bilet-app-2Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który wprowadzi nową organizację ruchu w centrum Bydgoszczy.
Strefa płatnego parkowania zmieni granice.
Równocześnie zastosowanych zostanie wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne.
Zniknie część miejsc postojowych na chodnikach, a na kolejnych ulicach wprowadzimy kontrapasy rowerowe.
Część ulic przekształcimy w drogi jednokierunkowe oraz ograniczymy maksymalną prędkość.


streeefStrefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy.
Do nowej strefy SPP włączone zostaną m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.
Przy okazji tych zmian. przeanalizowaliśmy też obszar SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach.

Zasady porządkujące ruch na terenie miasta, zostały uzgodnione z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Kolejne ulice jednokierunkowe i kontraruch rowerowy
Przed zmianami zinwentaryzowaliśmy istniejące miejsca postojowe oraz te, które zostaną włączone do nowej strefy.
Przeprowadziliśmy też analizę w zakresie wprowadzenia dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego.
Takie rozwiązania zostaną wprowadzone m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny.
Rowerowe kontrapasy wytyczone zostaną m.in. na ulicy Hetmańskiej, Mazowieckiej i Świętojańskiej. Natomiast al. A. Mickiewicza wraz pl. Weyssenhoffa i odcinkiem ul. Powstańców Wielkopolskich do ronda Wielkopolskiego podobnie jak wcześniej al. Ossolińskich zyskają pasy rowerowe.
(pełna lista ulic poniżej)

Większe bezpieczeństwo i chodnik dla pieszych
Przeanalizowany został też obszar SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach.
Na ulicach objętych zmianami w miarę możliwości, parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię.
W wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W wielu obszarach wprowadzimy ograniczenia prędkości do 30 km/h.

W przetargu na wprowadzenie nowej organizacji ruchu najkorzystniejszą umowę przedstawiła firma Saferoad Kabex Sp. z o.o z Gdańska, z którą zawarta została umowa o wartości 3,3 mln zł.

strefaaa-2Prace które w dużym stopniu uzależnione są od warunków pogodowych, zakończą się latem bieżącego roku.
Informacje o robotach będziemy podawać z wyprzedzeniem, aby uprzedzić kierowców o czasowym zamykaniu miejsc postojowych na konkretnych ulicach.
<

Szczegółowe rozwiązania (lista konkretnych ulic)
Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania obejmuje zmiany w 3 dużych obszarach:
[ZMIANY DROGOWE]- zmiany organizacji ruchu w istniejącej i nowej strefie płatnego parkowania,
[ZMIANY ROWEROWE] - wprowadzenie nowych rozwiązań rowerowych w SPP
[POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA] - wprowadzenie ulic jednokierunkowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na wielu bydgoskich ulicach.

Już niebawem ogłosimy przetarg na zakup i wymianę parkometrów.
Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie.
Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli to w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój.