Aktualności

Czytaj więcej...Wykonawca robót budowlanych przy realizacji inwestycji – Budowa linii tramwajowej do Fordonu, poinformował nas, że prace na przejeździe kolejowym przez ul. Konduktorską będą prowadzone do dnia: 10.12.2014r. W związku z tym, w dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd pojazdów z ul. Pod Wiaduktem w kierunku ul. Konduktorskiej i ul. Inwalidów oraz w kierunku przeciwnym. Dojazd do ul. Konduktorskiej jest możliwy od ul. Fordońskiej i ul. Inwalidów.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia: 25 listopada w godzinach od: 08:00 do 15:00 mogą nastąpić okresowe zamknięcia przejścia przez kładkę dla pieszych przy Operze Nova. Zamknięcia będą spwodowane wymianą pokładu kładki na nowy. Prace potrwają około dwóch tygodni. Spodziewany termin zakończenia prac to: 12 grudnia br.

Za utrudnienia Wszytkich serdecznie przepraszamy

Czytaj więcej...Aktualny harmonogram prac związanych z realizacją systemu ITS na terenie miasta Bydgoszczy w dniach 17-21 grudnia 2014 r.


1) Skrzyżowanie Chodkiewicza – Sułkowskiego – Ogińskiego
W dniach 17-20 grudnia br. na skrzyżowaniu Chodkiewicza – Sułkowskiego - Ogińskiego będzie modernizowana sygnalizacja świetlna. Podczas prac ekipy dokonają wymiany sygnalizatorów, sterownika sygnalizacji świetlnej oraz niezbędnego okablowania. Podczas prac sygnalizacja świetlna będzie odłączona od zasilania i na sygnalizatorach nie będą wyświetlane żadne sygnały dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Ponadto, w obszarze skrzyżowania, wykonawca będzie montować pętle indukcyjne w nawierzchni jezdni, co będzie powodować okresowe jej zawężenia z zachowaniem przejazdu obok miejsca prac. 
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe utrudnienia w ruchu pojazdów z zachowaniem przejazdów obok miejsca prac, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze skrzyżowania, wyłączona sygnalizacja świetlna.
Planowane włączenie zmodernizowanej sygnalizacji świetlnej w program trójkolorowy (stało czasowym) winno zostać wykonane najpóźniej w dniu 20.12.2014 roku

2) Rondo Wielkopolskie
Kontynuacja prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej na rondzie Wielkopolskim (skrzyżowanie ulic Powstańców Wlkp. – Ogińskiego) - do dnia 21 grudnia br. Montaż sygnalizatorów, okablowania i sterownika sygnalizacji świetlnej.
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe utrudnienia w ruchu pojazdów, praca z podnośnika, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze ronda.

3) Rondo Jagiellonów
W dniu 17 grudnia br. zostaną przeprowadzone prace polegające na przygotowaniu wykopów pod słupy sygnalizacyjne, a w nocy z 17 na 18 grudnia br. będzie prowadzona kontynuacja prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej. Prace w nocy będą polegać na montażu konstrukcji słupów sygnalizacji świetlnej i ich betonowaniu. Z uwagi na konieczność ustawiania słupów prace będą prowadzone w godz. 0.00 – 4.00 przy wyłączonej trakcji tramwajowej.
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe zajęcia pasów ruchu w obszarze ronda, praca z podnośnika, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze ronda.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem prac, od dnia 24 listopada br. (poniedziałek), zostanie wprowadzona stała, docelowa organizacja ruchu dla ulic: Batorego, Niedźwiedzia, Jezuicka.