Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 marca br. dla linii tramwajowych 1, 2 i 10 przywrócony zostanie ruch do pętli Las Gdański. Jednocześnie likwidacji ulegnie autobusowa linia zastępcza „ZaT1".

Przypominamy, że nadal obowiązuje czasowe wstrzymanie ruchu tramwajowego przez Babią Wieś. Tramwaje linii nr 2 i 6 przekierowane zostały na ulicę Jagiellońską.

Autobusowa komunikacja zastępcza ZaT2 kursuje na odcinku: rondo Jagiellonów - Toruńska - rondo Toruńskie.

Czytaj więcej...W związku z przekazaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacją, że w wyniku kontroli budowy realizowanej przez inwestora zewnętrznego stwierdzono przemieszczanie się mas gruntu, do czasu pełnego wyjaśnienia sytuacji przez Nadzór Budowlany, wstrzymany zostaje ruch tramwajów wzdłuż ul. Toruńskiej oraz ul. Bernardyńskiej od r. Jagiellonów do r. Toruńskiego.

Pomiędzy r. Jagiellonów a r. Toruńskim kursuje autobusowa komunikacja zastępcza - linia "ZaT2".

Tramwaje linii nr 2 i 6 kursować będą ul. Jagiellońską w obu kierunkach.

Czytaj więcej...W najbliższą niedzielę 25.03.2018 r. w bydgoskiej Dolinie Śmierci odbędzie się tradycyjnie Misterium Męki Pańskiej.

Dojazd do Doliny Śmierci zapewniają linie autobusowe nr 69, 83 i 89 (przystanki: Twardzickiego / Kleina lub Twardzickiego / Thommee).

W godzinach dojazdów i powrotów z wydarzenia wzmocniona zostanie obsługa linii 89, natomiast do obsługi linii nr 83 skierowane zostaną wyłącznie pojazdy przegubowe.

Czytaj więcej...W związku z pracami torowymi na pętli Las Gdański w dniach 21-27.03.2018 r. linie tramwajowe nr 1, 2 i 10 zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione:

 - linie nr 1 i 10 do pętli Bielawy,
 - linia nr 2 do pętli Rycerska.

Na trasie Mickiewicza/Teatr – Las Gdański zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza - linia autobusowa „ZaT1".

Bilety z linii tramwajowych nr 1 i 10 po przesiadce będą honorowane w autobusowej komunikacji zastępczej „ZaT1" i odwrotnie, natomiast bilety z linii tramwajowej nr 2 od przystanku r. Jagiellonów będą honorowane na każdej linii tramwajowej kursującej ulicą Gdańską (do pętli Bielawy) oraz na całej trasie autobusowej komunikacji zastępczej "Za T1" i odwrotnie.