W dniu 25.06.2021 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:Budowa ul. Chmurnej na oś. Czyżkówko w Bydgoszczy w ramach programu BBO nr sprawy 022/2021.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00095406/01  z dnia 2021-06-25.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
 https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/475929

ID postępowania:475929