W dniu 24.12.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych „Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2021” sprzętem powierzonym (używanym)”

Nr sprawy 072/2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 251-630904 w dniu 24.12.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/409662

ID postępowania: 409662