W dniu 07.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa paliw płynnych w 2021 r. – benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

 

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 762000-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 07.12.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (070_2020 SIWZ).

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.12.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:30

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.12.2020 r., godz. 13:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 14.00

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:Małgorzata Gorzkiewicz - tel.: 52-582-27-97,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 14.12.2020 r. Zamawiający, w plikach poniżej, zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę nr 1 do treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert).

W dniu 17.12.2020 r. Zamawiający, w plikach poniżej, zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę nr 2 do treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert).

W dniu 22.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku, zamieszcza informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust.5 UPZP.

W dniu 31.12.2020 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.