W dniu 28.10.2014 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na swojej stronie internetowej, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczącą postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a".

- informacja w plikach poniżej