strefaaa-2Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Konsekwentnie w tej części miasta coraz więcej przestrzeni udostępniamy pieszym i rowerzystom.
Wprowadzimy też wiele nowych rozwiązań, postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. 

Zmiany dla wszystkich użytkowników dróg.

Przeniesiemy miejsca postojowe z chodników na jezdnie, wprowadzimy nowe ulice jednokierunkowe a na wielu trasach ograniczymy prędkość do 30 km/h.
Pojawią się też nowe rozwiązania dla rowerzystów i pieszych. 
Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Wszystkie zmiany planujemy wprowadzić jest jeszcze w tym roku.

strefa-7Zmiana granic strefy
Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania.
Będzie w niej teraz ponad 5000 miejsc.
To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich.
Włączone zostaną do niej m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy a wprowadzenie zmian parkingowych w centrum, znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

strefa-99Kolejne ulice jednokierunkowe i kontraruch rowerowy
Przed zmianami zinwentaryzowaliśmy istniejące miejsca postojowe oraz te, które zostaną włączone do nowej strefy.
Przeprowadziliśmy też analizę w zakresie wprowadzenia dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego.
Takie rozwiązania zostaną wprowadzone m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny.

strefa-9000Większe bezpieczeństwo i chodnik dla pieszych
Przeanalizowany został też obszar planowanej strefy SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach.
Na ulicach objętych zmianami w miarę możliwości, parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię.
Analizowana była również lokalizacja nowych parkometrów.

W wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasady porządkujące ruch na terenie miasta, zostały uzgodnione z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy.

strefa-788Czas na zmiany - ruszył przetarg
Wraz z zakończeniem prac projektowych nad nową strefą płatnego parkowania, ogłosiliśmy przetarg na wdrożenie przedmiotowych zmian w terenie.

Wprowadzaniu zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zajmą Wykonawcy około 4 miesięcy.


streeefW kolejnym etapie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na zakup i wymianę parkometrów.
Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie.
Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli natomiast w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój.

W pierwszej kolejności planowane jest ustawienie parkometrów w nowej strefie parkowania, a następnie wymiana istniejących w centrum miasta.

Szczegółowe rozwiązania
Przygotowana dokumentacja dotycząca rozszerzenia Strefy Płatengo Parkowania obejmuje też zmiany w 3 dużych obszarach:
[ZMIANY DROGOWE] - zmiany organizacji ruchu w istniejącej i nowej strefie płatnego parkowania,
[ZMIANY ROWEROWE] - wprowadzenie nowych rozwiązań rowerowych w SPP
[POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA] - wprowadzenie ulic jednokierunkowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na wielu bydgoskich ulicach.