Ogólne (Drogi)

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna)

Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 5 października do 26 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Siewnej, Kaplicznej, Łubinowej i Podleśnej.

Ulica Siewna położona jest na osiedlu Miedzyń – Prądy. Ulica położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń – Widok”. Łączna długość odcinka przewidzianego w koncepcji do realizacji wynosi ~292 m. Ulicę planuje się zrealizować w klasie funkcjonalno-technicznej D w formie pieszo-jezdni zlokalizowanej w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h. Dodatkowo planuje się zorganizować miejsca postojowe przy posesjach, zrealizować zjazdy indywidualne do posesji oraz publiczne, oświetlenie, odwodnienie drogi oraz oznakowanie.

Ulica Podleśna zlokalizowana jest na osiedlu Glinki, na obszarze z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Glinki C”. Łączna długość odcinka przewidzianego w projekcie do realizacji wynosi ~809 m. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni asfaltowej, skrzyżowania z planowaną tzw. ul. Nowołucką, elementów bezpieczeństwa ruchu, zatoki postojowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia, odwodnienia oraz organizacji ruchu. Droga będzie zrealizowana w klasie funkcjonalno-technicznej L o szerokości pasa ruchu wynoszącym 3,25m i szerokości chodników 2,0m.

Ulica Kapliczna znajduje się na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek i Brdyujście. Przedstawiona koncepcja przewiduje budowę odcinka głównego oraz czterech dojazdów o łącznej długości ~1280m. Dokumentacja została opracowana dla drogi klasy L. Zaproponowano szerokość jezdni 5,5m, lewostronny chodnik o szerokości 2,0m, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi oraz oznakowanie.

Ulice Łubinowa położona jest na osiedlu Czyżkówko, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o tej samej nazwie. Opracowana koncepcja przewiduje budowę pieszojezdni o szerokości 9,0m. Przedstawiona propozycja przewiduje wyposażenie ulicy w oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy publiczne i indywidualne oraz organizację miejsc postojowych przy posesjach. Długość odcinka przewidzianego do realizacji wynosi ~540m. Droga będzie zrealizowana w klasie funkcjonalno-technicznej D.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach ZDMiKP.

Koncepcje przebudowy ulic są dostępna także w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 310 ).

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej. Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

Ul. Kapliczna - https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/465896?newtest=Y

Ul. Łubinowa – https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/368251?newtest=Y

Ul. Siewna – https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/936325?newtest=Y

Ul. Podleśna - https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/865256?newtest=Y

Długość nowych ulic:

Siewna: 292 m

Kapliczna: 827 m

Łubinowa: 540 m

Podleśna: 764 (+45 m łącznik do ul. Łuckiej)

Warto wiedzieć:

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

- Rok nadania nazwy ulicy

- Liczba mieszkańców mieszkających przy danej ulicy

- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne

- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta

- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu

- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie) w budynkach będących w zasobach miasta

Czytaj więcej...
Na podstawie zarządzenia nr 338/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja powołany został Zespół ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy. W jego skład weszli przedstawiciele środowiska rowerzystów oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Przewodniczącym zespołu jest Łukasz Niedźwiecki, zastępca prezydenta miasta.
Do zadań zespołu ds. polityki rowerowej należy:
  •  opracowanie założeń polityki rowerowej miasta, ze wskazaniem możliwości finansowania realizacji tej polityki,
  •  konsultacja i opiniowanie standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Bydgoszczy,
  •  podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy i rozwoju komunikacji, sportu oraz turystyki z wykorzystaniem rowerów na terenie miasta oraz ich ewaluacja,
  •  współpraca z przedstawicielami społeczności i organizacji lokalnych na rzecz rozwoju komunikacji, sportu i turystyki rowerowej,
  •  propagowanie i inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,
  •  konsultowanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury rowerowej i jej zgodności z przyjętą w Bydgoszczy polityką rowerową.
Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, a protokoły z tych spotkań będą publikowane na stronie internetowej ZDMiKP
Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z 1 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 1 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]149 kB
Pobierz plik (Protokół z 2 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 2 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]897 kB
Pobierz plik (Protokół z 3 posiedzenia Zespołu  ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 3 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1114 kB
Pobierz plik (Protokół z 4 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 4 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2392 kB
Pobierz plik (Protokół z 5 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 5 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1263 kB
Pobierz plik (Protokół z 6 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 6 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1591 kB
Pobierz plik (Protokół z 7 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 7 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]935 kB
Pobierz plik (Protokół z 8 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 8 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1256 kB
Pobierz plik (Protokół z 9 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 9 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]950 kB
Pobierz plik (Protokół z LI zespołu rowerowego.pdf)Protokół z LI zespołu rowerowego.pdf[ ]1008 kB
Pobierz plik (Protokół z _10 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z _10 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]941 kB
Pobierz plik (Protokół z_11 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_11 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1272 kB
Pobierz plik (Protokół z_12 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_12 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1740 kB
Pobierz plik (Protokół z_13 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_13 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1748 kB
Pobierz plik (Protokół z_14 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy .pdf)Protokół z_14 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy .pdf[ ]1047 kB
Pobierz plik (Protokół z_15 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_15 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1326 kB
Pobierz plik (Protokół z_16 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_16 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1616 kB
Pobierz plik (Protokół z_17 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_17 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1522 kB
Pobierz plik (Protokół z_18 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 18 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1271 kB
Pobierz plik (Protokół z_19 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_19 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1084 kB
Pobierz plik (Protokół z_20 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_20 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1638 kB
Pobierz plik (Protokół z_21 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_21 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1267 kB
Pobierz plik (Protokół z_22 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_22 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1167 kB
Pobierz plik (Protokół z_23 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_23 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1427 kB
Pobierz plik (Protokół z_24 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_24 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1446 kB
Pobierz plik (Protokół z_25 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_25 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1015 kB
Pobierz plik (Protokół z_26 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_26 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1027 kB
Pobierz plik (Protokół z_27 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_27 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]828 kB
Pobierz plik (Protokół z_28 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_28 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]423 kB
Pobierz plik (Protokół z_29 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 29 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]914 kB
Pobierz plik (Protokół z_30_posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_30_posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1071 kB
Pobierz plik (Protokół z_31 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_31 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1507 kB
Pobierz plik (Protokół z_32 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_32 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1314 kB
Pobierz plik (Protokół z_33 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_33 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1341 kB
Pobierz plik (Protokół z_34 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_34 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1688 kB
Pobierz plik (Protokół z_35 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_35 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]665 kB
Pobierz plik (Protokół z_36 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_36 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1589 kB
Pobierz plik (Protokół z_37 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_37 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1381 kB
Pobierz plik (Protokół z_38 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_38 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1319 kB
Pobierz plik (Protokół z_39 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_39 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1416 kB
Pobierz plik (Protokół z_40 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_40 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1246 kB
Pobierz plik (Protokół z_42 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_42 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]892 kB
Pobierz plik (Protokół z_43 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_43 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1614 kB
Pobierz plik (Protokół z_44 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_44 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]866 kB
Pobierz plik (Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1358 kB
Pobierz plik (Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1358 kB
Pobierz plik (Protokół z_46 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_46 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1298 kB
Pobierz plik (Protokół z_47 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_47 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1261 kB
Pobierz plik (Protokół z_48 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_48 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]843 kB
Pobierz plik (Protokół z_49 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_49 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]429 kB
Pobierz plik (Protokół z_50 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_50 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]656 kB
Pobierz plik (Protokół z_51 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_51 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]941 kB
Pobierz plik (Protokół z_52 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_52 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1429 kB
Pobierz plik (Protokół z_53 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_53 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]821 kB
Pobierz plik (Protokół z_54 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_54 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1201 kB
Pobierz plik (Protokół z_55 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_55 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1470 kB
Pobierz plik (Protokół z_56 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_56 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1269 kB
Pobierz plik (Protokół z_57 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_57 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1762 kB
Pobierz plik (Protokół z_58 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_58 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2776 kB
Pobierz plik (Protokół z_59 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_59 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]3419 kB
Pobierz plik (Protokół z_60 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_60 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1319 kB
Pobierz plik (Protokół z_61 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_61 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1080 kB
Pobierz plik (Protokół z_62 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_62 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1284 kB
Pobierz plik (Protokół z_62 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_62 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]661 kB
Pobierz plik (Protokół z_63 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_63 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2632 kB
Pobierz plik (Protokół z_63 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_63 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]884 kB
Pobierz plik (Protokół z_64 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_64 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2428 kB
Pobierz plik (Protokół z_64 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_64 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]926 kB
Pobierz plik (Protokół z_65 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_65 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2762 kB
Pobierz plik (Protokół z_65 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_65 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]818 kB
Pobierz plik (Protokół z_66 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_66 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]3084 kB
Pobierz plik (Protokół z_66 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_66 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]877 kB
Pobierz plik (Protokół z_67 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_67 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]860 kB
Pobierz plik (Protokół z_67 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_67 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]740 kB
Pobierz plik (Protokół z_68 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_68 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1731 kB
Pobierz plik (Protokół z_68 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_68 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]746 kB
Pobierz plik (Protokół z_69 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_69 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]4262 kB
Pobierz plik (Protokół z_69 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_69 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]891 kB
Pobierz plik (Protokół z_70 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_70 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1107 kB
Pobierz plik (Protokół z_70 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_70 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (Protokół z_71 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_71 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]892 kB
Pobierz plik (Protokół z_71 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_71 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]499 kB
Pobierz plik (Protokół z_72 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_72 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1133 kB
Pobierz plik (Protokół z_72 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_72 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (Protokół z_73 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_73 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1208 kB
Pobierz plik (Protokół z_73 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_73 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]637 kB
Pobierz plik (Protokół z_74 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_74 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1252 kB
Pobierz plik (Protokół z_74 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_74 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]709 kB
Pobierz plik (Protokół z_75 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_75 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1095 kB
Pobierz plik (Protokół z_75 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_75 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]568 kB
Pobierz plik (Protokół z_76 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_76 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1359 kB
Pobierz plik (Protokół z_76 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_76 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]711 kB
Pobierz plik (Protokół z_77 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_77 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]672 kB
Pobierz plik (Protokół z_77 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_77 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]399 kB
Pobierz plik (Protokół z_78 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_78 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1143 kB
Pobierz plik (Protokół z_78 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_78 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]512 kB
Pobierz plik (Protokół z_79 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_79 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2034 kB
Pobierz plik (Protokół z_79 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_79 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]383 kB
Pobierz plik (Protokół z_80 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_80 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1450 kB
Pobierz plik (Protokół z_80 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_80 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]269 kB
Pobierz plik (Protokół z_81 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_81 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]919 kB
Pobierz plik (Protokół z_81 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_81 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]370 kB
Pobierz plik (Protokół z_82 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_82 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]929 kB
Pobierz plik (Protokół z_82 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_82 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]359 kB
Pobierz plik (Protokół z_83 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_83 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1832 kB
Pobierz plik (Protokół z_83 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_83 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf[ ]516 kB
Pobierz plik (Protokół z_84 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_84 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1255 kB
Pobierz plik (Protokół z_84 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_84 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf[ ]466 kB
Pobierz plik (Protokół z_85 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_85 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]324 kB
Pobierz plik (Protokół z_85 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_85 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]374 kB
Pobierz plik (Sygnalizacjia swietlna w miescie Bydgoszcz.pdf)Sygnalizacjia swietlna w miescie Bydgoszcz.pdf[ ]2206 kB

Czytaj więcej...

Wyłożenie projektów infrastruktury transportowej do wiadomości publicznej

Szanowni Państwo,

nasza praca w ZDMiKP, to ciągłe poszukiwanie kompromisów. Znajdowanie rozwiązań najmniej dyskusyjnych, a przede wszystkim łączących interesy Mieszkańców. Wychodząc z założenia, że podstawą działań na rzecz Bydgoszczan jest rozmowa, a w jej konsekwencji akceptacja dla naszych działań w mieście - serdecznie Państwa zachęcamy i zapraszamy do dialogu nad projektami, planowanych przez ZDMiKP inwestycji.
Chętnie zapoznamy się z Państwa uwagami i sugestiami, które prosimy przesyłać na adres: ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podpisane i opatrzone adresem uwagi, sugestie, trafią do prowadzących projekty, projektantów w celu dokładnego ich przeanalizowania.
Jeżeli Państwa oczekiwania będą możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę ich względy techniczne, prawne oraz ekonomiczne, zostaną z pewnością uwzględnione.

Dziękujemy serdecznie za współpracę,
ZDMiKP

Strona 1 z 2