strefaaa-1W ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania planujemy poszerzyć istniejące strefy ograniczonej prędkości i wprowadzić też nowe.
Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo na wielu ulicach osiedlowych.

Strefy ograniczonej prędkości w których obowiązuje 30 km/h, stosuje się w strefach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych. Na bydgoskich ulicach pojawią się jednak nie tylko znaki ograniczające prędkość ale też skrzyżowania równorzędne, zmiany kierunków ruchu i miejscowe przewężenia.

PROJEKTOWANE STREFY OGRANICZONEJ PRĘDKOśCI - LOKALIZACJE
Nowe projektowane obszary stref:
1. Obszar pomiędzy ulicami: Graniczna – Władysława Łokietka - Królowej Jadwigi – Grunwaldzka;
2. Obszar ulic: Jana Sobieskiego – Tadeusza Rejtana;
3. Obszar ulic: Śniadeckich – Ślusarska;
4. Obszar pomiędzy ulicami: Pomorska – Jana i Jędrzeja Śniadeckich – Pl. Piastowski – Gen. Józefa Sowińskiego – Mazowiecka;
5. Obszar pomiędzy ulicami: Gdańska – Jagiellońska – 3 Maja – Zygmunta Krasińskiego;
6. Obszar ulic: Andrzeja Szwalbego – Karola Libelta – Hugo Kołłątaja;
7. Obszar pomiędzy ulicami: Markwarta – Al. Ossolińskich – Adama Mickiewicza – Ignacego Jana Paderewskiego – Stanisława Staszica;
8. Obszar ulic: Sportowa – Fryderyka Chopina – Karola Szymanowskiego;
9. Obszar ulic: Józefa Wybickiego – Powstańców Śląskich;

Poszerzenie stref:
1. Poszerzenie istniejącej strefy na ul. Racławickiej – Ogrodowej – Rycerskiej.
Strefą zostanie objęty cały obszar pomiędzy ulicami: Zygmunta Augusta – Pomorska – Gen. Józefa Sowińskiego – Hetmańska
2. Poszerzenie istniejącej strefy na ul. Fryderyka Chopina – Mieczysława Karłowicza.
Strefą zostanie objęty cały obszar pomiędzy ulicami Jagiellońska – Jana Pestalozziego – Marii Skłodowskiej -Curie – Fryderyka Chopina
3. Poszerzenie strefy na ul. Dolina o ul. Miedza

Pojedyncze ulice objęte strefą:
1. Ul. Krakowska
2. Ul. Oskara Kolberga

mapka-strefa-111 MAPA [wersja pdf]
kliknij aby powiększyć

Jedź ostrożnie
Nadmierna prędkość pojazdów, szczególnie w obszarach zabudowanych jest głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dzieje się tak z następujących względów:
- przy wyższej prędkości jazdy, kierowca ma mniej czasu na przetworzenie informacji odbieranych z otoczenia;
- im wyższa prędkość tym dłuższa droga hamowania.
- im wyższa prędkość pojazdu tym trudniej uniknąć zderzenia;
- wraz ze wzrostem prędkości zawęża się pole widzenia kierowcy, a więc maleje jego zdolność do odbierania informacji z drogi i otocznia;
- im wyższa prędkość jazdy, tym poważniejsze są obrażenia u ofiar wypadków.

Przy potrąceniu pieszego z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo, że poniesie on śmierć, jest dziewięć razy większe niż przy prędkości 30 km/h.
Zmniejszenie średniej prędkości pojazdów o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10% a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 20%