Zmiana w organizacji ruchu
Informujemy, że od 02.11.2018r. wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.: " Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) wprowadzi czasową organizację ruchu na ul. Wały Jagiellońskie na odcinku ul. Nowy Rynek. Zmiana organizacji będzie polegała na wyłączeniu z ruchu ul. Nowy Rynek - parkingu i jezdni przy posesji Nowy Rynek nr 6-12. Zmiana w żaden sposób nie utrudni ruchu na ul. Wały Jagiellońskie. Wszystkich użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac drogowych.