Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od poniedziałku 26 czerwca 2017 r. obowiązywać zaczną wakacyjne rozkłady jazdy w dni powszednie. Odrębne, wakacyjne rozkłady jazdy dotyczą linii autobusowych nr 53, 54, 57, 62, 64, 68, 69, 79, 80, 83 i 89. Ponadto, na liniach nr 52, 65, 73 i 94 nie będą wykonywane kursy oznaczone literą "r" - tylko w dni nauki szkolnej. Przypominamy, że w okresie letnim autobusy linii nr 52 w dni wolne realizują zwiększoną liczbę kursów na wydłużonej trasie z Błonia do Myślęcinka. W ciągu dnia kursy realizowane są z częstotliwością co 20 minut. Dodatkowo, oznaczone kursy linii nr 73 obsługują ogródki działkowe w rejonie ul. Inwalidów.

Czytaj więcej...W  związku  z  remontem  nawierzchni  ulicy  Bałtyckiej  na  odcinku  od  ulicy M. Skłodowskiej-Curie do ulicy B. Głowackiego od soboty 24 czerwca br. autobusy linii nr 60 i 33N będą skierowane na trasy czasowo zmienione:

Czytaj więcej...W związku z odbywającymi się na Stadionie Zawiszy UEFA EURO U-21 w dniach 17, 20 i 23.06 br. zostaną zaplanowane wzmocnienia na liniach tramwajowych nr 1, 2 i 10 oraz autobusowych nr 52, 57, 68, 34N i 35N. Uruchomiona zostanie również linia specjalna w relacji Dworzec Leśne –Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze. Przypominamy, że w dni meczowe można podróżować komunikacją miejską bezpłatnie na podstawie zakupionego biletu na mecz.

W związku z imprezą w Myślęcinku pn. Powitanie Lata 18.06 br. wprowadzone zostaną następujące zmiany i wzmocnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  •  w godzinach około 14 – 23 uruchomiona zostanie linia specjalna nr 105 na trasie: Rekinowa – M. Klobego – Grunwaldzka – W. Pileckiego – Żeglarska – Dworzec Główny – Zygmunta Augusta – Zaświat – Powstańców Warszawy – Gdańska – Myślęcinek,
  • linia tramwajowa nr 10 będzie kursowała w godzinach około 14 – 23 ze zwiększona częstotliwością co około 10 minut na wydłużonej trasie do pętli Łoskoń,
  • do obsługi linii tramwajowych nr 1 i 2 skierowane zostan a składy dwuwagonowe,
  • linia autobusowa nr 52 będzie kursowała w godzinach 14-23 ze zwiększoną częstotliwością, co około 8 – 10 minut,
  • do obsługi linii autobusowej nr 65 skierowane będą wyłącznie autobusy przegubowe.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją imprezy pn. Ster na Bydgoszcz w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (23/24 i 24/25.06.2017 r.) wprowadzone zostaną wzmocnienia w funkcjonowaniu komunikacji nocnej - linii nr 31N, 32N, 33N i 35N oraz wydłużony zostanie czas kursowania linii tramwajowej nr 10.