W dniu 16.07.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:

„Naprawa przęseł i podpór Wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy – projekt i naprawa”

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00117615/01 w dniu 2021-07-16 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/484753

 

ID postępowania: 484753