kossaka-3W najbliższych dniach ułożone zostaną na ulicach Pięknej i L. Solskiego docelowe nawierzchnie.
To ostatni element potężnego kontraktu wodociągowego, mającego rozwiązać problem zalewania ważnych ulic.
By przyspieszyć prace będą one wykonywane na całej szerokości jezdni. Funkcjonować będą objazdy.
Na czas robót wodociągowych zmienią się trasy kilku linii autobusowych.

Objazdy-CCCPrace rozpoczną się we wtorek (7 maja).
W ich trakcie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
• Zamknięcie ciągu ulic L. Solskiego- Piękna na odcinku (od ul. Kossaka wraz ze skrzyżowaniem do ul. Skorupki wraz z częścią skrzyżowania – północny wlot ul. I. Skorupki będzie również zamknięty)
• Zamknięcia północnego wlotu ul. S. Leszczyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Solskiego
• Zachowanie możliwości przejazdu na kierunku I. Skorupki (od strony ul. Inowrocławskiej)-L. Solskiego (od strony ul. Bielickiej)

Objazdy-AAAZamknięty ciąg ulic Piękna-L. Solskiego najprościej będzie ominąć korzystając z jednego z dwóch objazdów wytyczonego ulicami:
• Bielicka -Leszczyńskiego -Żuławy- Stroma - pl. Poznański
• Bielicka -Inowrocławską- Żwirki i Wigury-Szubińska

W związku w wprowadzeniem powyższych objazdów, dostosujemy sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach (pl. Poznański oraz Szubińska / Piękna / Gnieźnieńska / Żwirki i Wigury) do zmienionych natężeń ruchu.

Zamknicie-222Zmiany w komunikacji:
Zamknięcie ciągu ulic Piękna - L. Solskiego oznacza tymczasowe zmiany tras przejazdu linii autobusowych nr 53, 55, 57, 79 i 32N.

Zmianie ulegną również lokalizacje niektórych przystanków, w obrębie realizawanych inwestycji wodociągowych.

Linia nr 53
kierunek Dworzec Błonie od przystanku Solskiego / Ugory zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy, Stromą, Szubińską od przystanku Szubińska / Piękna powrót na swoją trasę;

kierunek Kapuściska od przystanku Szubińska / Gnieźnieńska zostanie skierowana
na trasę czasowo zmienioną ulicami: Szubińską, Stromą, Żuławy, St. Leszczyńskiego, Bielicką od przystanku Solskiego / Bielicka powrót na swoją trasę;

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
• Solskiego / Bielicka k. Dworzec Błonie,
• Solskiego / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Piękna / Szubińska k. Kapuściska.

Przystanki na trasie objazdowej:
• Bielicka / Solskiego k. Dworzec Błonie,
• Stroma / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Stroma / Orla (w obydwu kierunkach),
• plac Poznański (w obydwu kierunkach)
• Szubińska / Piękna k. Kapuściska.

- Linia nr 55
kierunek Skorupki od przystanku plac Poznański do pętli Skorupki zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Szubińską, Fr. Żwirki i St. Wigury, Inowrocławską.

kierunek Morska od pętli Skorupki do przystanku Szubińska / Piękna zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Inowrocławską, Fr. Żwirkii St. Wigury, Szubińską;

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
• Piękna / Szubińska k. Skorupki,
• Solskiego / Kossaka (w obydwu kierunkach)
• Skorupki / Czackiego k. Skorupki,
• Leszczyńskiego / Czackiego k. Morska,

Przystanki na trasie objazdowej:
• Szubińska / Piękna k. Skorupki,
• Szubińska / Gnieźnieńska (w obydwu kierunkach)
• Szubińska / Żwirki i Wigury (w obydwu kierunkach: k. Skorupki po zawrotce na ulicy Szubińskiej tj. przystanek linii nr 69 jadącej w kierunku Tatrzańskie, k. Morska przystanek tymczasowy (istniejący dla komunikacji podmiejskiej) zlokalizowany na wysokości posesji Szubińska 95),
• Żwirki i Wigury / Jaskółcza (w obydwu kierunkach).

- Linia nr 57
kierunek Błonie od przystanku Solskiego / Ugory zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy, Stromą, Szubińską od przystanku Połtyna / Szubińska powrót na swoją trasę;

Kierunek Dworzec Główny od przystanku Wysoka / Koszarowa zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: E. Połtyna, Szubińską, Stromą, Żuławy,
St. Leszczyńskiego, Bielicką od przystanku Solskiego / Bielicka powrót na swoją trasę;

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
• Solskiego / Bielicka k. Błonie,
• Solskiego / Kossaka (w obydwu kierunkach)
• Piękna / Szubińska k. Dworzec Główny.

Przystanki na trasie objazdowej:
• Bielicka / Solskiego k. Błonie,
• Stroma / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Stroma / Orla (w obydwu kierunkach),
• plac Poznański (w obydwu kierunkach),
• Szubińska / Piękna k. Dworzec Główny.

- Linia nr 79
kierunek Rycerska od przystanku Solskiego / Ugory zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy, Stromą, Szubińską od przystanku plac Poznański powrót na swoją trasę;

Kierunek Glinki od przystanku rondo Grunwaldzkie zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Kruszwicką, Stromą, Żuławy, St. Leszczyńskiego, Bielicką od przystanku Solskiego / Bielicka powrót na swoją trasę;

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
• Solskiego / Bielicka k. Rycerska,
• Solskiego / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Szubińska / Piękna k. Rycerska,
• plac Poznański k. Glinki,
• Piękna / Szubińska k. Glinki.

Przystanki na trasie objazdowej:
• Bielicka / Solskiego k. Rycerska,
• Stroma / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Stroma / Orla (w obydwu kierunkach),
• plac Poznański k. Glinki (przystanek linii nr 61 k. rondo Jagiellonów).

- Linia nr 32N
kierunek Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia od przystanku Szubińska / Gnieźnieńska zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Szubińską, Stromą, Żuławy, St. Leszczyńskiego, Bielicką, Brzozową od przystanku Brzozowa / Jesionowa powrót na swoją trasę;

Kierunek Dworzec Błonie od przystanku Brzozowa / Bielicka zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną ulicami: Bielicką, Żuławy, St. Leszczyńskiego, Stromą, Szubińską od przystanku Szubińska / Piękna powrót na swoją trasę;

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
• Piękna / Szubińska k. Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia,
• Solskiego / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Leszczyńskiego / Czackiego (w obydwu kierunkach),
• Inowrocławska / Skorupki k. Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia,
• Inowrocławska / Zajezdnia (w obydwu kierunkach),
• Brzozowa / Bielicka k. Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia

Przystanki na trasie objazdowej:
• Piękna / Szubińska k. Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia,
• Stroma / Kossaka (w obydwu kierunkach),
• Bielicka / Solskiego k. Dworzec Błonie,
• Bielicka / Inowrocławska k. Tatrzańskie, Łoskoń / Zajezdnia (przystanek tymczasowy – do wystawienia).