Czytaj więcej...

Miejsce: rejon Placu Kościeleckich

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: prace związane z przebudową Placu Kościeleckich (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - prace podzielono na etapy: przebudowę części północnej oraz przebudowę części południowo-zachodniej. Podczas przebudowy części północnej w związku z jej zamknięciem zostanie wprowadzona zmiana jezdni południowej na drogę dwukierunkową. Podczas przebudowy części południowo-zachodniej zostanie zamknięta południowa jezdnia Placu Kościeleckich, część ul. Przy Zamczysku oraz południowego chodnika Placu Kościeleckich. Celem zachowania możliwości wyjazdu z obszaru Starego Miasta zostanie wyznaczona na skrzyżowaniu ul. Przy Zamczysku i Placu Kościeleckich strefa udostepniona do ruchu - część północna - łuk. Rozpoczęcie prac: 2023-07-17

Planowany termin zakończenia: 2024-06-30