W dniu 16.11.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr z dnia 16.11.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Wioletta Olszewska- tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Małgorzata Żymant – Tel.: (52) 582 27 55; Piotr Garbal– tel.: (52) 582 27 44.

Wdniu 23.11.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Zmianę Nr 1 treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2018 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

W dniu 26.11.2018 r. Zamawiający w poniższych plikach zamieszcza Zmianę Nr 2 treści SIWZ oraz zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

Zamawiający informuje, że w dniu 30.11.2018 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.