Aktualności

Czytaj więcej...
Już widać pierwsze efekty prac przy budowie buspasa na Wałach Jagiellońskich.

Czytaj więcej...
Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady deszczu. Wykonawca prac nie jest w stanie ułożyć warstw bitumicznych na ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej do dnia 13.07.2018 roku. Masę ułoży 16.07.2018 roku. W związku z powyższym nie można zamknąć ul. Szpitalnej bez otwarcia ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Zamknięcie ul. Szpitalnej zostało przesunięte z 14.07.2018 roku na 16.07.2018 roku (w nocy). W międzyczasie wykonawca dokona rozbiórki torowiska w miejscu przejścia ciepłociągu i rozpocznie demontaż sieci trakcyjnej.

Czytaj więcej...
Sukcesywnie i konsekwentnie prowadzimy remonty bydgoskich nawierzchni jezdni. Przy okazji remontujemy chodniki, a także przebudowujemy infrastrukturę przystankową, służącą Pasażerom komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...
Trwa przebudowa przeprawy mostowej na ulicy Mińskiej. Jak poinformował nas wykonawca robót w korelacji z remontem wiaduktu kolejowego, prowadzonego przez PKP w dniach od 13.07.2018 do 25.08.2018 r. w godzinach nocnych obie ekipy remontowe, zarówno na przeprawie samochodowej, jak również kolejowej będą prowadziły prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym obu konstrukcji stalowych.