Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...

Konkurs pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi"

Gmina Miasta Toruń oraz Partnerzy Projektu pn. „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" zapraszają uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych z powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia do wzięcia udziału w Konkursie pt. „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A4 w kontekście przedstawienia atrakcyjności transportu publicznego, ochrony środowiska i ekologii oraz przygotowanie opisu pracy zachęcającego mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.
Celem konkursu jest:
- zbadanie stopnia znajomości problematyki transportu na terenie powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz miast Bydgoszczy i Torunia,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zrównoważonego rozwoju, alternatywnymi formami transportu, kształtowanie postaw obywatelskich,
- zapoznanie młodzieży z zasadami realizacji projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu",
- zachęcenie mieszkańców obszaru objętego Projektem do korzystania z transportu publicznego a także promowanie wynikających z tego korzyści dla środowiska, ekologii i zdrowia.

Prace konkursowe z danej placówki zgłasza Nauczyciel-Koordynator, który gromadzi prace, sporządza zestawienie prac oraz dostarcza na jeden z poniższych adresów:
- Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, pokój nr 12,
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz,
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nowoczesny transport łączy ludzi".

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu www.bydgoskotorunskiepartnerstwo.pl

Termin zgłaszania prac do konkursu mija 11 grudnia 2015 r.

Więcej informacji dostępnych w regulaminie konkursu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.11.2015r. po godzinie 8:00 przystanek Powstańców Warszawy / Szpital Wojskowy, kierunek Gdańska zostanie cofnięty o około 50 metrów. Utrudnienia związane są z budową nowej zatoki autobusowej, a prace potrwają ponad miesiąc.

Czytaj więcej...

Dziękujemy!

Jak zwykle mieszkańcy naszego miasta nie zawiedli. 01 listopada bardzo licznie odpowiedzieli na nasze prośby dotyczące pozostawienia aut w garażach i skorzystania z darmowej i dodatkowej komunikacji miejskiej. Dzięki wspaniałemu odzewowi, po wielu latach w okresie Wszystkich Świętych, bezpiecznie, sprawnie i bez większych problemów mogliśmy dojechać na groby naszych bliskich. W porównaniu z minionymi latami, ruch pojazdów indywidualnych był zdecydowanie mniejszy. Nasze służby nadzoru na miejscu obserwowały sytuację na terenie miasta i na bieżąco reagowowali i zarządzali komunikacją miejską. Wszystko po to, żeby w przyszłym roku przygotować dla Państwa jeszcze lepszą ofertę. Na przystankach w pobliżu największych bydgoskich nekropolii w planowaniu przejazdów pomagali nasi informatorzy mobilni, którzy rozdali tysiące mapek z informacjami o zmianach w komunikacji miejskiej 01 listopada.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od dnia 03.11.2015 r. (wtorek), z powodu prac remontowych na skrzyżowaniu ul. Glinki i Szpitalnej, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej.