Aktualności

Czytaj więcej...Problem odwodnienia skrzyżowania ul. Glinki z ul. Szpitalną zostanie rozwiązany w ramach prac związanych z odbudową ulicy Glinki na odcinku od ulicy Białostockiej do Parku Przemysłowego i do pętli autobusowej na ulicy Glinki.

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat Glinki 3.jpg)Schemat przebudowy[ ]212 kB

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że podczas wykonywania remontu ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kossaka do ul. Biedaszkowo, wystąpiły utrudnienia, których nie można było wcześniej   przewidzieć. W trakcie prowadzenia prac ziemnych na opisywanym odcinku jezdni natrafiono na bardzo niestabilny grunt pod rozebranymi warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

ZDMiKP informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy prowadzone są prace związane z instalacją systemu zarządzania ruchem i transportem drogowym „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej od dnia: 22.07.2014 do: 13.08.2014 zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. 3-go Maja.