Aktualności

Czytaj więcej...

Jak zadbać o własne bezpieczeństwo i dlaczego nie można wchodzić na plac budowy – dowiedziały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Staroszkolnej, podczas spotkania z wykonawcą robót związanych z budową Węzła Zachodniego.

Czytaj więcej...

23 października przekażemy place budowy na ulicy Pięknej oraz na ulicy Powstańców Warszawy. Na Pięknej rozpoczną się prace, które będą polegały na wydłużeniu pasa prawoskrętu w ulicę Szubińską, a na Powstańców Warszawy wybudujemy nową zatokę autobusową.

Czytaj więcej...

W ramach inwestycji zostanie przebudowany chodnik na całej długości od ulicy Kaliskiego do skrzyżowania z ulicą Igrzyskową.

Czytaj więcej...

Jak przekazał nam wykonawca robót budowlanych przy realizacji budowy linii tramwajowej do Fordonu realizowane w tej chwili prace wymagają połówkowego zajęcia jezdni północnej ul. Fordońskiej (w kierunku do Centrum) na odcinku węzła rozjazdowego pętli Wyścigowa. Prace będą realizowane w dniach od: 20.10.2015r. do: 22.10.2015r. w godzinach od 24:00 do 04:00.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy