W dniu 09.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie i serwis urządzeń torowych wbudowanych w torowiskach tramwajowych oraz urządzeń pokładowych zamontowanych w wagonach tramwajowych w Mieście Bydgoszczy w roku 2021.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 761464-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 09.12.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.12.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Julia Suchocka - tel.: 52-582-27-69,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail):
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 07.01.2021 r. w pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.