Aktualności

Czytaj więcej...We wtorek (14 listopada) w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do awarii nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski od strony ronda Fordońskiego.

W uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz MWIK podejmujemy działania związane z zabezpieczeniem uszkodzonego nasypu, wprowadzeniem czasowych zmian w organizacji ruchu oraz przygotowania docelowej naprawy nasypu.

Czytaj więcej...Bezzwłocznie we wtorek wprowadzone zostało zwężenie jezdni i wyłączenie prawego pasa ruchu przed mostem Pomorskim w kierunku ronda Toruńskiego (na wysokości Hotelu Słoneczny Młyn). Miejsce awarii było monitorowane przez całą noc.

W środę (15 listopada) odbyła się narada techniczna z udziałem przedstawicieli MWIK, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ZDMiKP.
W czwartek (16 listopada) rozpocznie się szczegółowa analiza geologiczna, która ustali zakres awarii oraz będzie podstawą do naprawy.

Czytaj więcej...Obecnie, na podstawie posiadanych informacji oraz wizji w terenie, podjęto następujące decyzje:
15.11.2023
- na zachodniej jezdni ul. Wyszyńskiego, przed dojazdem do mostu Pomorskiego, pozostanie zwężenie na jezdni do jednego pasa ruchu;
- utrzymane zostanie zamknięcie chodnika na moście po jego zachodniej stronie.

od 16.11.2023
- niezwłoczne rozpoczęcie przez MWiK szczegółowych badań geologicznych uszkodzonego nasypu i przygotowanie szczegółowego plan naprawczego.

- w celu minimalizacji obciążeń dynamicznych powodujących drgania (wpływające niekorzystnie na uszkodzony nasyp), od godzin wczesnoporannych zamknięte zostanie dla tramwajów torowisko na odcinku od ronda Fordońskiego - przez most - do ronda Toruńskiego. Wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza na przedmiotowym odcinku. Tramwaje będą kursować wyłącznie nowym mostem na ul. Kazimierza Wielkiego oraz mostem Bernardyńskim. Szczegóły zmian poniżej;

- na zawężonym pasie ruchu jezdni zachodniej zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu dla wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony - godziny wieczorne lub nocne 16.11.2023;

- ograniczone zostanie przejście pieszych i przejazd rowerowy po stronie południowej ronda Fordońskiego (z uwagi na wykonanie tymczasowego przejazdu autobusowego) – po przygotowaniu oznakowania w godzinach wieczornych lub nocnych od 16.11.2023;

Kolejne dni
- ruch autobusowy na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim i rondem Toruńskim zostanie utrzymany z wykorzystaniem istniejącego torowiska tramwajowego (wyłączonego dla tramwajów) po zakończeniu prac drogowych przy nawierzchniach tymczasowych.

- Po wykonaniu przez miejskie wodociągi badań geologicznych i przygotowaniu działań naprawczych, rozpoczną się działania związane z zabezpieczeniem nasypu. Kontrakt wodociągowy jest ubezpieczony. Szacunkowe koszty naprawy będą znane po opracowaniu planu naprawczego.

Czytaj więcej...Zmiany w komunikacji tramwajowej wejdą w życie od 16 listopada br.

Linie tramwajowe nr 7 i nr 8 zmienią swoje trasy przebiegu i będą kierowane przez nowy most tramwajowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego do Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej (zamiast do pętli Babia Wieś).  

Linie autobusowe zastępcze za tramwaj, tj. linia „ZaT8" i linia „ZaT"  zostaną zawieszone.

Czytaj więcej...W ich miejsce funkcjonować będzie linia „ZaT" na trasie: Kapuściska (pętla)-Wojska Polskiego-Prezydenta Lecha Kaczyńskiego-Toruńska-rondo Toruńskie (przystanek na ul. Toruńskiej w zatoce linii 76). Linia obsługiwać będzie przystanki usytuowane wzdłuż trasy przebiegu, przewidziane w rozkładzie jazdy.

O dalszych decyzjach dotyczących naprawy jezdni i nasypu przy moście Pomorskim będziemy informować na bieżąco.


Czytaj więcej...Zakończyliśmy przebudowę układu komunikacyjnego w Łęgnowie.
Kierowcy korzystają już z nowego łącznika ul. Hutniczej z ul. Nowotoruńską, dzięki któremu ciężarówki nie przejeżdżają przed zmodernizowaną szkołą.
Wcześniej zbudowana została od podstaw nowa pętla autobusowa oraz nowa droga dojazdowa do centrum logistycznego.

Czytaj więcej...W I etapie zakończonym wiosną zewnętrzny inwestor wybudował na swój koszt nową drogę dojazdową (ul. „Nowołęgnowska") przed centrum logistycznym oraz przebudował część ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską.

Skrzyżowanie z ul. Łęgnowską zyskało nową geometrię, pasy ruchu, oświetlenie, chodniki, drogi rowerowe i sygnalizację świetlną.

Czytaj więcej...Z początkiem marca br. podpisaliśmy umowę z wykonawcą kolejnego etapu przebudowy (m.in. budowa łącznika do Nowotoruńskiej, nowej pętli autobusowej dla linii 59, 73, 76, 85 i 36N oraz przebudowa fragmentu ul. Nowotoruńskiej.
W ramach tego zadania powstały też dodatkowe pasy ruchu na ul. Nowotoruńskiej, dzięki czemu pojazdy skręcające w stronę terenów inwestycyjnych nie pogarszają płynności ruchu.

Czytaj więcej...Ważną częścią zadania była budowa nowych, oświetlonych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawiło bezpieczeństwo pieszych.
Nowy łącznik sprawia, że pojazdy ciężarowe nie przejeżdżają bezpośrednio przed zmodernizowaną szkołą.

Inwestycja kosztował 14 mln zł. Jest objęta 5-letnią gwarancją.
Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.

Czytaj więcej...Samochody i tramwaje jeżdżą już nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Wykonawca kontynuuje pracuje przy układaniu nawierzchni oraz budowie nowych chodników i rowerowych dróg.
Od strony uczelni powstaje zejście na planowane bulwary a przy ul. Perłowej trwa rozwieszanie sieci trakcyjnej.

Zakończenie robót coraz bliżej. 

Czytaj więcej...Na początku listopada br. udostępnione dla ruchu został most drogowy i tramwajowy. Dotychczasowa przeprawa została zamknięta, dzięki czemu wykonywane mogą być najazdy na obiekt. Od strony ul. Fordońskiej (przy uczelni) układane są dolne warstwy nawierzchni oraz kontynuowane są roboty kanalizacyjne od strony ul. Toruńskiej.

Na ul. Fordońskiej ułożona została docelowa nawierzchnia.
W tym tygodniu warstwa ścieralna nawierzchni będzie układana też na ul. Łęczyckiej.
Przy sprzyjającej pogodzie zostanie wymalowane oznakowanie poziome.

Czytaj więcej...Rowerem przez most i skrzyżowania
Od strony ul. Toruńskiej przy moście prowadzone są prace na ciągach pieszych i rowerowych w obrębie całego skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.
Droga rowerowa będzie poprowadzona po nowym moście.

W ramach aktualnie prowadzonej inwestycji, wykonywane jest też połączenie ścieżek pieszo-rowerowych od strony uczelni z planowanym bulwarem nad Brdą 
Drogi rowerowe wykonywane są także wokół skrzyżowania ul. Toruńskiej i Perłowej.

Czytaj więcej...Tramwaje wkrótce wrócą na Perłową
W ubiegłym tygodniu zamknięte zostało torowisko od ronda Toruńskiego w kierunku mostu.
Pozwola to prowadzić prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku ul. Perłowej.

W tym tygodniu wykonawca (przy sprzyjającej pogodzie) ułoży ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni ul. Toruńskiej (od strony ogródków działkowych).

Czytaj więcej...Po zakończeniu powyższych robót (II połowa listopada) wykonawca zacznie ubiegać będzie się o wymagane pozwolenia a po ich uzyskaniu, uruchomiony zostanie już docelowy układ linii z wykorzystaniem mostu tramwajowego nad Brdą i torowiska wzdłuż ul. Perłowej.

Kierowcom udostępnione zostanie natomiast północna jezdnia ul. Toruńskiej przy Perłowej i południowa jezdnia ul. Fordońskiej na wysokości nowych mostów.

Czytaj więcej...Kontynuowane będą jeszcze prace przy układaniu nawierzchni przy „starym moście", roboty przy chodnikach oraz prace energetyczne przy oświetleniu i montażu sygnalizacji świetlnych.

Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

Czytaj więcej...Mosty i skrzyżowania otoczy niebawem elegancka zieleń.
Pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.

Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku.

Czytaj więcej...Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły poprawić koncepcję zakładającą dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant zdecydował się między innymi uwzględnić rynny dla rowerów, dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych, zmiany poprawiające bezpieczeństwo. Na niektórych kierunkach wprowadzone zostaną pochylnie.

Czytaj więcej...Zmiany w dobrym kierunku
Przebudowa ronda Jagiellonów to jeden z elementów całego pakietu naszych działań związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.
W ramach opracowanej koncepcji projektowej zakłada się wykonanie ośmiu wind.
Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.

Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców.

Czytaj więcej...W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe).
Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych.
Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu nie ma możliwości wprowadzenia pochylni przy każdym z wyjść.

Czytaj więcej...Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania.
Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu.
Konsultacje pozwoliły jednak wprowadzić lepsze rozwiązanie w organizacji ruchu na ul. 3 Maja, które poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę.

Czytaj więcej...Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania.
Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa.
Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów.

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, gdzie założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.

Czytaj więcej...Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni.
Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni.
Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy.

Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców.
Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym.

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddaliśmy Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie. Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że docelowo – 250 metrów od ronda Jagiellonów – budowany będzie także przystanek wiedeński przy kościele klarysek, który jeszcze bardziej poprawi komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

Mieszkańcy w trakcie konsultacji zgłaszali również wnioski, które nie zostaną uwzględnione – między innymi takie, jak wzajemnie wykluczające się wnioski o całkowite zamkniecie ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej (lub jego drastyczne ograniczenie) albo zwiększenie przepustowości ronda Jagiellonów dla pojazdów indywidualnych.
Każdy mógł się wypowiedzieć

Głównym celem koncepcji przebudowy jest zapewnienie dostępu do komunikacyjnego węzła osobom z niepełnosprawnościami.
Oprócz opinii ekspertów zależało nam na uwagach bydgoszczan.
Konsultacje społeczne odbyły się przed wakacjami i były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
W ramach konsultacji odbył się również spacer badawczy oraz spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH [pdf]

Czytaj więcej...Pomogą nam unijne fundusze
Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Na prace budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.

Strona 9 z 413