Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...

Informujemy, że od 19 marca 2016 r. planowane jest rozpoczęcie prac remontowych na rondzie Toruńskim.

W etapie I remontowane będą przejazdy tramwajowe przez rondo od strony Mostu Pomorskiego. W tym czasie cały ruch tramwajowy od strony Łęgnowa i z górnego tarasu miasta będzie czasowo skierowany przez Babią Wieś, a funkcjonowanie linii tramwajowej nr 7 zostanie na czas prowadzonych prac wstrzymane. Prace na przejazdach będą się odbywać w dwóch podetapach (najpierw zamknięta będzie jedna strona jezdni, a następnie druga). Prace na tym przejeździe powinny zostać zakończone do 27 maja 2016 roku.

Po tym czasie rozpoczną się prace na dwóch przejazdach tramwajowych od strony Babiej Wsi. Prace również będą prowadzone w dwóch podetapach. W tym czasie tramwaje wszystkich linii przejeżdżających przez rondo Toruńskie będą kierowane przez most Pomorski i rondo Fordońskie. Przywrócone zostanie funkcjonowanie linii tramwajowej nr 7. Planowany termin prowadzenia prac w II etapie: od 28 maja do 31 sierpnia 2016 roku.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że przychylając się do wniosków pasażerów, od soboty 12.03.2016 r. wprowadzone zostaną minutowe korekty pojedynczych kursów na liniach nr 52 i 74.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2016 r., na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analiz, wprowadzone zostaną kolejne działania zwiększające efektywność funkcjonowania bydgoskiej komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostaną także nowe rozkłady jazdy autobusowych linii międzygminnych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.02.2016 r. (sobota) na wniosek Pasażerów oraz Rady Osiedla Łęgnowo wprowadzimy korekty w rozkładzie jazdy linii autobusowej nr 73. Zmiany w rozkładzie jazdy uwzględniają m.in. lepsze skomunikowanie linii nr 73 z liniami tramwajowymi w kierunku do centrum oraz w kierunku powrotnym, jak również poprawę możliwości dojazdu dzieci do szkół oraz Pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy w rejonie Łęgnowa i Kapuścisk.

Informujemy również, że od dnia 16.02.2016 r. (wtorek) wprowadzimy minutowe korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych nr 7 i 9.

Korekta rozkładu jazdy linii nr 9 uwzględnia m.in. sugestie Pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy przy ul. Toruńskiej.