Aktualności

Czytaj więcej...
Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady deszczu. Wykonawca prac nie jest w stanie ułożyć warstw bitumicznych na ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej do dnia 13.07.2018 roku. Masę ułoży 16.07.2018 roku. W związku z powyższym nie można zamknąć ul. Szpitalnej bez otwarcia ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.
Zamknięcie ul. Szpitalnej zostało przesunięte z 14.07.2018 roku na 16.07.2018 roku (w nocy). W międzyczasie wykonawca dokona rozbiórki torowiska w miejscu przejścia ciepłociągu i rozpocznie demontaż sieci trakcyjnej.

Czytaj więcej...
Sukcesywnie i konsekwentnie prowadzimy remonty bydgoskich nawierzchni jezdni. Przy okazji remontujemy chodniki, a także przebudowujemy infrastrukturę przystankową, służącą Pasażerom komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...
Trwa przebudowa przeprawy mostowej na ulicy Mińskiej. Jak poinformował nas wykonawca robót w korelacji z remontem wiaduktu kolejowego, prowadzonego przez PKP w dniach od 13.07.2018 do 25.08.2018 r. w godzinach nocnych obie ekipy remontowe, zarówno na przeprawie samochodowej, jak również kolejowej będą prowadziły prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym obu konstrukcji stalowych.

Czytaj więcej...
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonawca prac przy: „Przebudowie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego" wejdzie na roboty 14.07.2018 roku.
Tego samego dnia zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na górny taras miasta i uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za tramwaj.
Jednocześnie w związku z wymianą głównej magistrali ciepłociągu od 14.07.2018 roku zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Szpitalna na odcinku pomiędzy ulicami Modrakową, a Wojska Polskiego. Z uwagi na konieczność utrzymania dostaw ciepłej wody dla mieszkańców górnego tarasu, ciepłownicy nie mogą prowadzić robót tylko przy połówkowym zamknięciu ul. Szpitalnej. Prace powinny potrwać około 3-4 tygodni. Ostateczny termin zakończenia prac jest jednak uzależniony od tego, co wykonawca zastanie po dokonaniu rozbiórek starej magistrali ciepłociągu.
Kierowcy mogą korzystać z tras alternatywnych m.in. ulic: Modrakowej i Magnuszewskiej lub majora Hubala Dobrzańskiego i 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej.