat za przejazdy komunikacją miejską, biorąc pod uwagę, że podstawowym zadaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zbiórka pieniędzy na cel charytatywny, m.in. w postaci publicznych kwest na ulicach miasta.

Zasada obowiązuje wolontariuszy wyłącznie w dniu finału WOŚP - niedziela 30 stycznia 2022 r.
Warunkiem jest posiadanie ważnego identyfikatora wydanego przez organizatorów Orkiestry.

Uchwała powstała zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie którego rada gminy może ustalać opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Dotyczy to również zwolnienia z opłat określonej grupy pasażerów.

W związku z udostępnieniem do ruchu Mostu Uniwersyteckiego, od godzin porannych 28 stycznia linia autobusowa nr 57 powróci na swoją standardową trasę (mostem).
Od piątku autobusy przedmiotowej linii nie będą kursowały już przez rondo Bernardyńskie i rondo Jagiellonów.

Informujemy, że od dnia 26.01.2022r. (środa) wybrane kursy linii tramwajowej numer 7 jadące do Łoskonia i z Łoskonia, nie będą wjeżdżały na pętlę Niepodległości.

Wprowadzone zostaną również korekty w godzinach odjazdów na linii numer 8.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian TUTAJ

Strona 13 z 193