Miejsce: ul. Żeglarska, Kolejarska

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2024-06-18

Planowany termin zakończenia: 2024-07-31