Inwestycje i Projekty

Obecnie prowadzimy prace nad przygotowaniem przetargu, którego przedmiotem zamówienia będzie opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy". Głównym celem zamówienia jest wskazanie inwestorowi na podstawie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Realizacja inwestycji pn. " Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy".
 
 
 
 
Telefony Kontaktowe:
Dyrektor kontraktu p. Andrzej Pastwa - 662 205 094, 52 323 12 62 wew. 24
Dyrektor ds. Realizacji Kontraktu "ECMG" p. Rafał Kubacki - 662 060 435

Strona 16 z 16