Znak B-20Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązuje zakaz umieszczania w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń stanowiących przeszkodę w poruszaniu się użytkowników dróg. Zakaz obejmuje także materiały wyborcze umieszczane na wiatach przystankowych i słupach oświetlenia ulicznego.

Równocześnie przypominamy, iż reklamodawcy mogą korzystać z dostępnych nośników reklamowych w pasie drogowym, np. z przeznaczonych na ten cel gablot reklamowych stanowiących integralną część niektórych wiat, albo z tzw. delt reklamowych.
Dodatkowo, ze względu na ważny interes społeczny, jakim są np. wybory, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, udostępnia wszystkim komitetom wyborczym przestrzeń reklamową na: barierkach zabezpieczających kładki oraz na barierkach ochronnych z płyt z tzw. pleksiglasu, które oddzielają przystanki komunikacji miejskiej od jezdni ulic.
Przypominamy również, że umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym każdorazowo stanowi reklamę w rozumieniu ustawy z dnia: 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W związku z tym, wymaga złożenia przez komitety wyborcze wniosku na zajecie pasa drogowego, uzyskania pozytywnej decyzji i wniesienia w takim przypadku stosownej opłaty.
Niedostosowanie się do powyższych zasad skutkuje sankcjami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych, kodeksu wyborczego oraz kodeksu wykroczeń.