plac-3W poniedziałek (17 lipca) zacznie się przebudowa północnej części placu.
Ten etap robót wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu oraz zmianami w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Wykonawca zrealizował już szereg prac rozbiórkowych oraz zabezpieczających stare drzewa. Rozpoczął też wykonywanie nowych alejek.
Teraz rozpocznie przebudowę północnej części placu (od strony kościoła).

plac-1Częścią robót jest między innymi rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej i budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę.
Rozwiąże to problem zalewania ulic a zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów.

W związku z nowym etapem prac konieczne jest zamknięcie północnej jezdni placu (przy kościele).

Wyjazd ze Starego Miasta odbywać będzie się południową jezdnią (przy gmachu UKW), na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
Na czas prac przeniesione zostaną też przystanki autobusowe.

879W celu minimalizowania utrudnień, przywracamy ruch na ul. Pod Blankami w kierunku ul. Jana Kazimierza (wielopoziomowy parking).

Zmiany ułatwią osobom mieszkającym i pracującym w centrum, wyjazd na Wały Jagiellońskie oraz ograniczą ruch na ul. Bernardyńskiej.
Upłynnimy tym samym ruch od strony Rybiego Rynku i ul. Magdzińskiego.

Najważniejsze zmiany
• Autobusy linii 51 i 58 będą miały przystanek początkowy na Wałach Jagiellońskich
• Autobusy linii nr 61 i 99 przystanki początkowo-końcowe będą miały zlokalizowane na rondzie Jagiellonów
• Przystanek rondo Jagiellonów dla linii nr 52,59,60 i 64 (w kierunku Błonia) zostanie przeniesiony przed rondo na ul. 3 Maja.
• Tymczasowo jako węzeł przesiadkowy dla linii nocnych wykorzystywane będzie rondo Jagiellonów.

koscieleckich-dzienne-123

koscieleckich-nocne-123

Plac Kościeleckich – brama do Salonu Bydgoszczy

W ramach rewitalizacji placu zaplanowano wiele innych prac.
Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami. Nawierzchnie alejek wyłożone będą materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę. Na skwerze zaprojektowano ławki i przestrzenie integracyjne. Nasadzenia roślin również podkreślą osiowy układ placu. Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców. Plac zyska nowe, stylowe oświetlenie.

plac-2Ostatnim etapem rewitalizacji placu będzie przebudowa jezdni i chodników. Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego. Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem.